Бакалавр

У рамках галузі “Гуманітарні науки” на кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальністю:

Спеціальність “Філологія” відрізняється органічним поєднанням фундаментальної філологічної підготовки (2 іноземні мови: англійська та німецька / французька), що відповідає найвищим міжнародним стандартам, з вивченням і практичним освоєнням сучасних інформаційних технологій.
Випускникам надається ступінь: бакалавр з філології (прикладна лінгвістика)

В подальшому випускники можуть продовжити освіту за відповідною освітньою програмою:

Спеціальні навчальні дисципліни ступеня “бакалавр”:

 • Практичний курс англійської мови
 • Практичний курс другої іноземної мови
 • Теорія та практика перекладу
 • Переклад ділового мовлення (англійська мова)
 • Історія світової літератури
 • Структурна лінгвістика
 • Загальне мовознавство
 • Зіставна стилістика
 • Загальний та прикладний синтаксис
 • Математичні основи лінгвістики
 • Основи програмування
 • Сучасні технології обробки текстових даних
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Математична та комп’ютерна лінгвістика

Дисципліни вільного вибору професійної підготовки навчального плану бакалавра освітньої програми “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”:
ICS_Department-Presentation of_disciplines_bakalavr