Історія кафедри

Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем (ІКС) була заснована на факультеті інформатики і управління на базі кафедр автоматизованих систем управління та ділової іноземної мови та перекладу.

День народження кафедри – 12 лютого 2007 р. (наказ ректора № 90-1 от 19.02.2007р.). І це одна з наймолодших кафедр НТУ «ХПІ».

Кафедрі було доручено вести підготовку бакалаврів за спеціальністю 6.030500 «Прикладна лінгвістика» за напрямом 6.0305 «Філологія».

У вересні 2007 року перша група студентів розпочала навчання за даною спеціальністю.

Свою діяльність кафедра розпочинала з однієї аудиторії (ауд. 707, корпусу У2) та чисельністю викладачів та навчально-допоміжного персоналу – шість осіб.

Через рік збільшився і склад кафедри, і аудиторний фонд. Кафедрі були надані аудиторії у навчальному корпусі У5.

Кафедра випускаюча, вона веде підготовку за своєю спеціалізацією прикладна лінгвістика (її шифр змінився на 035.10) та за освітньою програмою «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика», спираючись на унікальну для України розроблену на кафедрі концептуальну модель спеціаліста.

Для реалізації розробленої моделі підготовки фахівців із прикладної та комп’ютерної лінгвістики було розроблено унікальний навчальний план, у якому класичні лінгвістичні дисципліни поєднані зі спеціальними технічними дисциплінами. Вивчення цих дисциплін у комплексі дозволяє студентам отримати практичні звички роботи з лінгвістичним матеріалом, його аналізом та використанням у вирішенні для конкретних завдань із автоматизованої та автоматичної обробки природної мови.

У червні 2011 року на кафедрі відбувся перший випуск бакалаврів, у 2012 – перший випуск спеціалістів, а у травні 2018 – перший випуск магістрів.

Очолює кафедру з дня її заснування по теперішній час доктор технічних наук, професор Наталія Валеріївна Шаронова. Коло її інтересів пов’язане з дослідженнями в галузі штучного інтелекту, автоматизованої обробки природної мови, автоматизації бібліотечних процесів, комп’ютерної лінгвістики, інтелектуальних систем обробки даних.

Під її керівництвом захищено 26 кандидатських дисертацій і 3 докторські. Вона автор близько 300 наукових і науково-методичних робіт.

Протягом багатьох років Наталія Валеріївна є членом спеціалізованих рад з захисту дисертацій.

З 2009 року є членом експертної ради ВАК України з напряму інформаційні технології. Є членом Правління Асоціації сучасних інформаційно-бібліотечних технологій, активно працює над створенням та розвитком Харківської регіональної науково-освітньої інформаційної мережі.

З 2003 р. є президентом Харківського відділення Української Федерації Інформатики.

З 2010 р. є членом Наукової Ради при Президії Національної академії наук України з проблем “Інформація. Мова. Інтелект”, а також входить до складу комісії з відпрацювання стандартів спеціальності “Прикладна лінгвістика”.

Крім того, у листопаді 2010 р. професор Шаронова Н.В. увійшла до складу створеної у Київському національному університеті ім. Т.Г. Шевченка спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика.

Приймає активну участь в організації та проведенні наукових конференцій, семінарів, виставок, в т.ч. міжнародних.

У 2019 р. Шаронова Наталія Валеріївна нагороджена грамотою та медаллю Верховної Ради України “За заслуги перед Українським народом”, у 2020 р. –  орденом княгині Ольги IIІ ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.

Оптимізм і невичерпна енергія керівника кафедри служать прикладом наукового пошуку та життєлюбства для всіх співробітників кафедри.

На початку 2016 р. кафедра ІКС була переведена на факультет соціально-гуманітарних технологій, а с 2022 р. факультет було перейменовано на навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій.

12 лютого 2017 року кафедра Інтелектуальних комп’ютерних систем
відзначила свій 10-річний ювілей. Цього дня було багато гостей, багато привітань, побажань та подарунків від керівництва НТУ «ХПІ», колег, наших випускників.

Фотохроніка 10-річного ювілею:

На сьогодні на кафедрі працює 17 викладачів,  у тому числі 2 доктори наук, професори, 11 кандидатів наук. Всі вони – досвідчені фахівці в області програмування, інтелектуальних систем обробки даних, інтернет-технологій, автоматизованої обробки природної мови, української та іноземних (англійської, німецької, французької) мов.

Кафедра має у своєму розпорядженні 6 аудиторій для лабораторних і практичних занять, комп’ютерний клас, лабораторію «Елементи штучного інтелекту в техніці та технологіях».

Викладачами кафедри розроблено більше 30 нових лекційних курсів, програми виробничих практик, видано 10 монографій, випущено більше 500 наукових статей.

Кафедра постійно прагне до того, щоб її назва відповідала суті, щоб усі лекційні курси були засновані не тільки на новітніх досягненнях науки, а й на власному досвіді наукових розробок.

І це дає свої результати – йде процес безперервної підготовки власних професійних висококваліфікованих кадрів. Так, протягом 2007-2021 років по кафедрі ІКС захищено 18 дисертацій, у тому числі 15 кандидатських і 3 докторські.

 У 2009 році на базі кафедри ІКС спільно з Українським мовно-інформаційним фондом НАН України було створено Науково-дослідний центр інтелектуальних систем і комп’ютерної лінгвістики. Центр, як структурний підрозділ НТУ «ХПІ», створений з метою підвищення ефективності проведення наукових досліджень і розробок шляхом інтеграції вчених вищої школи та академічних наукових організацій, що мають державний статус.

 Велику увагу кафедра приділяє науковій роботі зі студентами, а також позааудиторної та профорієнтаційній роботі.

Наші студенти неодноразово були переможцями міських та всеукраїнських олімпіад і різних конкурсів. Назавжди залишили слід в історії кафедри випускники Дорошенко Анастасія, Петрасова Світлана, Хайло Аліна, Коняєва Ксенія, Цибізова Юлія, Терещенко Віталій, Луда Сільветте Еріка, Кисла Катерина та багато інших.

Щорічно, починаючи з 2009 року кафедра проводила науково-практичну конференцію «Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика» (ISAL) для фахівців галузі, аспірантів, студентів та молодих вчених,  яка з 2012 року набула статусу Всеукраїнської.

Мета конференції – обговорення питань розвитку прикладної лінгвістики та впровадження інформаційних технологій у лінгвістичні системи; обмін ідеями; обговорення тенденцій розвитку інтелектуальних комп’ютерних систем.

Це було місце (платформа) для обговорення викликів і прогресу в обчислювальній, математичній, структурній і прикладній лінгвістиці. Усі доповіді, прийняті в ISAL, були опубліковані в матеріалах конференцій.

За 6 років ця конференція переросла рівень Всеукраїнської і з 2017 року стала Міжнародною, змінивши назву на «Computational Linguistics and Intelligent System (CoLInS)».

З цього моменту CoLInS проводиться у співпраці між Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та Національним університетом «Львівська політехніка».

У конференції щорічно взяло участь чимало українських та іноземних дослідників.

Головною метою конференції CoLInS є обговорення результатів останніх досліджень у галузі обробки природної мови і розвитку інтелектуальних систем, обмін ідеями, обговорення тенденцій розвитку інтелектуальних комп’ютерних систем, встановлення плідних контактів та сприяння талановитій молоді в науковій діяльності.

У 2018 році Politechnika Śląska та LIMSI-CNRS & Université Paris 13 стали співорганізаторами, таким чином сприяючи значному розширенню міжнародного програмного комітету.

Усі найкращі роботи, прийняті програмним комітетом, були проіндексовані в SCOPUS, DBLP та Google Scholar. У 2021 році всі матеріали конференцій 2018 – 2021 років увійшли до Web of Science.

CoLInS 2021 зібрав понад 480 учасників з різних країн, включаючи Азербайджан, Німеччину, Індію, Казахстан, Кувейт, Марокко, Польщу, Сербію, Словенію, Туреччину, Уганду, Україну та Великобританію. Конференція, як і в 2020 році, проходила онлайн. Трансляція засідань основних доповідачів велася на сторінці у Facebook.

20–21 квітня 2023 року відбулася вже VII Міжнародна конференція «Комп’ютерна лінгвістика та інтелектуальні системи» (CoLInS 2023). Всі матеріали конференції також були проіндексовані в SCOPUS, DBLP та Google Scholar.

Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем активно налагоджує і розширює міжнародні контакти з університетами інших країн. Підписані двосторонні договори про співпрацю з університетами Linnaeus University (Швеція), L’Universite de Lyon (Франція). Ведуться переговори з університетами Німеччини, Австрії, Польщі, Болгарії.

26 квітня 2021 року в рамках міжнародної співпраці кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем з Ліонським університетом пройшов науковий семінар під керівництвом д.т.н., проф. Хайрової Ніни Феліксівни “Automatic generation of the multilingual dictionary of synonyms for crime-related terms and words“. Учасниками семінару були співробітники та докторанти лабораторії ERIC та доц. кафедри ІКС Оробінська Олена Олександрівна.

Виступ був присвячений проблемі пошуку та виявлення кримінально-забарвленої текстової інформації в мережевому спілкуванні (Computer-Mediated Communication (CMC)) та Інтернет-ЗМІ. Проаналізовано підходи до інформаційного пошуку текстової інформації в мережі Інтернет, пов’язаної з протиправною діяльністю, а також розглянуто етапи створення мультимовної онтології “Протиправний контент, представлений в Інтернеті” для англійської, української, казахської та російської мов.

Також кафедра активно співпрацює з університетами України, а саме:

  • Харківським національним університетом радіоелектроніки;
  • Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна;
  • Національним університетом “Львівська політехніка”;
  • Львівським національним університетом ім. Івана Франка;
  • Національним технічним університетом України “Київський політехнічний інститут”;
  • Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” та ін.

Таке співробітництво ведеться у декількох напрямках:

  • обмін досвідом з підготовки студентів;
  • укладання договорів про співробітництво та науково-технічну співдружність;
  • участь викладачів у наукових та методичних семінарах з актуальних проблем прикладної лінгвістики та інтелектуальних систем;
  • участь студентів та викладачів у спільних науково-дослідних проектах;
  • участь студентів та викладачів у конференціях різного рівня на базі цих ВНЗ;
  • проходження стажування викладачами відповідних кафедр;
  • проходження практик студентами та ін.

Про міжнародні стажування наших студентів неодноразово згадувалося в університетській газеті “Політехнік”.

Крім роботи в стінах вузу співробітники кафедри відвідують спільно театри, екскурсії тощо.

Високий науковий та інтелектуальний потенціал кафедри дозволяє їй успішно долати труднощі сучасного етапу розвитку країни впевнено дивитися в майбутнє.