Кафедра соціально-економічних наук

факультету міжнародної освіти НТУ "ХПИ"

Кафедра соціально-економічних наук - факультету міжнародної освіти НТУ "ХПИ"

Про кафедру

ksen_02

Кафедра соціально-економічних наук факультету міжнародної освіти (завідуюча кафедрою к. філол. н., проф. Нагайцева Н.І.) була заснована в 2003 р. для викладання суспільно-економічних дисциплін іноземним студентам початкового рівня підготовки та бакалаврам-економістам І, ІІ курсів (усього понад 20 дисциплін).

ksen_03

На кафедрі працюють 1 професор, 2 доцента та 2 старші викладача, які викладають російську мову як іноземну та культурологію, історію України та правознавство, філософію та соціологію, біологію та системи технологій, макро- та мікроекономіку, політекономію та економіку підприємств, країнознавство та безпеку життєдіяльності, а також працюють зі стажистами-економістами й лінгвістами.

Лекції, практичні заняття та лабораторні роботи проводяться згідно з діючими робочими та навчальними програмами, що постійно корегуються, планами та графіками навчального процесу факультету міжнародної освіти НТУ “ХПІ”.

З усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі, підготовлені та видані підручники та навчальні посібники для іноземців, частина яких має гриф МОН України. Є також електронні варіанти курсів лекцій, модульних та тестових завдань, що викладені на сайті кафедри. Фахівці кафедри соціально-економічних наук керують написанням курсових, реферативних робіт та розрахункових завдань. На кафедрі створюються навчальні стенди з найбільш актуальних тем. Наші підручники та навчальні посібники були визнані в багатьох країнах Європи, Азії, США.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності кафедри сьогодні є робота над темою “Педагогічні основи дистанційного навчання іноземних студентів гуманітарним, природничим та соціально-економічним дисциплінам”.

В рамках кафедри постійно працює методичний семінар; викладачі проводять та відвідують відкриті заняття; регулярно проходять підвищення кваліфікації у вищих закладах Харкова, а також на конференціях різного рівня, де виступають з доповідями, беруть участь у “Круглих столах”, є членами Оргкомітетів.

За роки існування кафедри соціально-економічних наук видано: 1 монографія, 50 підручників, навчальних посібників та словників (деякі з них займали призові місця у конкурсі НТУ “ХПІ” на кращій підручник), методичні вказівки та розмовники, понад 170 статей та створені 3 Програми, що рекомендовані навчально-методичною комісією з підготовки іноземних громадян МОН України. До 40-річчя створення Підготовчого факультету виданий ювілейний буклет “Разом – через події та роки”.

В різний час викладачі кафедри працювали в університетах Мадагаскару, Шрі-Ланці, Куби, Китаю, Афганістану, Австрії.

Біля витоків кафедри соціально-економічних наук знаходилися такі досвідчені викладачі, як доц. Могучева Г.О., доц. Шаша Л.І., старший викладач Небога В.І., які зараз на факультеті міжнародної освіти не працюють.