Про кафедру


 

Мета

Діяльність кафедри права Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” спрямована на формування правової культури майбутніх фахівців та сприяння підготовці кваліфікованих спеціалістів, які зможуть розуміти свої права та обов’язки, захищати свої інтереси, приймати обґрунтовані рішення та успішно працювати у сучасному світі.

 

Головне

Кафедра права в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» є однією з найперших правових кафедр у технічних ВНЗ України. Заснована у 1998 році, вона має багаторічний досвід у вихованні всебічно обізнаної молоді, яка готова до викликів сучасності.

Розвиток громадянського суспільства в Україні вимагав нових підходів до вищої освіти, а кафедра права НТУ «ХПІ» відповідає на ці виклики, надаючи студентам актуальні знання та навички.

На кафедрі працюють викладачі, багато з яких мають вчені ступені та звання, що гарантує високий рівень професіоналізму та компетентності. Важливою особливістю кафедри є викладання багатьох дисциплін англійською мовою, що дозволяє студентам отримати необхідні мовні навички та підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці.

Викладачі кафедри є засновниками та керівниками студентських наукових гуртків, які мають велике значення у формуванні практичних і теоретичних знань та навичок у студентів.

Протягом років роботи кафедра отримала більше 10 авторських свідоцтв, опублікувала велику кількість наукових праць, включаючи монографії, підручники, навчальні посібники та статті. Це свідчить про активну наукову діяльність колективу та його внесок у розвиток правової науки.

У сучасному світі правові знання стають все більш важливими для успішного функціонування суспільства. Правова грамотність необхідна для забезпечення прав та свобод громадян, вирішення конфліктів, підтримання порядку та стабільності. Крім того, правові знання необхідні для побудови демократичного суспільства, забезпечення прав людини та розвитку правової культури, уміння аналізувати та розуміти правові норми дозволяє ефективно взаємодіяти з іншими учасниками суспільних процесів, розвивати критичне мислення та приймати обґрунтовані рішення. Все це намагається забезпечувати кафедра права НТУ «ХПІ».