Захисти дисертацій

Працівниками нашої кафедри були захищені наступні докторська і кандидатські дисертації:

Хайрова Н.Ф., професор кафедри, докторська дисертація “Лінгвістичні технології ідентифікації знань у слабоструктурованій текстовій інформації”, спеціальність 10.02.21 – структурна, прикладна та математична лінгвістика. Захищена 26 червня 2013 р. в КНУ ім. Т.Г. Шевченко – науковий консультант проф. Шаронова Наталія Валеріївна.

Кандидатські диссертації:

Главчева Ю.М., аспірант кафедри, “Методи та інформаційна технологія інформетрії в академічному інформаційному середовищі”, спеціальність 112 – комп’ютерні науки. Захищена 14 січня 2021 р. в НТУ “ХПІ” – науковий керівник доц. Каніщева Ольга Валеріївна. (дисертація)

Дорошенко А.Ю., викладач-стажист кафедри, “Інформаційна технологія інтелектуального аналізу фактографічних текстових ресурсів”, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, технічні науки. Захищена 04 квітня 2019 р. в НТУ “ХПІ” – науковий керівник проф. Шаронова Наталія Валеріївна. (автореферат)

Гулієва Д.О., доцент кафедри, “Реалізація комунікативних стратегій позитивної / негативної оцінки в англо-американській неофіційній комунікації”, спеціальність 10.02.04 – германські мови, філологічні науки. Захищена 28 грудня 2018 р. в ХНУ ім. В.Н. Каразіна – науковий керівник проф. Мартинюк Алла Петрівна. (автореферат)

Петрасова С.В., доцент кафедри, “Інформаційна технологія ідентифікації знань у наукометричних системах на основі інтелектуального аналізу слабоформалізованих даних”, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, технічні науки. Захищена 27 квітня 2017 р. в НТУ “ХПІ” – науковий керівник проф. Хайрова Ніна Феліксівна. (автореферат)

Бабкова Н.В., доцент кафедри, “Моделі та інформаційна технологія ідентифікації фізичних параметрів високотемпературних процесів”, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, технічні науки. Захищена 27 квітня 2017 р. в НТУ “ХПІ” – науковий керівник проф. Шаронова Наталія Валеріївна. (автореферат)

Оробінська О.О., доцент кафедри, “Méthodes et modèles de construction automatisée d’ontologies pour des domaines spécialisés”, технічні науки. Захищена 23 лютого 2017 р. в Університеті Ліон-2 (Франція) – наукові керівники проф. Шаронова Наталія Валеріївна та проф. Ж.Ю. Шоша.

Шабанова-Кушнаренко Л.В., доцент кафедри, “Предикатні моделі, методи та технологія обробки процесних знань в інформаційних системах”, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, технічні науки. Захищена 30 червня 2016 р. в НТУ “ХПІ” – науковий керівник проф. Шаронова Наталія Валеріївна. (автореферат)

Борисова Н.В., доцент кафедри, “Методи та інформаційні технології інтелектуальної обробки предметних знань при створенні лексикографічних ресурсів”, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, технічні науки. Захищена 25 грудня 2014 р. в НТУ “ХПІ” – науковий керівник проф. Хайрова Ніна Феліксівна.

Угольнікова Н.С., доцент кафедри, “Гумористична фентезі у творчості Р.Аспріна”, спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн, філологічні науки. Захищена 1 липня 2014 р. в ТНУ ім. В.І. Вернадського – науковий керівник проф. Міхільов Олександр Дмитрович. (автореферат)

Кочуєва З.А., доцент кафедри, “Методи і моделі інтелектуальної обробки інформаційних об’єктів у сучасних бібліотечних системах”, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, технічні науки. Захищена 2014 р. в НТУ “ХПІ” – науковий керівник проф. Шаронова Наталія Валеріївна. (автореферат)

Купріянов Є.В., докторант УМІФ НАНУ, “Українська термінологічна підсистема “гідротурбіни” як об’єкт комп’ютерного словника”, спеціальність 10.02.01 – українська мова, філологічні науки. Захищена 6 жовтня 2011 р., в ХНУ ім. В.Н. Каразіна – науковий керівник доц. Філон Микола Іванович. (автореферат)

Каніщева О.В., доцент кафедри, “Інформаційно-логічні моделі і методи ідентифікації знань в автоматизованих інформаційних бібліотечних системах”, спеціальність 05.13.06 – інформаційні технології, технічні науки. Захищена 25 березня 2010 р. в НТУ “ХПІ” – науковий керівник проф. Шаронова Наталія Валеріївна.

Братусь Т.В., доцент кафедри, “Гендерна специфіка об’єктивації концепту щастя в сучасному англомовному художньому дискурсі”, філологічні науки. Захищена 28 жовтня 2009 р. в ХНУ ім. В.Н. Каразіна – науковий керівник проф. Мартинюк Алла Петрівна. (автореферат)