Історія кафедри

 

СПИСОК

викладачів кафедри права 2020-2021 навч.рік

 

Прізвище

Ім’я

По батькові

Кафедра Посада Мобільний телефон Зовнішня електронна адреса
Лисенко

Ірина

В’ячеславівна

Права Завідувач кафедри +380 (66) 794 6384 irina8119@ukr.net
Перевалова

Людмила

Вікторівна

Права Професор +380 (67) 575 0989 perevalovaluda@ukr.net
Гаєвая

Олександра

Валентинівна

Права Доцент +380 (67) 598 5274 sa0613@ukr.net
Гаряєва

Ганна

Михайлівна

Права Доцент +380 (50) 303 9868 garyayeva_anna@ukr.net
Кузьменко

Олександр

Васильович

Права Доцент +380 (50) 589 7862 a02021957@gmail.com
Ткачов

Максим

Михайлович

Права Доцент +380 (67) 997 2289 tmmax85@ukr.net
Вергун

Володимир

Григорович

Права Старший викладач +380 (97) 323 2214 vergun63@ukr.net
Сємко

Михайло

Олександрович

Права Старший викладач +380 (66) 030 8112 semko470960@gmail.com

 

 

 

28-29 травня 2020 р.

викладачі кафедри ГАРЯЄВА Г. М., ГАЄВАЯ О. В., ПЕРЕВАЛОВА Л. В. разом зі студентами брали участь у  роботї міжнародної  науково-практичної конференції  “ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОМУ ТА МЕДИЧНОМУ ДИСКУРСАХ”. Через карантинні обмеження конференція відбулася у дистанційному режимі на платформі ZOOM. Робота конференції проходила у форматі круглого столу  та панельних дискусій. Відкрив конференцію проректор з наукової роботи д.мед. н., професор Харківського національного медичного університету  М’ясоєдов  В.В., забезпечувала роботу конференції завідувачка кафедри філософії, д.філос,н., професор Карпенко Катерина Іванівна.

28 квітня 2020 року відбулася VI Міжнародна науково-практична конференції: «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у працях його соратників та учнів», яка була присвячена 135-річчю НТУ «ХПІ» та 20-річчю  кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені академіка І.А. Зязюна.

З привітання до учасників конференції звернулись:

Ректор університету, член-кореспондент НАНУ,

доктор технічних наук, професор

Сокол Є.І.

Почесний ректор НТУ «ХПІ», голова Вченої ради НТУ «ХПІ»,

член-кореспондент НАНУ, доктор технічних наук, професор

Товажнянський Л.Л.

Завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами,   член-кореспондент НАПН,  професор, доктор педагогічних наук Романовський О.Г.

В конференції взяли участь викладачі кафедри Гаєвая О.В., Гаряєва Г.М., Перевалова Л.В.

ФОТО

(можно несколько)

 

Протягом  карантину викладачі кафедри проводили заняття зі студентами університету на платформі ZOOM.

Зав.каф.права Лисенко Ірина В’ячеславівна проводить заняття англійською мовою зі студентами БЕМ ф-ту.

Доцент Гаряєва Ганна Михайлівна проводить заняття з навчального курсу «Правознавство»  зі студентами КІТ факультету.

Семінарське заняття з навчального курсу «Правові засоби управлінської діяльності» зі студентами групи СГТ-М719 проводить

професор Перевалова Людмила Вікторівна

Викладачі кафедри Гаєвая О.В., Гаряєва Г.М., Перевалова Л.В. прийняли участь  у УІІІ Міжнародній науково-практичної конференції  «DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE» у м. Ванкувер, Канада.

Викладачі кафедри одержали  на навчальні та навчально-методичні посібники

Свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твори

Активним учасникам Міжнародної науково-практичної конференції

«Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес»,

секція «Проблеми формування громадянського суспільства і правової держави в Україні» були підготовані Сертифікати, які будуть вручені після закінчення карантину.


На главную страницу

У 1998 році ректорат нашого університету прийняв рішення про створення спеціальної кафедри – кафедри права. Це було пов’язано з необхідністю розширення та поглиблення правових знань серед студентської молоді, відкриттям нових спеціальностей, які потребували більш ґрунтовної юридичної підготовки. Такі завдання були покладені на знов створену кафедру, яку очолила Перевалова Людмила Вікторівна, кандидат філософських наук, на той час доцент кафедри соціології та права. Це був перший досвід створення правової кафедри у технічному вищому навчальному закладі.

Перш за все необхідно було сформувати колектив кафедри, розробити навчальні програми та плани з багатьох дисциплін, які раніше не викладалися в університеті, відремонтувати та підготувати приміщення кафедри. Все це було зроблено. І з нового навчального року кафедра почала працювати. У складі кафедри тоді було тільки 5 викладачів, які працювали  ще у складі кафедри соціології та права. За роки існування кафедри кількість викладачів збільшувалась, тому що збільшувалась кількість навчальних курсів, що викладалися для різних факультетів та спеціальностей.

За ці роки в університеті відкрилися нові факультети і нові кафедри. Університет готує фахівців з самих різних спеціальностей, а це вимагає і нових юридичних дисциплін. Нові курси розробляються і викладаються з урахуванням інтересів кожного конкретного факультету і випускаючої кафедри. Головним критерієм такого підходу є те, щоб кожен студент отримав саме йому необхідні знання і уміння, щоб він міг їх використати у своїй подальшій професійній діяльності. Так, для студентів економічного факультету, факультету бізнесу і фінансів викладаються такі навчальні курси як  “Правознавство”, “Господарське і фінансове право”, “Договірне право”, “Трудове право”, “Екологічне право” для студентів ІТ – факультету, а для фахівців у сфері “Адміністративного менеджменту”  і магістрів інших спеціальностей такий курс як “Правове забезпечення управлінської діяльності”. При проведенні семінарських занять головний упор робиться на самостійну роботу студентів. З цією метою на кафедрі були розроблені тестові завдання, практичні завдання, які примушують студентів самостійно думати, аналізувати чинне законодавство і застосовувати його на практиці. Студенти  вчаться складати різного роду договори, позовні заяви, юридичні документи. Для активізації самостійної роботи студентів викладачі кафедри використовують ділові ігри, ігрове проектування. Так разом з кафедрою обліку та аудиту економічного факультету проводяться семінари з теми «Податковий контроль». Під час підготовки до заняття студенти вивчають Податковий кодекс, податкові документи, готуються до податкових перевірок. Семінар проводиться під керівництвом старшого викладача кафедри права Гаряєвої Г.М. та старшого викладача кафедри обліку та аудиту Шовкопляс Т.В. Студенти економічного факультету, які навчаються за спеціальністю «Інтелектуальна власність» приймають участь у проведенні семінарів по темі «Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності», який проводиться при активної участі Державного інспектора з питань інтелектуальної власності в Харківської області. Студенти приймають участь у перевірках, складають акти, протоколи, за підсумками такої роботи складаються звіти, презентації, які представляються на семінарі. Для студентів факультетів КІТ та ІФ проводяться семінари по темі «Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності», під час якого студенти готують засновницькі документи, подають заяви на реєстрацію, оспорюють немотивовані відмови у суді.

Викладачі кафедри проводили і інші інтересні  заняття з використанням ролевих ігор, турнірів, під час підготовки до таких семінарських занять студенти не тільки одержують необхідні професійні знання, але і навчаються складати правові документи , знайомляться з різними способами захисту своїх прав, підвищують свою правову культуру.

Приєднання до Болонської хартії зажадало від кафедри, та і не тільки від неї, змін підходів до викладання. Викладачами кафедри були розроблені дистанційні курси «Правознавство», «Природоохоронне законодавство та екологічне право», «Підприємницьке право», «Господарське і фінансове право», «Господарське право», «Договірне право», «Трудове право».

Для підготовки  студентів , що навчаються на англійській мові, викладачами кафедри були спеціально підготовлені лекційні курси «Правознавство», «Господарське право», «Договірне право» та «Трудове право», розроблені плани практичних занять, завдання для самостійної роботи на англійській мові.

Наукова робота кафедри присвячена розробці такої важливої проблеми як становлення і розвиток громадянського суспільства в Україні. У руслі цієї  проблеми ведуться наукові розробки наших викладачів : було захищено п’ять кандидатських дисертацій(Аврамова О.Є., Яковець І.С., Нестеренко П.В., Васильєва Н.Г., Лисенко І.В.), опубліковані чотири монографії, щорічно публікується не менше 20 наукових статей і тез.

Велика робота проводиться викладачами кафедри по  залученню студентів до наукової роботи. Викладачі кафедри успішно здійснюють керівництво дипломними та магістерськими роботами зі спеціальності «Інтелектуальна власність».

Інтерес до наших дисциплін досить високий, при проведенні будь-яких опитувань студенти завжди вказують на необхідність отримання юридичних знань. Про це можна судити і по постійному зростанню кількості учасників  олімпіад по правознавству, студентських наукових конференцій. Наші студенти неодноразово брали участь у Всеукраїнських олімпіадах по правознавству і, попри те, що їх суперниками були  студенти юридичних вищих навчальних закладів, входили у десятку призерів.

Доброю традицією стало проведення  кафедрами гуманітарного циклу студентських наукових конференцій, престиж яких постійно зростає. У них  вже беруть участь не лише студенти  НТУ «ХПІ»,  університетів України, але і студенти з інших країн. Під керівництвом викладачів кафедри студенти готують доповіді на такі міжнародні науково-практичні конференції як «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес», «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», «Економіко-правові основи діяльності підприємств», «Європейські традиції очима сучасної української молоді». Разом з викладачами готують та публікують наукові статті з різної правової тематиці у Віснику НТУ «ХПІ» «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства».

Багато уваги кафедра приділяє роботі зі студентами. Адже головним завданням усієї системи нашої освіти є не лише підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці, але і передусім гідних громадян незалежної, демократичної держави.

Протягом навчального року кафедра проводить в університеті дні правових знань, на які запрошуються працівники правоохоронних органів, управління юстиції, адвокати, правозахисники.

За час роботи кафедри було засновано і успішно діє студентське наукове товариство “Правознавець”, його роботою успішно керує старший викладач кафедри В.Г. Вергун.

Не відмовляє кафедра і в юридичній допомозі студентам і співробітникам університету, консультуючи їх з багатьох правових питань. У газеті “Політехнік” спільно з юридичним відділом університету ведеться рубрика “Правовий лікбез”, де у форматі “запитуйте – відповідаємо” ми намагаємося відповісти на найцікавіші питання. Відповідає за цю роботу старший викладач кафедри Гаряєва Г.М., слід особливо підкреслити її активну роботу по розробці  і проведенню ділових ігор, спрямованих на активізацію навчального процесу.

За роки роботи на кафедрі була зібрана значна бібліотека юридичної літератури, якою користуються студенти і співробітники університету. У цьому заслуга працівників кабінету. Вони не лише займаються складанням каталогів і видачею літератури, а можуть надати кваліфіковану допомогу нашим студентам при написанні доповідей, рефератів, допомогти підібрати законодавчі акти, необхідні для вирішення практичних завдань. Це інженери кафедри  Зубко В.В., Софоклова О.В., Горна З.О.,  Шаблевська І.Ю.

За весь період існування кафедри було багато зроблено: захищалися дисертації, писалися посібники і підручники, постійно збільшувався обсяг навчальних дисципліни. Колектив кафедри успішно впорався і продовжує справлятися з усіма проблемами, вирішувати складні питання сьогодення.