Професорсько-викладацький склад

 

Калагін Юрій Аркадійович

завідувач кафедри, доктор соціологічних наук, професор

Особисті досягнення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта:

1980-1985 рр. – навчання у ХВВКІУ – інженер електронної техніки.

1998 р. – присуджено науковий ступінь кандидата соціологічних наук із спеціальності соціальна структура, соціальні інститути та соціальні відносини.

2003 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри психології та педагогіки.

2000-2004 рр. – навчання у НАОУ – магістр військово-соціального управління.

2005-2008 рр. – навчання у докторантурі ХУПС із спеціальності соціальна філософія та філософія історії.

2012 р. – присуджено науковий ступінь доктора соціологічних наук із спеціальності спеціальні та галузеві соціології.

2014 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри психології та педагогіки.

Дисципліни:

Соціологія гендеру і культури, соціологія конфлікту, соціологія економіки, соціологія політики, соціологія організацій.

Наукові інтереси:

Гендерні дослідження, соціологія особистості, цивільно-військові відносини, воєнна соціологія.

Основні публікації:

 1. Стаття. Майбутній лейтенант Оксана Іваненко. Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Науково-теоретичний часопис: Київ.-1999.-№2.-С.200-204.
 2. Стаття. Деякі аспекти процесу соціального відтворення в умовах збройних сил. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць.-Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.-2000.-С.210-213.
 3. Стаття. Трансформаційні процеси у військовій організації та національна ментальність. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць.-Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.-2001.-С.257-261
 4. Стаття. Теоретична модель вивчення соціального відтворення. Соціологія міста: наукові проблеми та соціальні технології. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ,2001.-С.112-114
 5. Стаття. Актуальні проблеми переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями на контрактної основі. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць.-Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.-2003.-С.331-335.
 6. Стаття. Професійний відбір військовослужбовців служби за контрактом: зміст та шляхи оптимізації. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць.-Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.-2004.-С.304-307
 7. Стаття. Соціальний захист військовослужбовців у країнах Балтії. Журнал наукових праць, Нова парадигма, Випуск 53, Київ – 2006.С.182-188.
 8. Стаття. Проблеми военно-социальнойсферы Вооруженных Сил Украины при переходена контрактную основу.Збірник наукових праць ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків – 2005.С.537-540
 9. Стаття. Мотивація військової служби за контрактом // Соціальні виміри суспільства. Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 8. Інститут соціології НАН України, Київ – 2005.С.304-313
 10. Стаття. Строительство профессиональных Вооруженных Сил Украины: проблемы и перспективы. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 723’2006, Випуск 18, Харків – 2006. С. 216-220
 11. Стаття. Трансформація соціальної структури Збройних Сил у пострадянському просторі. Політичний менеджмент. Український науковий журнал №4(18), Київ – 2006.С.107-113
 12. Стаття. Вдосконалення цівільно-військових відносин під час переходу до комплектування військовослужбовцями контрактної служби Збройних Сил України. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах №3(47), Дніпропетровськ – 2006. С100-103
 13. Стаття. Детермінація ставлення до служби в армії військовослужбовця за контрактом. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. У 2-х т. Т.2-Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.-2006.-С.172-177
 14. Стаття. Військо-професійна орієнтація молоді в сучасних умовах. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах №6(50),       Дніпропетровськ – 2006.С.109-113
 15. Стаття. Фемінізація збройних сил. Український соціум. Науковий журнал №5 (16), – 2006. С.7-13
 16. Стаття. Розвиток військово-професійної діяльності як детермінанта переходу до контрактної служби|
 17. . Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.-2007.-С.432-438.
 18. Стаття. Охорона здоров’я військовослужбовців як складова соціальної сфери Збройних Сил України. Соціальна психологія. Український науковий журнал. 2007. –№5(25). – С.157-163.
 19. Стаття. Стимулювання професійної військової служби у збройних силах України. Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. Випуск 10. Інститут соціології НАН України, Київ – 2007.С.267-276
 20. Стаття. Роль військової освіти у відтворенні соціально-професіонального потенціалу військовослужбовця. Український соціум. Науковий журнал №4 (21), – 2007. С.36-45.
 21. Стаття. Соціальна домінанта реформування медичної сфери Збройних Сил України. Український соціум. Науковий журнал №5-6 (22-23), – 2007. С.31-37
 22. Стаття. Потенциал личности военнослужащего в условиях построения профессиональной армии. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 795’2008, Випуск 21, Харків – 2008. С. 134-137
 23. Стаття. Еволюція військового професіоналізму: соціальний аспект. Соціальна психологія. Український науковий журнал. 2008. –№3(29). – С.137-143.
 24. Стаття. Социально-профессиональный потенциал военнослужащего: уточнение понятия. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. Харків: Видавничий центр Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.-2008.-С.188-192.
 25. Стаття. Соціально-професійний потенціал військовослужбовця. Соціальна психологія. Український науковий журнал. 2009. –№4(36). – С.121-126.
 26. Стаття. Соціалізація особистості у військовій праці.Навчально-виховний процес: методика, досвід, проблеми. Науково-методичний збірник №1(43). – 1999 р. –С.29.
 27. Навчально-методичний посібник. Соціологія: Соціологія: / В.А. Бурбига, Ю.А. Калагін, А.В. Порицький, В.І. Пасічник. – Х.:ХУПС, 2007 .– 48 с.
 28. Навч. пособ. Основи соціології: Основи соціології: Навч. пособ. / Афанасенко В.С., Калагін Ю.А., Ліпатов І.І., Панфілов О.Ю., Подоляк Я.В. // Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – Харків, 2006. – 156 с.
 29. Стаття. Військова освіта та професіоналізація військової діяльності. Навчально-виховний процес: методика, досвід, проблеми. Науково-методичний збірник №1(103). – 2007р. – С.16-21;
 30. Стаття. Калагін Ю.А. Гуманізація відтворення соціально-професійного потенціалу військовослужбовця у системі військової освіти. Навчально-виховний процес: методика, досвід, проблеми. Науково-методичний збірник №2(104). – 2007р. – С.32-36
 31. Курс лекцій. Філософія. Філософія. Курс лекцій / За редакцією Є.М. Мануйлова, О.П. Єфімця. – Харків: ХВУ, 1997. – 378 с. Особистість. Свобода. Духовність. Цінності С.322-330;
 32. Методичні рекомендації. Духовний світ сучасного курсанту. Калагін Ю.А. Духовний світ сучасного курсанту/ Калагін Ю.А. . – Х.:ХУПС, 1998 . – 16 с.;
 33. Стаття. Розвиток військової соціології. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірник наукових праць. Випуск 18. – 2012. – С.119 – 124. Фахове видання.
 34. Стаття. Гендерний аспекти типологізаціі особистості військовослужбовців Збройних Сил України. Український соціум. – 2013. – № 3 (46). – С. 44 – 54. Фахове видання.
 35. Стаття. Мотивація військової служби військовослужбовців-жінок. Грани : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – 2013. – № 9.(101). – С. 103 – 109. Фахове видання.
 36. Стаття. Гендерні стереотипи чоловіків-військовослужбовців Збройних Сил України. Соціальна психологія. – 2013. – № 55. – С.93 –101. Фахове видання.
 37. Стаття. Початок військової кар’єри в Україні. Грани : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. №5 (97) 2013 С.103 – 107. Фахове видання.
 38. Стаття. Актуальні проблеми реформування збройних сил України (гендерний аспект). Наукові праці: науково-методичний журнал. Випуск 213. Том 225. – 2013 – С. 43 – 46. Фахове видання.
 39. Стаття. Еволюція об’єкта воєнної соціології. Нова парадигма. Випуск117. –2013. – С.159 – 168. Фахове видання.
 40. Стаття.Эволюция военно-социологических исследований на постсоветском пространстве за период 1993 – 2013 годы.. Грани № 1(105).– 2014. – С. 18- 23. Фахове видання.
 41. Стаття. Вдосконалення навчального матеріалу дисципліни «Соціологія» з урахуванням досвіду АТО. Навчально-виховний процес: методика, досвід, проблеми. Науково-методичний збірник №1(103). – 2015р. – С.16-21;
 42. Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика».Професійні компетенції офіцерів підрозділів –цивільно-військовгого співробітництва збройних сил України. Міністерство освіти і науки України, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія». – Х. : ХГПА. 2016. – С.75.
 43. Матеріали VIІІ наукової конференції ХНПУ імені Г.С. Сковороди: «Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах». Проблеми соціалізації офіцерів підрозділів цивільно-військового співробітництва до професійної діяльності. ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017. – С. 64-66;
 44. Стаття. Феномен цивільно-військового співробітництва ЗСУ: концептуальні засади дослідження. Український соціологічний журнал. – 2017. – № 1–2/ – C. 64-68.
 45. Матеріали Тринадцятої міжнародної наукової конференції Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. «Новітні технології – для захисту повітряного простору». Досвід роботи підрозділів ЦВС ЗСУ. М-во оброни України, Харк. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Х. : ХУПС, 2017. – С. 548.
 46. Матеріли VIІ науково-практичної конф. Національної академії Національної гвардії України. Жінки у підрозділах ЦВС ЗСУ. Національна академія Національної гвардії України. – Х. : НАНГ України, 2017. – С. 55.
 47. Навчальний посібник. Калагін Ю. А. Конфліктологія: Харків: ХУ ПС, 2017. − 198 с.
 48. Матеріали науково-практичної конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Шляхи впровадження гендерної політики в діяльність ЗСУ. М-во оброни України, Харк. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Х. : ХУПС, 2018. – С. 62.
 49. Матеріли VIІІ науково-практичної конф. Національної академії Національної гвардії України. Мотиви обрання військової служби жінками. Національна академія Національної гвардії України. – Х. : НАНГ України, 2018. – С. 61.
 50. Матеріали XХІ Міжнародної наукової конференції Харківські соціологічні читання. Соціально-професійний потенціал військовослужбовця. Міністерство освіти і науки України, ХНУ імені В.Каразіна, 2018. – С.55.
 51. Матеріали ХІХ Міжнародної конференції «Освіта та доля нації». Творче впровадження спадщини В.Сухомлинського у процесі формування толерантності майбутніх педагогів. Міністерство освіти і науки України, ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2018. – С. 112
 52. Навчальний посібник. Панфілов О.Ю., Калагін Ю. А., Фінін Г.І. «Організація і проведення військово-соціологічних, соціально-психологічних та психологічних досліджень у Збройних Силах України» : Харків: ХУ ПС, 2019. − 198 с.
 53. Матеріали П’ятнадцятої міжнародної наукової конференції Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. «Новітні технології – для захисту повітряного простору». Гендерні аспекти мотивації військової служби. М-во оброни України, Харк. ун-т Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. – Х. : ХУПС, 2019. – С. 611.
 54. Матеріали ХVII Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті». 29-31 січня 2020 року. –Х.: НТУ «ХПІ», 2020.

Бурега Валерій Васильович  доктор соціологічних наук, кандидат психологических наук, професор, Заслужений працівник освіти України

IMG_4015

Рущенко Ігор Петрович доктор соціологічних наук, кандидат філософських наук, професорРущенко И.П.

Бірюкова Марина Василівна професор, доктор соціологічних наук

birukova
Голованов Борис Дмитрович доцент, кандидат філософських наук

doska_golovanov

Ляшенко Наталія Олександрівна доцент, кандидат соціологічних наук

doska_lyashenko_1
Семке Ніна Миколаївна професор, кандидат філософських наук

Агаларова Каріна Адільївна  доцент, кандидат соціологічних наук

Григор’єва Світлана Василівна старший викладач

Григорьева
Козлова Олена Аркадіївна старший викладач

doska_kozlova

Сутула Оксана Анатоліївна старший викладач

doska_prokopova

Малявін Євген Вікторович старший викладач

doska_malyavin

Розова Олена Володимирівна аспірант кафедри

Криворучко Максим Геннадійович аспірант кафедри

Даніленко Анастасія Юріївна аспірант кафедри

Comments are closed.