Навчальні курси

Викладання соціологічних, соціально-гуманітарних і природно-наукових дисциплін студентам, які вивчаються за напрямком 054 “Соціологія”

 • вступ до спеціальності;
 • загальна соціологічна теорія;
 • історія соціології;
 • сучасні соціологічні теорії;
 • методика викладання соціології;
 • соціологія культури;
 • соціологія сім’ї;
 • соціологія освіти та виховання;
 • соціологія ґендеру;
 • соціологія економіки. Соціологія праці.;
 • методологія та методи соціологічних досліджень;
 • математичні методи в соціології;
 • соціологія масових комунікацій;
 • соціологія знання;
 • етносоціологія;
 • соціальна статистика;
 • соціальна психологія;
 • теорія пізнання;
 • теорія соціальної роботи;
 • громадська думка;
 • теорія соціальних змін;
 • основи демографії;
 • риторика;
 • соціологія управління та організацій;
 • маркетингові дослідження;
 • соціологія політики;
 • соціологія молоді;
 • соціологія і психологія девіантної поведінки;
 • соціологічний аналіз документів;
 • соціологія реклами;
 • організація роботи соціологічної служби;

Викладання курсу соціології

 • за програмою 3 кредитів (108 г.) для студентів спеціальностей: економічна кібернетика, облік і аудит, маркетинг, економіка підприємства, оподаткування, фінанси (II курс);
 • за програмою 2 кредитів (72 г.) для студентів всіх спеціальностей (III курс).

Викладання курсу політології

 • за програмою 3 кредитів (108 г.) для студентів спеціальностей: облік і аудит, маркетинг, економіка підприємства, оподаткування, фінанси (III курс);
 • за програмою 2 кредитів (72 г.) для студентів спеціальностей (IV курс).

Спецкурси

 • основи демографії для студентів спеціальності психологія (ІФ ф-т, ІІІ курс);
 • вимірювання в соціології для студентів спеціальності соціальна інформатика (ІФ ф-т, V курс);
 • соціальне проектування і прогнозування для студентів спеціальності соціальна інформатика (ІФ ф-т, V курс).

Наукове керівництво курсовими та дипломними роботами студентів.

Керування педагогічною та виробничою практикою студентів.

Comments are closed.