Методичні матеріали для студентів усіх спеціальностей

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для студентів усіх

спеціальностей:

СОЦІОЛОГІЯ

 1. Навчальний контент по соціології 4-1 кредита
 2. Робоча навчальна програма по соціології 4-1 кредита

СОЦІОЛОГІЯ

1. Навчальна програма по соціології 4-2 кредита 

2. Робоча навчальна програма по соціології 4-2 кредита

3. Екзаменаційні питання по соціології 4-2 кредита

4. Завдання для самостійної роботи по соціології 4-2 кредита 

5. Збірник самостійних робіт по соціології 4-2 кредита.

6.Плани семінарських заннять  по соціології 4-2 кредита.

7. Навчальний контент по соціології 4-2 кредита.

8. Словник.

ПОЛІТОЛОГІЯ

1. Навчальна програма по політології 3 кредита 

2. Робоча навчальна програма по політології 3 кредита 

3.Практикум  під ред. Семке Н.М. по політології 3 кредита

4. Підручник Семке Н.М. по політології 3 кредита

5. Конспект лекцій під ред. Семке Н.М. і Долі І.М. по політології 3 кредита

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

 1. RP Sociology
 2. NK Sociology of management
 3. RP Sociology of management
 4. NK Political science 
 5. RP Political science 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів заочної форми навчання:

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Конспект лекцій з дисципліни
 3. Контрольні завдання студентам-заочникам та методичні вказівки щодо їх виконання

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни
 2. Конспект лекцій з дисципліни
 3. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни 

ОСОБИСТІСТЬ В СУСПІЛЬСТВІ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни 
 2. Конспект лекцій з дисципліни
 3. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни
 2. Конспект лекцій з дисципліни
 3. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ

 1. Робоча програма з навчальної дисципліни
 2. Конспект лекцій з дисциплін
 3. Контрольні завдання студентам-заочникам та методичні вказівки щодо їх виконання з дисципліни

ПОЛІТОЛОГІЯ

 1. Робоча програма навчальної дисципліни
 2. Конспект лекцій з дисципліни
 3. Контрольні завдання студентам-заочникам та методичні вказівки щодо їх виконання
 4. Питання до екзаменів та диференційних заліків

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ за

дисциплінами вільного

вибору:

СОЦІОЛОГІЯ ІМІДЖУ

 1. Навчальний контент
 2. Навчальна програма дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ та ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ СІМ’Ї та МОЛОДІ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ МОВИ

 1. Навчальний контент
 2. Навчальна програма дисципліни
 3. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ СПОРТУ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ ЛІДЕРСТВА

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

        СОЦІОЛОГІЯ МАРКЕТИНГУ ТА РЕКЛАМИ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

ПОЛІТОЛОГІЯ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УПРАВЛІННЯ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ ГЕНДЕРУ І КУЛЬТУРИ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

СОЦІОЛОГІЯ КОНФЛІКТУ

 1. Навчальний контент
 2. Робоча програма навчальної дисципліни

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для курсантів Військового інституту

танкових військ НТУ “ХПІ”:

ПОЛІТОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи курсантів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни
 8. Навчальний посібник з дисципліни “Організація і проведення військово-соціологічних, соціально-психологічних та психологічних досліджень у Збройних силах України”

Comments are closed.