Історія кафедри

Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем (ІКС) – це одна з наймолодших кафедр НТУ «ХПІ». День народження кафедри – 12 лютого 2007. Молода вона і за віком її викладачів – середній вік викладачів кафедри – 41 рік. Але, незважаючи на це, кафедра ІКС відома в Харкові та за його межами своїми провідними вченими-викладачами та хорошими традиціями.

Свою діяльність кафедра починала з чисельністю викладачів і навчально-допоміжного персоналу – десять осіб.

kafedra1Перший склад кафедри

Очолює кафедру з дня її заснування доктор технічних наук, професор Наталія Валеріївна Шаронова. Коло її інтересів пов’язане з дослідженнями в галузі штучного інтелекту, автоматизованої обробки природної мови, комп’ютерної лінгвістики. Під її керівництвом захищено понад 20 кандидатських дисертацій і 3 докторські. Вона автор близько 200 наукових і науково-методичних робіт.

Оптимізм і невичерпна енергія керівника кафедри служать прикладом наукового пошуку та життєлюбства для всіх співробітників кафедри.

DSCN3056Завідувач кафедри – д.т.н., проф. Шаронова Наталія Валеріївна

Науково-педагогічний склад кафедри сьогодні – це 17 осіб, у тому числі 2 доктори наук, професори, 11 кандидатів наук, 4 старших викладачів, 1 асистент. Навчально-допоміжний персонал кафедри складається з 5 осіб.

DSCN303

На сьогоднішній день кафедра має у своєму розпорядженні 6 аудиторій для лабораторних і практичних занять, комп’ютерний клас, лабораторію «Елементи штучного інтелекту в техніці та технологіях».

Кафедра випускаюча, вона веде підготовку за освітньою програмою «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика» (бакалавр, магістр).

Викладачами кафедри розроблено більше 30 нових лекційних курсів, програми виробничих практик, видано 5 монографій, випущено більше 100 наукових статей, багато статей опубліковано за кордоном: Польща, Болгарія, Швеція, Німеччина та ін. Кафедра постійно прагне до того, щоб її назва відповідала суті, щоб усі лекційні курси були засновані не тільки на новітніх досягненнях науки, а й на власному досвіді наукових розробок.

І це дає свої результати – йде процес безперервної підготовки власних професійних висококваліфікованих кадрів. Так, протягом 2007-2018 років по кафедрі ІКС захищено 15 дисертацій, у тому числі 13 кандидатських і 2 докторські.

У 2009 році на базі кафедри ІКС спільно з Українським мовно-інформаційним фондом НАН України було створено Науково-дослідний центр інтелектуальних систем і комп’ютерної лінгвістики. Центр, як структурний підрозділ НТУ «ХПІ», створений з метою підвищення ефективності проведення наукових досліджень і розробок шляхом інтеграції вчених вищої школи та академічних наукових організацій, що мають державний статус.

Велику увагу кафедра приділяє науковій роботі зі студентами, а також позааудиторної та профорієнтаційній роботі.

Щорічно, починаючи з 2009 року, кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика», з 2017 року – International Conference on Computational Linguistics and Intelligent System.

Мета конференції – обговорення питань розвитку прикладної лінгвістики, тенденцій розвитку інтелектуальних комп’ютерних систем і, звичайно ж, сприяння талановитій молоді у науковій діяльності.

DSC_0113Конференція «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика» (2014 р.)

Наші студенти неодноразово були переможцями міських та всеукраїнських олімпіад і різних конкурсів. Назавжди залишили слід в історії кафедри випускники Дорошенко Анастасія, Петрасова Світлана, Хайло Аліна, Коняєва Ксенія, Цибізова Юлія, Терещенко Віталій, Луда Сільветте Еріка, Кисла Катерина та багато інших.

Кафедра активно налагоджує і розширює міжнародні контакти з університетами інших країн. Підписані двосторонні договори про співпрацю з університетами Linnaeus University (Швеція), L’Universite de Lyon (Франція). Для читання лекцій і проведення практичних занять в 2013/2014 навч. році на кафедрі працювала викладач університету із США, волонтер Корпусу Миру Маргарет Хоуел. Ведуться переговори з університетами Німеччини, Австрії, Польщі, Болгарії.

Високий науковий та інтелектуальний потенціал кафедри дозволяє їй успішно долати труднощі сучасного етапу розвитку країни впевнено дивитися в майбутнє.