Гулієва Діна Олександрівна

Посада: Доцент

Ступінь: кандидат філологічних наук

Звання: Доцент

 Контакти: dina.guliieva@khpi.edu.ua

Професійний та академічний досвід

  • 2021 – теперішній час – доцент кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Навчання

  • 2019 р. – кандидат філологічних наук (Германські мови) 10.02.04, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
  • 2013 р. – економіст з міжнародних економічних відносин, зі спеціальності – Міжнародні економічні відносини, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
  • 2009 р. – філолог, перекладач англійської та німецької мов, викладач англійської мови та літератури, німецької мови, зі спеціальності – Переклад, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Викладання навчальних дисциплін

  • Зіставна стилістика (Бакалаврат)
  • Когнітивна лінгвістика (Бакалаврат)
  • Практичний курс англійської мови (Бакалаврат)
  • Теорія та практика перекладу (Бакалаврат)
  • Історія світової літератури (Бакалаврат)
  • Комунікативні аспекти англійської мови (Магістратура)
  • Мовні технології реклами (Магістратура)
  • Спецкурс з практики перекладу (англійська мова) (Магістратура)

Наукові інтереси

  • Аналіз дискурсу
  • Когнітивна лінгвістика
  • Гендерна лінгвістика
  • Мультимодальний когнітивний аналіз комунікації
  • Перекладознавство

Професійні досягнення та членство

  • Дійсний член громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-Україна», міжнародної філії TESOL, Inc». (Свідоцтво №186 від 01 січня 2021р.).
  • З 27.09.2013 Гулієва Д.О. має ФОП (основний напрямок ФОП: 74.30 перекладацька (усна і писемна) справа.

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

  • Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи з дисципліни «Автоматизований переклад»: для студентів спец. 035 «Філологія» спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» / уклад.: Н.В. Борисова, З.А. Кочуєва, Л.В. Шабанова-Кушнаренко, Н. В. Бабкова, Гулієва Д.О., К.В. Мельник. Харків : НТУ «ХПІ», 2021. 52 с.
  • Методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи з формування навичок монологічного мовлення з курсу англійської мови за професійним спрямуванням. English for specific purposes: Professional Topics. IT. Part 2 / уклад.: Д. О. Гулієва. Харків: ХНТУСГ, 2019. 45 с.
  • Методичні вказівки для аудиторної та самостійної роботи з формування навичок монологічного мовлення з курсу англійської мови за професійним спрямуванням. English for specific purposes: Professional Topics. IT. Part 1 / уклад.: Д. О. Гулієва. Харків: ХНТУСГ, 2019. 60 с.
  • Методичні вказівки з виконання і захисту наукових рефератів з дисципліни «Структурна лінгвістика» для студентів спеціальності 035 «Філологія» / уклад. Є. В. Купріянов, О. М. Юрченко, Д. О. Гулієва. Харків: НТУ «ХПІ», 2019. 27 с.
  • Стилістика перекладу = Stylistics in translation: навч.-метод. посібник / Є. В. Купріянов, Д. О. Гулієва. Харків: [Напольська А. В.], 2019. 129 с.

Статті

 • Dina Huliieva, Natalia Borysova, Zoia Kochuieva, Karina Melnyk. Towards designing of recommendation system for recruiting of software development teams/ COLINS 2021.
 • Dina Huliieva, Natalia Borysova, Zoia Kochuieva, Karina Melnyk. Usage of Sentiment Analysis to Tracking Public Opinion / COLINS 2021.
 • Гулієва Д. О. Семантичні особливості гри слів у неофіційній комунікації (на матеріалі англомовного серіалу «Теорія великого вибуху»: зб. наук. пр. / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Вип.41. Одеса: МГУ, 2019. С. 20-23.
 • Рейда О. А., Івлєва К. С., Гулієва Д. О. Analysis of structural characteristic of English terminology in the field of foreign language teaching methods / Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: «Філологія». №43. Т.4. Одеса, 2019.
 • Рейда О. А., Івлєва К. С., Гулієва Д. О. Труднощі перекладу інструкцій до побутової техніки з англійської мови на українську / Вчені записки ТНУ імені В.Н. Вернадського. Сер.: «Філологія. Соціальні комунікації». Т.30(69). №4. Київ, 2019. С. 107-110.
 • Рейда О. А., Івлєва К. С., Гулієва Д. О. Теоретичні основи дослідження англомовної термінології в галузі методики викладання іноземних мов / Закарпатські філологічні студії. Вип. 8. Т.2. Ужгород, 2019. С. 78-82.
 • Рейда О. А., Івлєва К. С., Гулієва Д. О. Використання автентичних матеріалів у процесі викладання англійської мови студентам-філологам / Актуальні питання гуманітарних: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Вип. 23. Т.3. Дрогобич, 2019. С. 133-138.

Наукометричні дані