Методичні матеріали для студентів всіх спеціальностей

“СОЦІОЛОГІЯ”

1. Навчальна програма по соціології 2 кредита 2017 р.

2. Робоча навчальна програма по соціології 2 кредита 2017 р. 

3. Екзаменаційні питання по соціології 2 кредита

4. Завдання для самостійної роботи по соціології 2 кредита 

5. Збірник самостійних робіт по соціології 2 кредита.

6. Плани семінарських заннять по соціології 2 кредита.

7. Практикум під ред. Буреги В.В. по соціології 2 кредита.

8. Словник.

9. RNP Sociology (2 kr)

10. РНП Соціологія (2 кредита)

“ПОЛІТОЛОГІЯ”

1. Навчальна програма по політології 2 кредита 2017р.

2. Робоча навчальна програма по політології 2 кредита 2017р.

3.Практикум  під ред. Семке Н.М. по політології 2 кредита 2017р.

4. Підручник Семке Н.М. по політології 2 кредита

5. Конспект лекцій під ред. Семке Н.М. і Долі І.М. по політології 2 кредита

6. RNP Political science (2 kr)

7. РНП Політологія (2 кредита)

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для студентів заочної форми навчання

 1. Контрольні завдання студентам-заочникам та методичні вказівки щодо їх виконання з дисципліни “Політологія”
 2. Контрольні завдання студентам-заочникам та методичні вказівки щодо їх виконання з дисципліни “Соціологія”
 3. Контрольні завдання студентам-заочникам та методичні вказівки щодо їх виконання з дисципліни “Соціологія та основи демографії”
 4. Контрольні завдання студентам-заочникам  з дисципліни “Управління соціальними організаціями”
 5. Питання до екзаменів та диференційних заліків
 6. Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт з дисципліни “Соціально-політичні студії” для студентів заочної форми навчання
 7. Соціально-політичні студії. Конспект лекцій
 8. Текстові завдання (варіант 1-10) з дисципліни “Особистість в суспільстві: основні аспекти взаємодії”
 9. Конспект лекцій з дисципліни “Особистість в суспільстві: основні аспекти взаємодії”
 10. Робоча програма навчальної дисципліни “Особистість в суспільстві: основні аспекти взаємодії”

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для курсантів Військового інституту танкових військ НТУ “ХПІ”

ПОЛІТОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

 

 

Методичні матеріали для студентів спеціальності 054«Соціологія»

Бакалавр

 1. Основи демографії загрузити...
 2. Соціологія маркетингу загрузити…
 3. Соціологія особистості та девіантної поведінки загрузити…
 4. Соціологія освіти та виховання загрузити…
 5. Соціологія сім’ї загрузити…
 6. Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних загрузити…
 7. Соціологія управління та організації загрузити…
 8. Методика викладання соціологічних дисциплін загрузити…
 9. Соціологія електоральної поведінки загрузити..
 10. Соціологія громадської думки загрузити…
 11. Соціологія загрузити…
 12. Політологія загрузити…
 13. Соціальна статистика загрузити…

1.    Громадська думка загрузити…
2.    Ґендерні аспекти економічного розвитку суспільства загрузити…
3.    Етносоціологія загрузити…
4.    Загальна соціологічна теорія загрузити…
5.    Історія соціології загрузити…
6.    Кадри та безпека  загрузити…
7.    Методи багатомірного аналізу даних загрузити…
8.    Методика викладання соціологічних дисциплін  загрузити…
9.    Методика та методи роботи з персоналом загрузити…
10.    Методологія та методи соціологічних досліджень загрузити…
11.    Основи демографії загрузити…
12.    Риторика загрузити…
13.    Соціальна відповідальність бізнесу загрузити…
14.    Соціологія економіки та підприємства
15.    Соціальна психологія загрузити…
16.    Соціальна статистика загрузити…
17.    Практикум з аналізу документів та обробки соціальних даних загрузити…
18.    Соціологія культури загрузити…
19.    Соціологія маркетингу загрузити…
20.    Соціологія міста
21.    Соціологія молоді загрузити…
22.    Соціологія освіти та виховання загрузити…
23.    Соціологія праці
24.    Соціологія реклами загрузити…
25.    Соціологія сім’ї загрузити…
26.    Соціологія управління та організацій загрузити…
27.    Сучасні соціологічні теорії загрузити…
28.    Теорія соціальних змін загрузити…
29.    Управління електоральною поведінкою загрузити…

30. Соціальне забезпечення зв’язку з громадськістю загрузити…

31. Політологія загрузити…

Робочі навчальні  програми дисциплін зі спеціальності 054 «Соціологія»

2017 року

 1. Соціологія загрузити…
 2. Політологія загрузити…
 3. Соціальна статистика загрузити…
 4. Загальна соціологічна теорія загрузити…
 5. Теорія соціальних змін загрузити…
 6. Історія соціології загрузити…
 7. Соціологія культури загрузити…
 8. Методологія та методи соціологічних досліджень загрузити…
 9. Соціологія ґендеру загрузити…
 10. Соціальна психологія загрузити…
 11. Соціологія громадської думки загрузити…
 12.  Соціологія економіки та підприємницва загрузити…
 13. Соціологія реклами  загрузити…
 14. Соціологія праці загрузити…
 15. Етносоціологія загрузити…
 16. Риторика загрузити…
 17. Соціологія молоді
 18. Основи демографії загрузити…
 19. Соціологія маркетингу загрузити…
 20. Соціологія особистості та девіантної поведінки
 21. Соціологія сім’ї  загрузити…
 22. Практикум з аналізу документів та комп’ютерної обробки даних загрузити…
 23. Соціологія управління загрузити…
 24. Методика викладання соціології загрузити…
 25. Політологія загрузити…
 26.  Методи багатовимірного аналізу даних в соціології загрузити…
 27. Соціально-адекватне управління загрузити…
 28. Соціологія міста загрузити…
 29. Кадри та безпека організацій загрузити…
 30. Практикум соціологічного супроводу рекламної діяльності та маркетингових досліджень загрузити…
 31. Соціологія соціальних змін загрузити…
 32. Соціологія економічної злочинності загрузити…
 33. Технології соціального проектування
 34. Соціальна відповідальність підприємств та організацій загрузити…
 35. Соціальна політика
 36. Методологія та методи роботи з персоналом  загрузити…
 37. Соціальне забезпечення зв’язків з громадськістю загрузити…

Comments are closed.