Досягнення студентів

Конкурси

З 2013 р. студенти кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем під керівництвом наукових керівників беруть участь і займають призові місця у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (напрямки: інформатика і кібернетика; інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація):

2017 р. – Секало Ольга (СГТ-32м) нагороджена дипломом II ступеня (наук. керівник – проф. Шаронова Н.В.);

2015 р. – Медведська Ганна (ІФ-80) нагороджена дипломом II ступеня (наук. керівник – доц. Каніщева О.В.);

2014 р. – Цибізова Юлія (ІФ-89) нагороджена дипломом III ступеня (наук. керівник – проф. Шаронова Н.В.);

2013 р. – Петрасова Світлана (ІФ-88) нагороджена дипломом II ступеня (наук. керівник – проф. Хайрова Н.Ф.).

В квітні 2018 року студент 4 курсу Грєховодов Богдан (СГТ-34в) зайняв 2 місце в Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science 2018” за напрямком “IT технології та кібербезпека”.

У листопаді 2014 р. студентка 1 курсу Верховець Маргарита (ІФ-84б) займає ІІ місце в обласному етапі XV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

У вересні 2012 року студентка кафедри Луда Сільветта Еріка (группа ІФ-80) отримала річну стипендію за участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, де отримала диплом ІІІ ступеня.

У липні-серпні 2010 року студентки кафедри Голопуз Альона (група ІФ-87) та Гостєва Єлизавета (група ІФ-88) взяли участь у Літній мовній школі на базі НТУ”ХПІ” та університету м. Клагенфурт (Австрія).

У травні 2010 року студентська наукова робота Савостені Анни (група ІФ-87) на тему “Морфологічний аналіз у сучасних системах машинного перекладу” зайняла третє місце у Регіональному конкурсі студентських наукових робіт. Робота була виконана під керівництвом доцента кафедри Хайрової Ніни Феліксівни.

Студенти кафедри брали участь у ІІ-ому регіональному студентському конкурсі PR-проектів (конкурсний ринок – ринок фінансових послуг), який проходив у квітні 2009, посіли третє командне місце та здобули перемогу у номінаціях “Найкращій прес-реліз” та “Найкраща стаття”, а у ІІІ Всеукраїнському студентському конкурсі PR-проектів “Золотий компас” (листопад 2009) також посіли третє командне місце серед п’яти команд.

У березні 2021 року студентка 2 курсу Ксенія Попова (СГТ-319а) посіла перше місце за результатами оцінювання доповідей на науковій студентській конференції “Wissenschaft von heute und morgen”.

Олімпіади

12, 19 квітня 2016 року в олімпіаді з німецької мови на базі кафедри ІКС І місце займають Литвиненко Олеся (СГТ-32б) і Березовська Єлизавета (СГТ-34в), ІІ місце – Титар Вікторія (СГТ-34а), ІІІ місце – Мануйлов Ілля (СГТ-34в) і Колодна Лілія (СГТ-33а).

У 2016 році студентка 1 курсу Крученюк Аліна (СГТ-35б) займає І місце у першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови.

У 2016 році в першому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з «Прикладної лінгвістики» перемогу здобувають студенти кафедри ІКС Мануйлов Ілля (СГТ-34в) – І місце, Нагорна Єлизавета (СГТ-34а) і Чуйко Вікторія (СГТ-34а) – ІІ місце, Тищук Юлія (СГТ-35а) і Колесник Анастасія (СГТ-32а) – ІІІ місце.

У 2014 році студенти кафедри ІКС Мусієнко Олексій (ІФ-81), Чалюк Ганна (ІФ-81) нагороджені дипломами I та II ступеня відповідно за перемогу в першому турі Всеукраїнської студентської олімпіади з “Прикладної лінгвістики”.

Конференції

Студенти кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем залучені до участі у науково-дослідній роботі.

DSC_1370

Участь студентів кафедри в V Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика” (14 квітня 2016 року, м. Харків, Україна):

Сорока В.О. – Лінгвістичні особливості англомовних рекламних текстів

Оліфенко І.В. – Автоматизована лематизація дієслів з відокремлюваними префіксами у німецькій мові

Бородина А.Р. – Семантико-функциональный аспект Интернет-сленга

Бугай К.В. – Впровадження автоматизованої навчальної системи з філософії

Зіньківська О.В. – Задача автоматичного спрощення тексту

Мусієнко О.П. – Системи вилучення спам повідомлень

Панчул А.О. – Аналіз тональності відгуків до фільмів в блогах

Гайденко Т.В. – Использование модальных глаголов для классификации технической документации

Секало О.М. – Задачі породження та формалізації сталих текстів казок

Кисільова В.Ю. – Автоматичне визначення семантично близьких колокацій англійської мови

Колесник А.С. – Лінгвістичні аспекти оцінки якості технічної документації

Кочура О.І. – Інтелектуальний аналіз даних і побудова моделі раціону харчування людини

Самедова Е.І. – Огляд методів для зняття лексичної багатозначності

Медяник Ю.М. – Визначення граматичних категорій іменників у німецькій мові при автоматичному аналізі тексту

Юрьева Е.А. – Создание уникального контента для продвижения сайта в топ

Пилипенко А.А. – Частотный анализ «текстовых клонов» в технической документации

Прогляда В.О. – Методы автоматизированного сжатия текстов

Сліпченко В.С. – Огляд статистично-імовірносних методів аналізу текстів

Шелест А.Т. – Застосування імовірнісної моделі (language model) для обробки текстів української мови

Березовская Е.Г. – Наиболее «продуктивные» латинские морфемы и их отражение в западноевропейских и славянских языках

Верховець М.В. – Інтернет-лінгвістика: відродження епістолярного жанру

Гончар А.Ю. – Исследование русско-английских лексических параллелей

Zolot’ko D.V. – The analysis of the part of stereotypic gender roles and gender bias in mass culture according to the linguistic discourse via bechdel test

Литвиненко О.В. – Розробка електронного словника приказок та прислів`їв

Нагорна Є.С. – Молодіжний сленг як мовне явище

Новицька Д.Є. – Використання лінгвістичних та інформаційних технологій в електронному навчанні

Бабаскіна В.О. – Розробка електронного словника фразеологізмів

7-8 квітня 2015 р. Мануйлов Ілля (ІФ-84г), Верховець Маргарита (ІФ-84б) беруть участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів та аспірантів «Україна і світ: Гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес».

Участь студентів кафедри в IV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика” (16 квітня 2015 року, м Харків, Україна):

Verhovets– Булатнікова Т.С. Класифікація текстів економічного напрямку на основі семантичних мереж гіпонімічних відношень

– Дашкевич О.С. Алгоритм системи автоматизованого реферування корпусу текстів

– Борзенкова А.В. Задача класифікації текстів російською мовою за гендерними ознаками

– Кузьмина М.А. О референции и кореференции в лингвистике

– Юрьєва К.О. Аналіз існуючих синонімайзерів та огляд проблем щодо їх створення

– Медведська А.В. Вирішення завдання Sentiment Analysis за допомогою словникового підходу (на прикладі матеріалу форумів смартфонів)

– Чалюк Г.Є. Автоматичне вилучення дієслівних колокацій англійської мови

– Пилипенко А.А. Создание электронного словаря антонимов

– Тупікова Н.С. Розробка словника синонімів для синонімайзера новинних повідомлень

– Скуменко С.І. Розробка електронного тлумачного словника термінів з комп’ютерної лінгвістики на основі корпусу текстів

– Гончарова С.О. Лінгвістичний аспект укладання електронного паралельного словника фразеологізмів

– Мусієнко О.П. MOODLE – віртуальне навчальне середовище для керування дистанційним навчанням

– Стребкова О.О. Розробка спеціалізованого перекладного українсько-англійського словника з текстильних матеріалів

– Федосєєв П.І. Розробка системи перевірки і оцінювання рівня знань студентів спеціальності “Прикладна лінгвістика”

– Піскова Н.О. Динамічне формування сторінки web-сайту на основі використання онтології предметної області

– Колесник А.С. Принципы работы систем машинного перевода

– Гайденко Т.В. Электронная и традиционная лексикография: сравнительный анализ

– Клименкова Е.Г. Построение частотного словаря словоформ нескольких текстов

– Чухненко М.В. О методах сокрытия информации

– Верховець М.В. До проблеми іншомовних запозичень термінів

– Олифенко И.В. Ложные друзья переводчика

– Золотько Д.В. Гендерний аспикт семантико-стилістичних особливостей рекламного інтернет-дискурсу

– Детинич К.Г. Лексичні труднощі у перекладі (на матеріалі повісті Г.Ф. Лавкрафта «Пошук Незвіданого Кадату»)

З 2008 по 2010 рр. під керівництвом викладачів кафедри було опубліковано близько 70 студентських робіт, які були представлені на наступних конференціях та опубліковані у таких збірниках наукових праць:

1. Третя міжнародна конференція “Комп’ютерні науки та інформаційні технології” CSIT’2008 (25-27 вересня 2008, м.Львів, Україна)

– Богдан Т., Дорошенко А. Формальна модель природної мови як важлива частина прогресивних інформаційних технологій

– Ільковська Ю. Роль мовних стратегій у міжкультурній комунікації

2. Всеукраїнська науково-методична конференція студентів та молодих науковців “Прикладна лінгвістика 2009: проблеми і рішення” (21-22 травня 2009, м. Миколаїв, Україна)

– Черная М. Система автоматизированного подстрочного перевода

– Прогляда Я. Трудности перевода реалий

– Солоп А. The development of functions of modern translating electronic dictionaries supporting system

– Савостеня А. Система морфологічного синтезу словозмінних форм числівника української мови

3. Перша внутрішньовузівська науково-практична конференція “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика” (17 березня 2009, м. Харків, Україна)

– Богдан Т.Ю., Дорошенко Н.Ю. Интеллектуальная обработка текста в системах машинного перевода

– Ільковська Ю.Ю. Новітні загальновживані англіцизми у системі сучасної української мови

– Савостеня А.С. Морфологічний синтез словозмінних форм числівників української мови

– Ковальчук В.П. Проблема лінгвістичного забезпечення штучного інтелекту

– Ковалева А.В. Использование технологии Translation Memory в современных системах машинного перевода

– Голопуз А.В. Использование методов самообучения в алгоритмах искусственного интеллекта

– Прогляда Я.В. Розвиток перекладу на території України у 2-й пол. XX століття

– Солоп А.А. The development of modern functions of the translating dictionaries supporting system

– Черная М.О. Автоматизированная система подстрочного англо-русского перевода

– Новгородцев А.А. Взаимодействие речи и мышления

– Дручинина В.Е. Недостатки онлайн переводчиков

4. Міжнародна науково-технічна конференція “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу” (21-22 жовтня 2009, м.Київ, Україна)

– Ковальчук В.П. Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек

– Савостеня А.С. Актуальні питання морфологічного синтезу текстів української мови

5. Друга науково-практична школа-семінар факультету комп’ютерних наук ХНУРЕ “Інформаційні інтелектуальні системи – 2009” (ІІС’2009) (8-9 грудня, 2009, м. Харків, Україна)

konf1

– Савостеня А.С. Існуючі моделі морфологічного синтезу природномовних інтерфейсів інформаційних систем

– Solop A.A. Structural features of the modern electronic translated dictionaries

6. Друга внутрішньовузівська науково-практична конференція “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика” (13 квітня 2010, м.Харків, Україна)

– Нури Л.Ж.Ф. Информационно-поисковые алгоритмы в сети Интернет

– Гостєва Е.С. До проблеми створення словників антонімів в українській лексикографії

– Гладиш К.М. Загальні аспекти використання машинного перекладу

– Богдан Т.А., Дорошенко А.Ю. Принципы построения лексических анализаторов

– Терещенко В.И. Библиотечные процессы, автоматизируемые современными АИБС

– Агєєв І.В. Лінгвістичні електронні ресурси

– Лой А.О. Сучасна мовна ситуація в Україні

– Коняєва К.Г. Розробка макро- та мікроструктури словника синонімів української мови

– Черная М.О. Построение деревьев зависимости для естественно-языковых систем

– Хайло А.Н. Використання ключових слів запиту для пошуку релевантних фрагментів у повнотекстовій базі даних

– Петрасова С.В. Использование статистических методов для создания квазиреферата русских текстов

– Варешнюк И.Е. Особенности формирования словарных статей англо-русского электронного терминологического словаря

– Гурт И.В. Этап графемного анализа лингвистического процессора систем машинного перевода

7. Збірник наукових праць “Intergration processess and innovative Technologies: achievments and prospects of engineering sciences (in foreign languages)”, Випуск 1 (Kharkiv, 2011)

konf6
– Zazhimakina S.M., Loi A.O. Technical facilities at studying English in technical universities

– Zazhimakina S.M., Vareshnuk I.E. Problems and strategies for students’ oral skills development in technical universities

8. Збірник наукових праць “Лінгвокомп’ютерні дослідження” (м. Донецьк, Україна, 2011)

– Дручинина В. Извлечение информативных фрагментов текста для автоматического реферата

– Солоп А. Разработка лингвистического и програмного обеспечения задачи семантического анализа в системах машинного перевода

– Савостеня А. Розробка лінгвістичного та інформаційного забезпечення задачі морфологічного аналізу прикметників української мови

9. Третя внутрішньовузівська науково-практична конференція “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика” (7 квітня 2011, м. Харків, Україна)

– Агеев И.В. Машины тьюринга и неограниченные грамматики

konf3

– Vareshnuk I.E. Approaches in the development of oral skills

– Дручинина В.Е. Комбинированное использование методов LSA и TRM на семантических уровнях процесса реферирования

– Коняева К.Г. Модели синтаксической структуры предложения естественного языка

– Неручок Ю.Ю. Ресурсне забезпечення системи жанрово-тематичного аналізу художнього тексту

– Поврозина Л.В. Анализ методов шифрования текстов в криптографических системах

– Солоп А.А. Использование семантических падежей для формализации семантической структуры предложения

– Хайло А.Н. Грамматический анализатор

10. 15-ий міжнародний молодіжний форум “Радіоелектроніка і молодь в XXI ст.” (м. Харків, Україна, 2011)

– Каніщева О.В., Ляхвацкая О.М. Побудова алгоритму автоматичної індексації повнотекстових документів за ключовими словами

11. І Регіональна науково-практична конференція “Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді” (м. Харків, Україна, 2011)

– Дручинина В. Е. Комбинированное использование методов LSA и TRM на семантических уровнях процесса реферирования

– Тесленко Дарья The influence of Scandinavian languages on the English language

12. XII Міжднародна науково-практична конференція “Системний аналіз та інформаційні технології” (м. Київ, Україна, 2011)

– Дручинина В.Е. Использование метода LSA + TRM для реферирования полнотекстовых документов

13. 1-а Міжнародна науково-технічна конференція “Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)” (м. Черкаси, Україна, 2011)

– Дручинина В.Е., Канищева О.В. Комбинированное использование методов LSA и TRM на семантических уровнях процесса реферирования

14. Міжнародна Інтернет-конференція “Актуальні проблеми прикладної лінгвістики” (23-24 червня 2011, м.Умань, Україна)

– Прогляда Я.В. Розробка системи інтерактивного вивчення граматики (на прикладі підрядних речень часу та умови в англійській мові)

15. ІІ Регіональна науково-практична конференція “Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді” (м. Харків, Україна, 2011)

– Гаєвська Я.К. Задача автоматичного визначення синтаксичної омонімії

– Попова В.В. Теория лингвистических экспертиз как направление прикладной лингвистики

16. I Всеукраїнська науково-практична конференція “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика” (15-16 березня 2012, м. Харків, Україна)

konf4

– Дорошенко А.Ю. Використання онтологiй для семантичного пошуку документiв

– Неручок Ю.Ю. Моделирование основных положений аппроксимированной структуры содержания художественного произведения

– Агеев И.В. Реализация выявления и исправления орфографических ошибок в тексте

– Гостева Е.С. Извлечение ключевых понятий из текстовых документов при генерации пресс-портрета

– Дашкевич Е.С. Построение и использование матрицы инцидентности “термин-документ” в полнотекстовом информационном поиске

– Хайло А.М. Ідентифікація антропонімів у повнотекстових документах

– Варешнюк І.В. Обзор методов фильтрации спама электронной корреспонденции

– Лой А.А. Использование наивного метода байеса для классификации коллекции текстов

– Петрасова С.В. Выявление семантических эквивалентов при автоматической обработке текстов

– Коняева К.Г. Семантический анализ концептов “любовь” в русском и “love” в английском языках

– Иванющенко В.С. Использование онтологий для представления предметной области

– Ляхвацкая О.Н. Методы обработки структурированных документов

– Цыбизова Ю.С. Лексикографический аспект описания лексических параллелей

– Прогляда Я.В. Проектування мультімедійної навчальної системи для вивчення англійської мови

– Луда С.Э. Проблемы и особенности построения инвертированного индекса коллекции документов

– Терещенко В.И. Использование онтологий для решения задач Opinion Mining