Про кафедру

sharonova_main

Кафедру інтелектуальних комп’ютерних систем було засновано в НТУ “ХПІ” на факультеті інформатики і управління у лютому 2007 року на базі кафедр автоматизованих систем управління та ділової іноземної мови та перекладу. На початку 2016 р. кафедра була переведена на факультет соціально-гуманітарних технологій.

На кафедрі працюють досвідчені фахівці в області програмування, інтелектуальних систем обробки даних, інтернет-технологій, автоматизованої обробки природної мови, української та іноземних (англійської, німецької, французької) мов.

З моменту заснування по теперішній час кафедру очолює доктор технічних наук, професор ШАРОНОВА НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА.

Наукові інтереси: дослідження у галузі штучного інтелекту, автоматизованої обробки природної мови, автоматизації бібліотечних процесів, інтелектуальних систем обробки даних.

Детально про діяльність кафедри

Під керівництвом Шаронової Наталії Валеріївни вже захищено більше 20 кандидатських дисертацій та 3 докторських. Протягом багатьох років Наталія Валеріївна є членом спеціалізованих рад з захисту дисертацій. З 2009 року є членом експертної ради ВАК України з напряму інформаційні технології. Автор більше 160 наукових робіт, 7 навчальних посібників, з них 2 з грифом Міністерства освіти та науки України та 2 монографії. Приймає активну участь в організації та проведенні наукових конференцій, семінарів, виставок, в т.ч. міжнародних.

Є членом Правління Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій, активно працює над створенням та розвитком Харківської регіональної науково-освітньої інформаційної мережі. З 2003 р. є президентом Харківського відділення Української Федерації Інформатики. З 2010 р. є членом Наукової Ради при Президії Національної академії наук України з проблем “Інформація. Мова. Інтелект”, а також входить до складу комісії з відпрацювання стандартів спеціальності “Прикладна лінгвістика”. Крім того, у листопаді 2010 р. професор Шаронова Н.В. увійшла до складу створеної у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика.

У 2019 р. Наталія Валеріївна нагороджена грамотою та медаллю Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом”, у 2020 р. –  орденом княгині Ольги IIІ ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем активно налагоджує міжнародні контакти з університетами інших країн. Так вже підписані двосторонні договори про співробітництво з такими університетами як:

Linnaeus University (Швеція);

L’Universite de Lyon (Франція).

Ведуться переговори з декількома університетами Німеччини та Австрії.

mouse

Також кафедра активно співпрацює з університетами України, а саме:

– Харківським національним університетом радіоелектроніки;

– Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна;

– Національним університетом “Львівська політехніка”;

– Львівським національним університетом ім. Івана Франка;

– Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут”;

– Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”;

– Харківським національним університетом внутрішніх справ та ін.

Таке співробітництво ведеться у декількох напрямках:

– обмін досвідом з підготовки студентів;

– укладання договорів про співробітництво та науково-технічну співдружність;

– участь викладачів у наукових та методичних семінарах з актуальних проблем прикладної лінгвістики та інтелектуальних систем;

– участь студентів та викладачів у спільних науково-дослідних проектах;

– участь студентів та викладачів у конференціях різного рівня на базі цих ВНЗ;

– проходження стажування викладачами відповідних кафедр;

– проходження практик студентами та ін.