Успіхи наших випускників

Навчання на кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем дає можливості отримати сучасну професію з подальшим працевлаштуванням, зокрема, в провідних ІТ компаніях. Випускниця 2020 року Аліна Крученюк (СГТ-М319) успішно закінчила магістратуру за освітньою програмою “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика” (диплом з відзнакою). Наразі Аліна

Запрошення до навчання на кафедрі ІКС НТУ “ХПІ”

Шановні абітурієнти! Запрошуємо до навчання за сучасною спеціальністю 035 “Філологія” (освітня програма “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”) на кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем НТУ “ХПІ”. Освітня програма передбачає: професійне володіння іноземними мовами: – англійська, – німецька / французька; вивчення спеціальних лінгвістичних дисциплін: – структурна

Захист практики

Однією із важливих складових навчального процесу є переддипломна практика студентів, що має на меті закріплення й розширення теоретичних і практичних знань і вмінь, придбаних студентами в попередній період теоретичного навчання, а також формування висококваліфікованих фахівців, підготовлених до активної творчої професійної

Інтерактивні заняття з англійської мови

Відповідно до сучасних вимог на кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем для здобувачів освітньої програми “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика” проводяться заняття із залученням інтерактивних освітніх технологій та методів. Використання інтерактивних форм та методів навчання, зокрема, на заняттях англійської мови дає змогу покращити

Робота студентського наукового гуртка

На кафедрі інтелектуальних комп’ютерних систем для здобувачів освітньої програми «Прикладна та комп’ютерна лінгвістика» функціонує студентський науковий гурток «Актуальні проблеми прикладної та комп’ютерної лінгвістики». Одним з напрямів роботи гуртка є дослідження студентами актуальних аспектів прикладної лінгвістики та її зв’язків з сучасними

Взаємодія з ІТ-компаніями

З метою удосконалення організації навчального процесу та підвищення рівня підготовки студентів, які навчаються за освітньою програмою “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”, кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем проводить зустрічі зі стейкхолдерами, співпрацює з провідними ІТ-компаніями. 5 травня 2021 року відбулася зустріч викладачів кафедри

Міжнародний семінар

26 квітня 2021 року в рамках міжнародної співпраці кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем НТУ “ХПІ” з Ліонським університетом пройшов науковий семінар д.т.н., проф. Хайрової Ніни Феліксівни “Automatic generation of the multilingual dictionary of synonyms for crime-related terms and words“. Учасниками семінару

CoLInS 2021

22-23 квітня 2021 року відбулася V Міжнародна конференція «Computational Linguistics and Intelligent Systems (CoLInS 2021)» на базі кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» у співпраці з кафедрою програмної інженерії та інформаційних технологій управління Національного технічного університету

Зустріч з ІТ компанією

30 березня 2021 року пройшла онлайн зустріч представників ІТ компанії AMC Bridge зі студентами 4-5 курсів освітньої програми “Прикладна та комп’ютерна лінгвістика”. Компанія AMC Bridge надає рішення для систем автоматизованого проектування, конструювання та виробництва, а також систем управління даними щодо

Шляхи розвитку кафедри ІКС

Кафедра інтелектуальних комп’ютерних систем є однією з наймолодших кафедр НТУ «ХПІ» (14 років). На кафедрі постійно розвивається та вдосконалюється рівень наукової та педагогічної діяльності відповідно до сучасних вимог, розширюються контакти з міжнародними партнерами та потенційними працедавцями для випускників кафедри. Високий