Методичні матеріали для студентів усіх спеціальностей

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для студентів усіх

спеціальностей:

СОЦІОЛОГІЯ

1. Навчальна програма по соціології 2 кредита 

2. Робоча навчальна програма по соціології 2 кредита 

3. Екзаменаційні питання по соціології 2 кредита

4. Завдання для самостійної роботи по соціології 2 кредита 

5. Збірник самостійних робіт по соціології 2 кредита.

6. Плани семінарських заннять по соціології 2 кредита.

7. Практикум під ред. Буреги В.В. по соціології 2 кредита.

8. Словник.

9. RNP Sociology (2 kr)

10. РНП Соціологія (2 кредита)

ПОЛІТОЛОГІЯ

1. Навчальна програма по політології 2 кредита 

2. Робоча навчальна програма по політології 2 кредита 

3.Практикум  під ред. Семке Н.М. по політології 2 кредита

4. Підручник Семке Н.М. по політології 2 кредита

5. Конспект лекцій під ред. Семке Н.М. і Долі І.М. по політології 2 кредита

6. RNP Political science (2 kr)

7. РНП Політологія (2 кредита)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів заочної форми навчання:

 1. Контрольні завдання студентам-заочникам та методичні вказівки щодо їх виконання з дисципліни “Політологія”
 2. Контрольні завдання студентам-заочникам та методичні вказівки щодо їх виконання з дисципліни “Соціологія”
 3. Контрольні завдання студентам-заочникам та методичні вказівки щодо їх виконання з дисципліни “Соціологія та основи демографії”
 4. Питання до екзаменів та диференційних заліків з дисципліни “Політологія”

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Конспект лекцій
 3. Контрольні завдання студентам-заочникам та методичні вказівки щодо їх виконання

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни
 2. Конспект лекцій
 3. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни 

ОСОБИСТІСТЬ В СУСПІЛЬСТВІ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни 
 2. Конспект лекцій з дисципліни
 3. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни
 2. Конспект лекцій з дисципліни
 3. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ за

дисциплінами вільного

вибору:

СОЦІОЛОГІЯ ІМІДЖУ

 1. Навчальна програма дисципліни
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ та ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї та МОЛОДІ

 1. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ МОВИ

 1. Навчальний контент
 2. Навчальна програма дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ СПОРТУ

 1. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА

 1. Робоча програма навчальної дисципліни

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для курсантів Військового інституту

танкових військ НТУ “ХПІ”:

ПОЛІТОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи курсантів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни
 8. Навчальний посібник з дисципліни “Організація і проведення військово-соціологічних, соціально-психологічних та психологічних досліджень у Збройних силах України”

Comments are closed.