054 “Соціологія” бакалавр

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

054 “СОЦІОЛОГІЯ”

Бакалавр

Робочі навчальні  програми дисциплін зі спеціальності 054 «Соціологія»

2018 року

 1. Основи демографії загрузити…
 2. Соціологія маркетингу загрузити…
 3. Соціологія особистості та девіантної поведінки загрузити…
 4. Соціологія освіти та виховання загрузити…
 5. Соціологія сім’ї загрузити…
 6. Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних загрузити…
 7. Соціологія управління та організації загрузити…
 8. Методика викладання соціологічних дисциплін загрузити…
 9. Соціологія електоральної поведінки загрузити…
 10. Громадська думка загрузити…
 11. Соціальна статистика загрузити…
 12. Загальна соціологічна теорія загрузити…
 13. Теорія соціальних змін загрузити..
 14. Історія соціології загрузити…
 15. Соціологія культури загрузити…
 16. Методологія та методи соціологічних досліджень загрузити…
 17. Соціологія гендеру загрузити…
 18. Соціальна психологія загрузити…
 19. Соціологія громадської думки загрузити…
 20. Соціологія економіки та підприємництва загрузити…
 21. Соціологія реклами загрузити…
 22. Соціологія праці загрузити…
 23. Етносоціологія загрузити…
 24. Риторика загрузити…
 25. Соціологія молоді загрузити…
 26. Соціологія релігії загрузити…
 27. Соціологія (2 кредита) загрузити…
 28. Політологія (2 кредита) загрузити…
 29. Вступ до спеціальності загрузити…

Соціологія гендеру

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Загальна соціологічна теорія

 1. Навчальний контент-1
 2. Навчальний контент-2
 3. Плани практичних (семінарських) занять
 4. Завдання для самостійної роботи студентів
 5.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 6. Завдання для комплексної контрольної роботи
 7. Навчальна програма дисципліни
 8. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціальна психологія

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія особистості та девіантної поведінки

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія комунікацій

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія громадської думки

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних

 1. Плани практичних (семінарських) занять
 2. Завдання для самостійної роботи студентів
 3.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 4. Завдання для комплексної контрольної роботи
 5. Навчальна програма дисципліни
 6. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія економіки

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Політологія 5кр

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Історія соціології

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Управління електоральною поведінкою

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія реклами

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія маркетингу

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Математичні методи в соціології

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія професій

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Соціологія культури

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4.  Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

Управління соціальними організаціями

 1. Навчальний контент
 2. Плани практичних (семінарських) занять
 3. Завдання для самостійної роботи студентів
 4. Питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю
 5. Завдання для комплексної контрольної роботи
 6. Навчальна програма дисципліни
 7. Робоча програма навчальної дисципліни

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових і бакалаврських робіт

 1. Методичні вказівки з написання курсової роботи з історії соціології
 2. Методич рекоменд по написанию курсовой ММСД
 3. Методичні рекомендації з написання курсової роботи з загальної соціологічної теорії
 4. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Сучасні соціологічні теорії»
 5. Методичні вказівки з написання бакалаврської роботи
 6. Контрольні питання до державного іспиту для бакалаврів 2018 року
 7. Програма виробничої практики для студентів 4 курсу
 8. Завдання для проведення тестового контролю з соціології
 9. Завдання для проведення тестового контролю з політології

 

 

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.Соціальна психологія особистості та спілкування. Практикум для студентів спеціальності “Соціологія”

2.Конспект лекцій з курсу “Соціологія освіти та виховання”

Comments are closed.