Прикладна лінгвістика

Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем здійснює підготовку фахівців зі спеціальності “Філологія” (освітня програма “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”) спираючись на унікальну для України розроблену на кафедрі концептуальну модель фахівця.

Унікальність цієї моделі полягає у тому, що поряд з вивченням двох іноземних мов (англійської та німецької / французької) та лінгвістичних дисциплін студенти отримують підготовку в області нових комп’ютерних технологій, що значним чином розширює їх можливості працевлаштування у порівнянні з випускниками інших спеціальностей, як філологічних так і технічних.

Для реалізації розробленої моделі підготовки спеціалістів з “Прикладної та комп’ютерної лінгвістики” був розроблений унікальний навчальний план, у якому класичні лінгвістичні дисципліни поєднані зі спеціальними технічними дисциплінами. Вивчення цих дисциплін у комплексі дозволяє студентам отримати практичні навички роботи з лінгвістичним матеріалом, його аналізом та використанням його для конкретних задач з автоматичної обробки природної мови та комп’ютерної лінгвістики.

У вересні 2007 року перша група студентів розпочала навчання за даною спеціальністю.

У червні 2011 року відбувся перший випуск бакалаврів.

У травні 2012 року відбувся перший випуск спеціалістів.

30 червня 2015 року на кафедрі ІКС відкрита магістратура за спеціальністю 8.02030303 “Прикладна лінгвістика”. Перший набір на V курс спеціальності 8.02030303 “Прикладна лінгвістика” (магістратура) відбувся в 2016 році.

У травні 2018 року відбувся перший випуск магістрів.

Доступні ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні: “бакалавр” та “магістр”.