Шаронова Наталія Валеріївна

Посада: Завідувач кафедри

Ступінь: доктор технічних наук

Звання: Професор

 Контакти: natalia.sharonova@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

  • 2007 – теперішній час – завідувач кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
  • 2003-2007 р.р. – професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, з 2005 – професор кафедри автоматизованих систем управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
  • 1996-2003 р.р. – проректор з наукової роботи, завідувач кафедри інформатики ХГУ «НУА» – Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія».
  • 1994-1996 р.р. – професор кафедри інформатики Харківського державного інституту культури.
  • 1975-1994 р.р. – інженер, молодший науковий співробітник, аспірант, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією штучного інтелекту, провідний науковий співробітник Харківського інституту радіоелектроніки (зараз Харківський національний університет радіоелектроніки).

Навчання

  • 1975 р. – інженер-математик  зі спеціальності Прикладна математика, Харківського інституту радіоелектроніки.
  • 1984 р. – кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.001 – технічна кібернетика і теорія інформації, Харківського інституту радіоелектроніки.
  • 1994 р. – доктор технічних наук зі спеціальності 05.25.05 – інформаційні системи і процеси, Харківського державного інституту культури.

Викладання навчальних дисциплін

  • Математичні основи лінгвістики (Бакалаврат)
  • Основи наукових досліджень (Магістратура)
  • Актуальні проблеми прикладної та теоретичної лінгвістики (Магістратура)
  • Методологія наукової та педагогічної діяльності в комп’ютерних науках (Аспірантура)
  • Моделі та методи штучного інтелекту (Аспірантура)

Наукові інтереси

  • Математичне моделювання у лінгвістиці
  • Інтелектуальні системи обробки природної мови
  • Теорія інтелекту, штучний інтелект та машинне навчання

Професійні досягнення та членство

  • Опублікувала понад 300 наукових та навчально-методичних праць.
  • Наукове керівництво дисертаційними роботами на здобуття ступеня кандидата  та доктора технічних наук за спеціальностями, пов’язаними з інформаційними технологіями, екологічною безпекою та структурною, прикладною та математичною лінгвістикою (під науковим керівництвом захищено 26  кандидатських та 3 докторських дисертацій).
  • Заступник Голови  спеціалізованої вченої ради Д 64.050.20 в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.
  • Член конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі штучного інтелекту 2023 року, секція Розпізнавання мови.
  • Член редакційної колегії фахових наукових видань:
   1. Біоніка інтелекту – Науково-технічний журнал, – МОНУ, ХНУРЕ, (Постанова ВАК України № 1-05/7 від 04.07.2006 р. – по теперішній час);
   2. Проблеми інформаційних технологій, – МОНУ, ХНТУ, (Постанова Президії ВАК України 3 3-05/6 від 06.10.2010 р. – по теперішній час);
   3. Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Національного технічного університету «ХПІ»». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї.
  • Голова Організаційного комітету щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика» (з 2008 р. по 2016 р.), яка перетворилася у Міжнародну науково-практичну конференцію «Computational Linguistics and Intelligent Systems» (з 2017 р. по 2023 р. з публікацією кращих робіт та індексацією у наукометричній базі Scopus) – по теперішній час.

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

  • Шаронова Н.В. Забезпечення високого професіоналізму майбутнього фахівця за допомогою використання сучасних інформаційних технологій навчання / Н.В.Шаронова, Н.В.Борисова // Цільова підготовка лідерів і гуманітарно-технологічної еліти. З досвіду роботи факультету соціально-гуманітарних технологій НТУ “ХПІ”: монографія / Авторській колектив: за заг. ред. професорів А.В.Кіпенського та О.С.Пономарьова. – Харків: Друкарня Мадрид, 2021 – С. 112-131.

Статті

Наукометричні дані