Sở Khoa học Xã hội và Kinh tế

факультета международного образования НТУ "ХПИ"

Sở Khoa học Xã hội và Kinh tế - факультета международного образования НТУ "ХПИ"

Giới thiệu về Bộ

glavn

“Phân khoa được thành lập năm 2003. Mặc dù còn non trẻ, nhưng chúng tôi tự hào về những thành công của mình trong chuyên môn và sáng tạo. Phân khoa có nhiều giảng viên là chuyên gia của nhiều chuyên ngành khác nhau và họ đã đạt nhiều thành công trong giảng dạy các môn học này cho sinh viên nước ngoài.
Chúng tôi luôn nỗ lực kết hợp những truyền thống tốt đẹp và thành tựu đổi mới công nghệ trong ngành giáo dục nước nhà với các chuẩn mực châu Âu. Các giảng viên luôn tìm được cách tiếp cận riêng đối với mỗi sinh viên.

Các môn học tại phân khoa:

 • Phân bố lực lượng sản xuất
 • Đất nước học
 • Sinh vật
 • Kinh tế
 • Luật
 • Lịch sử
 • An toàn đời sống
 • Kinh tế khu vực
 • Kinh tế chính trị
 • Văn hóa học
 • Triết học
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế doanh nghiệp
 • Đào tạo đại học
 • Xã hội học
 • Các hệ thống công nghệ

Sau nhiều năm hoạt động tích cực, đã xây dựng được những chương trình dạy và học tất cả các môn, các bài giảng, từ điển, sách giáo khoa, các bài thi và kiểm tra. Các giảng viên của chúng tôi không chỉ mở rộng vốn từ tối thiểu và phát triển ngôn ngữ nói đúng cách, mà còn chú trọng đi sâu vào văn hóa của đất nước”.