Магістратура

Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем здійснює набір на підготовку магістрів за спеціальністю 035 “Філологія” (Прикладна та комп’ютерна лінгвістика).

Галузь знань
03 Гуманітарні науки
Освітня програма  Прикладна та комп’ютерна лінгвістика
Спеціальність  035 Філологія
Спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика
Кваліфікація Магістр філології за спеціалізацією прикладна лінгвістика
Гарант освітньої програми Д-р техн. наук, професор, зав. кафедри ІКС   Шаронова Наталія Валеріївна
Рецензії на ОП акад. Широков В.А.Грєховодов Б.

Спеціальні навчальні дисципліни ступеня “магістр”: