КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ»

У національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 25 листопада 2022 року відбулася щорічна ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасного українського суспільства у соціологічному вимірі».

Захід організовано кафедрою соціології і публічного управління ННІ соціально-гуманітарних технологій за підтримки Варшавської школи економіки, Балтійської Міжнародної Академії, Грузинського технічного університету, Херсонського національного технічного університету, Криворізького національного університету, Інформаційного центру «Майдан моніторинг».

Метою конференції визначено продовження наукового дискурсу з актуальних питань розвитку соціально-гуманітарних наук, узагальнення вітчизняного й світового досвіду управлінської практики, а також вироблення пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності інституцій державної влади та місцевого самоврядування; встановлення контактів між ученими різних країн, обмін дослідницьким досвідом та публікація результатів наукових досліджень.

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції, яка проходила в онлайн форматі, взяли участь понад сімдесят учених, аспірантів та студентів провідних закладів вищої освіти із зарубіжжя та  різних регіонів України, зокрема Варшавскої школи економіки (Вища комерційна школа) (м.Варшава, Польща), Поморського університету в Слупську (м.Слупськ, Польща), Медичного коледжу Tongji Хуачжунского університету науки і технології  (м.Ухань, Китай), Чжуннанського університету економіки та права (Китай), Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського (м.Київ), Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України (м.Харків), Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Харківського національного університету радіоелектроніки, Хмельницького національного університету.

Відкрив конференцію завідувач кафедри соціології і публічного управління ННІ СГТ НТУ «ХПІ», доктор наук з державного управління, професор Володимир Мороз, подякувавши учасникам за небайдужість та зацікавлення проблематикою, а також побажавши усім успішного проведення заходу. Висловив думку, що наука і освіта – це найкращі інструменти для налагодження тісних міжнародних контактів. «Зокрема, з погляду публікаційної активності найбільш плідною у кафедри соціології і публічного управління є співпраця з польськими і латвійськими колегами», – зазначив Володимир Мороз. Він презентував монографію «Забезпечення якості вищої освіти: практика оцінювання та напрями вдосконалення державної політики у сфері вищої освіти» (рекомендовану до друку Вченими радами НТУ ХПІ і Балтійською Міжнародною академією (Рига, Латвія)); висловив переконання, що міжнародна науково-практична конференція зробить свій внесок у розвиток соціально-гуманітарних наук.

В ході пленарного засідання з вітальним словом до учасників конференції виступили:

  • Аліна Шипулевська-Порчинська, доктор габілітований, професор, завідувач кафедри міжнародної фінансової політики (Варшавська школа економіки (Польща);
  • Ярослав Пліхта – доктор габілітований, завідувачкафедри торгівлі та ринкових інститутів Краківського економічного університету, (м. Краків, Польща);
  • Нілюфер Нарліпроф., доктор філософії, завідувач кафедри соціології Університету Бахчешехір (Туреччина), член комітету «Жінки в дипломатії» глобальної мережі консульських асоціацій FICAC.

Після пленарного засідання учасники конференції продовжили дискусію на секційних засіданнях. Зокрема, працювало чотири секції:

  1. Сучасні суспільні проблеми: соціологічний вимір.
  2. Проблеми молоді, студентства та освіти в сучасному українському суспільстві.
  3. Цифрові комунікації у розвитку особистості і суспільства.
  4. Механізми публічного управління соціально-економічним і суспільно-політичним розвитком.

Про насичену програму конференції та про її важливість свідчать результати – більше 70 учасників, 55 доповідей. Доповіді та презентації учасників були представлені як українською, так і англійською мовами, велася жвава дискусія щодо сьогоднішніх проблем та питань у соціально-гуманітарній сфері й сфері публічного управління та адміністрування. Завдяки творчій атмосфері, створеній організаторами та доповідачами конференції, а також зацікавленою аудиторією, захід став гарним майданчиком для обміну досвідом та інформацією між представниками різних закладів вищої освіти та країн; сприяв налагодженню корисних робочих контактів.

ІХ Міжнародна науково-практична конференція  «Розвиток сучасного українського суспільства у соціологічному вимірі» пройшла успішно, досягнувши цілей, визначених у рамках річного плану кафедри соціології і публічного управління щодо здійснення наукової діяльності на 2022 рік.

Підсумовуючи результати конференції, керівники та модератори підсекцій подякували всім присутнім за цікаві й змістовні  виступи, які спонукали до дискусії, висловили побажання нових здобутків на ниві науково-дослідницької роботи, побажали всім мирного неба, перемоги України у боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність та за світле майбутнє українського народу.

Тези та доповіді учасників ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасного українського суспільства у соціологічному вимірі» планується опублікувати в збірнику матеріалів конференції.

Щиро сподіваємось, що результати роботи конференції стануть імпульсами до подальшого натхнення та вирішення питань успішного формування, запровадження та реалізації планів розвитку країни, регіонів, галузей та підприємств на основі розуміння принципів сучасного соціальноорієнтованого українського суспільства!

 

 

Posted on by Redactor | Коментарі Вимкнено до КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 Пленарне засідання ІХ науково-практична конференції  «Розвиток сучасного українського суспільства в соціологічному вимірі»,  відбудеться 25 листопада 2022 р. в онлайн форматі на платформі Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_ZTFhYzc3MTItMDI2OC00ZjMwLWIxYjEtODg5MWUxYWU1MmM1%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%222611abf3-4765-483b-8358-29d44f20cc60%22%2C%22Oid%22%3A%2246307611-3b6e-4f50-8256-b9dd169421e1%22%7D

Програма конференції

Posted on by Redactor | Коментарі Вимкнено до ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

БІЖЕНЦІ І ВНУТРІШНЬО-ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ПРАКТИКИ

Завершено перший етап соціологічного дослідження, яке проводилося у червні-липні 2022 року науковцями кафедри соціології і публічного управління Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» й  присвячено аналітичному опису соціальних характеристик й практик, що здійснювали біженці й внутрішньо переміщені особи російсько-української війни 2022 року.

На основі аналізу результатів Інтернет опитування (N=1170 осіб) охарактеризовано біженців і ВПО як стійку соціальну групу й надано оцінку впливу соціального капіталу на вибудовування стратегій і тактик при прийнятті рішення про переміщення, визначення мотивів стримування від’їзду. До консолідуючого фактора, що згуртував опитаних в стійку соціальну групу, було віднесено готовність респондентів ідентифікувати себе українцями, майже з однаковими реакціями на події, що пов’язані з початком воєнної агресії РФ, та схожими соціальними практиками щодо вирішення проблем евакуації незалежно від регіону проживання, віку, освіти й матеріального становища. Встановлено, що більшість з опитаних це представники середнього класу, які  мають родину й дітей, опитаних мають вищу освіту, зайняті в різноманітних галузях господарства (велику кагорту становлять освітяни й науковці, представники ІТ-сфери, й сфери послуг), самозайняті й власники бізнесу; мають достатньо добрий рівень економічного капіталу (наявність у власності житла й автомобіля, високий рівень споживацької поведінки). Спонукальним мотивом до скорішої й термінової евакуації стала тривога за життя дітей, онуків, близьких, власне життя. Зафіксовано чотири хвилі евакуації: на  передодні воєнної агресії приблизно 3% опитаних, в перший день й на першому тижні воєнної агресії до четверті респондентів; найбільша частина респондентів евакуювалася у березні 2022 року й протягом наступних місяців під впливом подій на фронті.

Posted on by Redactor | Коментарі Вимкнено до БІЖЕНЦІ І ВНУТРІШНЬО-ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ: СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Й ПРАКТИКИ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

У вівторок, 22.11 о 12.35 відбудеться зустріч з Гузьман Оленою Анатоліївною, практичним психологом соціально-психологічної лабораторії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидатом соціологічних наук, доцентом на тему «Синдром відкладеного життя, або життя на потім».

Posted on by Redactor | Коментарі Вимкнено до ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

СТУДЕНТІВ ХПІ ЗАПРОШУЮТЬ НА СВЯТКОВИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН

 #день_студента
🎉📢 Студентів ХПІ запрошують на святковий онлайн-марафон
🙃 17 листопада 2022 року для студентів Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» відбудеться святковий онлайн-марафон.
Він буде присвячений міжнародному Дню студентів 👩‍🎓👨‍🎓
🥳 У програмі івента:
🔸 вітання ректорату,
🔸 вокальні та танцювальні номери від лауреатів міжнародних конкурсів та чемпіонів світу,
🔸 захоплюючі вікторини на платформі Kahoot!
📅 Святковий онлайн-марафон для студентів ХПІ відбудеться 17 листопада з 12:00 до 14:00 на базі платформи Microsoft Teams Office 365.
💻 Посилання:
📝Організатори святкового онлайн марафону: адміністрація НТУ «ХПІ», органи студентського самоврядування університету.
—-
📎 Захід відкриє ректор ХПІ професор Євген Сокол, який виступить із вітанням. Далі для глядачів підготовлено шоу від творчих колективів Палацу студентів ХПІ.
У програмі: акробатичний рок-н-рол від чемпіонів світу та Європи, вокальні номери відомих українських колективів — шоу-бенду «Сузір’я», хіт-театру «Мій проект».
Свої виступи також підготувала студія оригінального жанру «Бенефіс» та гурт «Єдність».
«Родзинкою» свята стане виступ лауреата міжнародних фестивалів, ансамблю танцю «Україна», який представить номер «Харків-Кельн».
Після концерту можна буде взяти участь у цікавій вікторині, питання до якої складали студенти харківського Політеху.
#ХПІ #Харківський_Політех #день_студента #GoKhPI
Posted on by Redactor | Коментарі Вимкнено до СТУДЕНТІВ ХПІ ЗАПРОШУЮТЬ НА СВЯТКОВИЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН  #день_студента

ПРИВІТАННЯ СТУДЕНТІВ ВІД ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ І ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ З НАГОДИ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТІВ

Привітання студентів від завідувача кафедри соціології і публічного управління доктора наук з державного управління, професора Мороза В.М. з нагоди Міжнародного дня студентів (2022)

https://youtu.be/6p5MHHLw_Rs

Posted on by Redactor | Коментарі Вимкнено до ПРИВІТАННЯ СТУДЕНТІВ ВІД ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ І ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ПІДСУМКИ ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

15 листопада в групі СГТ-520 було проведено ігрове проектування з курсу «Соціологія професій» за темою «Професії в сучасному суспільстві». Студенти 3 курсу підготували опис професії ( серед яких були адвокат, соціолог, військовослужбовець, кухар та інші) за запропонованим планом , в якому приділили увагу таким аспектам як чисельність та  структура професії, престиж та статус професії у суспільстві, можливості професійної мобільності, професійна адаптація та деформація та іншим. На занятті були присутні представники методичного відділу, викладачі та студенти. В якості гостей було запрошено студенти 1 курсу групи СГТ-722, які мали змогу ознайомитись з особливостями проведення ігрового проектування та прийняти участь в обговоренні.

 

Posted on by Redactor | Коментарі Вимкнено до ПІДСУМКИ ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

СТУДЕНТИ КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ І ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗУВАЛИ ТА ПРОВЕЛИ КРУГЛИЙ СТІЛ «ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ЧЛЕНСТВО У НАТО ТА ЄС ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР»

З нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку, який щорічно святкується з ініціативи ЮНЕСКО 10 листопада починаючи з 2001 року, студенти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» прийняли участь у роботі круглого столу «Євроатлантична інтеграція України: членство у НАТО та ЄС як цивілізаційний вибір».

Під час комунікативного заходу магістранти групи СГТ-М722 Марія Горбаченко та Давид Кремльов (освітньо-професійна програма «Адміністративний менеджмент», спеціальність «Публічне управління та адміністрування») презентували студентам бакалаврської освітньо-професійної програми «Цифрове врядування» (спеціальність «Публічне управління та адміністрування») проблематику цивілізаційного вибору України через призму її прагнень до набуття членства у НАТО та ЄС. Під час заходу ми не лише обговорили актуальні питання євроатлантичної інтеграції України, а й мали можливість перейняти досвід студентів старшокурсників щодо навчанні у славетному Харківському політесі та організації студентського життя. Під час заходу панувала дружня та невимушена атмосфера. Та чи могло бути інакше, якщо модерація заходу забезпечувалась викладачем однієї з наших улюблених навчальних дисциплін «Теорія організації», завідувачем кафедри соціології і публічного управління професором Морозом В.М.

Студентка 1-го курсу бакалаврської освітньо-професійної програми «Цифрове врядування» (спеціальність «Публічне управління та адміністрування) – Марія Слісаренко.

Posted on by Redactor | Коментарі Вимкнено до СТУДЕНТИ КАФЕДРИ СОЦІОЛОГІЇ І ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗУВАЛИ ТА ПРОВЕЛИ КРУГЛИЙ СТІЛ «ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ЧЛЕНСТВО У НАТО ТА ЄС ЯК ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ВИБІР»

ЗУСТРІЧ З ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ

У вівторок, 15.11 о 12.35 під час лекції з загальної соціології на тему “Соціалізація особистості” відбудеться зустріч з Гузьман Оленою Анатоліївною, практичним психологом соціально-психологічної лабораторії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидатом соціологічних наук, доцентом на тему “Ресоціалізація та десоціалізація під час війни”.

Posted on by Redactor | Коментарі Вимкнено до ЗУСТРІЧ З ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ!

Запрошуємо Вас 15 листопада о 18.00 на дві лекції в межах Science at risk – циклу лекцій “Україна та Харківщина у воєнний час: вустами науковців”.
Обидві лекції модеруватиме Олена Горошко, професорка, докторка соціологічних та філологічних наук, член ГЕР Національного агентства з питань якості освіти в Україні, професорка кафедри соціології і публічного управління НТУ “ХПІ”.

Першу лекцію «Трансформація публічної влади в умовах війни на прикладі Харківської області» прочитає доктор наук з державного управління, доктор політичних наук, професор кафедри кримінального права та кримінології Харківського національного університету внутрішніх справ Микола Пахнін.
Спікер надасть відповіді на такі питання:
* Як відбувалася структурна трансформація місцевої влади?
* Наскільки ефективною була трансформація для нинішніх процесів порятунку одного з ключових регіонів України?
* Недоліки процесу трансформації та шляхи їх подолання?
* Яким є найближче майбутнє Харківської області?

Другу лекцію «Інформаційна війна в українському контексті: Декларативні та реальні причини російсько-української війни» презентуватиме доктор соціологічних наук, професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Національного університету імені Василя Каразіна Ігор Рущенко.
У лекції спікер розкриє фундаментальні та приховані мотиви експансії Москви, які пов’язані з сутністю рашизму як суспільно-політичної системи, що продовжує традиції фашизму та націонал-соціалізму. Обговорбватимуться цивілізаційні та ідеологічні причини, які спонукають кремлівське керівництво до агресивних дій. Розглядатимуться “версальський синдром”, ідеологія “вставання з колін”, ідея “російської міри” та теза про “захист росіян”, а також сутність та небезпека расизму для Європи та світу.

Доєднуйтеся до заходу на Facebook або на YouTube-каналі https://www.youtube.com/user/kasukraine

Posted on by Redactor | Коментарі Вимкнено до ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ТА ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ!