Бакалаврат

У рамках галузі “Гуманітарні науки” на кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем здійснюється підготовка бакалаврів:

Галузь знань
03 Гуманітарні науки
Освітня програма  Прикладна та комп’ютерна лінгвістика
Спеціальність 035 Філологія
Спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика
Кваліфікація Бакалавр філології за спеціалізацією прикладна лінгвістика
Гарант освітньої програми Канд. філол. наук, доцент, доцент кафедри ІКС Купріянов Євген Валерійович

Детальніше про спеціальність можна прочитати: 035 “Філологія” (прикладна та комп’ютерна лінгвістика)

Спеціальність “Філологія” відрізняється органічним поєднанням фундаментальної філологічної підготовки (2 іноземні мови: англійська та німецька / французька), що відповідає найвищим міжнародним стандартам, з вивченням і практичним освоєнням сучасних інформаційних технологій.

В подальшому випускники можуть продовжити освіту за відповідною освітньою програмою:

Спеціальні навчальні дисципліни ступеня “бакалавр”:

 • Практичний курс англійської мови
 • Практичний курс другої іноземної мови
 • Теорія та практика перекладу
 • Переклад ділового мовлення (англійська мова)
 • Історія світової літератури
 • Структурна лінгвістика
 • Загальне мовознавство
 • Зіставна стилістика
 • Загальний та прикладний синтаксис
 • Математичні основи лінгвістики
 • Основи програмування
 • Сучасні технології обробки текстових даних
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Математична та комп’ютерна лінгвістика

Дисципліни вільного вибору професійної підготовки навчального плану бакалавра освітньої програми “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”:

ICS_Department-Presentation of_disciplines_bakalavr