Дисципліна “Вступ до спеціальності”

Робоча програма дисципліни “Вступ до спеціальності”

Дисципліна “Основи технології переробки твердих горючих копалин”

Робоча програма дисципліни “Основи технології переробки твердих горючих копалин”

 

Дисципліна “Фізика і хімія горючих копалин”

Робоча програма дисципліни “Фізика і хімія горючих копалин”

Завдання до самостійної роботи з дисципліни “Фізика і хімія горючих копалин”

 

Дисципліна “Устаткування нафтохранилищ”

Робоча програма дисципліни “Устаткування нафтохранилищ “

Питання для контролю знань студентів з дисципліни “Устаткування нафтохранилищ”

 

Дисципліна “Методи визначення якості нафти, газу та продуктів переробки”

Робоча програма дисципліни “Методи визначення якості нафти, газу та продуктів переробки”

Питання для контролю знань студентів з дисципліни “Методи визначення якості нафти, газу та продуктів переробки”