Навчально-методичні матеріали

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 054 “СОЦІОЛОГІЯ”

Бакалавр

 1. Основи демографії загрузити…
 2. Соціологія маркетингу загрузити…
 3. Соціологія особистості та девіантної поведінки загрузити…
 4. Соціологія освіти та виховання загрузити…
 5. Соціологія сім’ї загрузити…
 6. Практикум з комп’ютерної обробки соціологічних даних загрузити…
 7. Соціологія управління та організації загрузити…
 8. Методика викладання соціологічних дисциплін загрузити…
 9. Соціологія електоральної поведінки загрузити…
 10. Громадська думка загрузити…
 11. Соціальна статистика загрузити…
 12. Загальна соціологічна теорія загрузити…
 13. Теорія соціальних змін загрузити..
 14. Історія соціології загрузити…
 15. Соціологія культури загрузити…
 16. Методологія та методи соціологічних досліджень загрузити…
 17. Соціологія гендеру загрузити…
 18. Соціальна психологія загрузити…
 19. Соціологія громадської думки загрузити…
 20. Соціологія економіки та підприємництва загрузити…
 21. Соціологія реклами загрузити…
 22. Соціологія праці загрузити…
 23. Етносоціологія загрузити…
 24. Риторика загрузити…
 25. Соціологія молоді загрузити…
 26. Соціологія релігії загрузити…
 27. Соціологія (2 кредита) загрузити…
 28. Політологія (2 кредита) загрузити…

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових і бакалаврських робіт

 1. Методичні вказівки з написання курсової роботи з історії соціології
 2. Методич рекоменд по написанию курсовой ММСД
 3. Методичні рекомендації з написання курсової роботи з загальної соціології
 4. Методичні вказівки з написання бакалаврської роботи
 5. Контрольні питання до державного іспиту для бакалаврів 2018 року

Магістр

 1. Соціологія економічної злочинності загрузити…
 2. Соціальна відповідальність бізнесу підприємств та організацій загрузити…
 3. Соціальна політика загрузити…
 4. Методологія та методи роботи з персоналом загрузити…
 5. Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю загрузити…
 6. Методи багатовимірного аналізу даних в соціології загрузити…
 7. Соціально-адекватне управління загрузити..
 8. Соціологія міста загрузити…
 9. Практикум соціологічного супроводу рекламної діяльності та маркетингових досліджень загрузити…
 10. Кадри та безпека організацій загрузити…

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до курсових і дипломних робіт магістра

 1. Методичні вказівки з написання дипломної роботи магістра
 2. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни “Методологія та методи роботи з персоналом”
 3. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни “Методи багатовимірного аналізу даних в соціології”
 4. Методичні вказівки з написання курсової роботи з дисципліни “Соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю”

ПОСІБНИКИ

 1. Плани семінарських занять з соціології (3 кредити);
 2. Плани семінарських занять з соціології (2 кредити);
 3. Социология (2 кредита);
 4. Практикум з” Соціології” для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання під заг. ред. проф. Буреги В.В.;
 5. Социология. Конспект лекций для иностранных студентов, обучающихся по экономическим направлениям подготовки;
 6. Словник термінів з курсу «Соціологія»;
 7. Тренувальні тести з соціології (Тема №1, Тема № 2, Тема № 3, Тема № 4, Тема № 5, Тема № 6, Тема № 7, Тема № 8
 8. RNP Sociology (2 kr)
 9. РНП Соціологія (2 кредита)
 10. РП Соціологія релігії
 11. РНП Соціологія електоральної поведінки
 12. Соціологія особистості та девіантної поведінки

 

 1. Планы семинарских занятий по политологии (2 кредита);
 2. Лекции по политологии;
 3. Учебник по политологии Семке Н.Н.
 4. Конспект лекцій з політології Семке Н. М. та Доля І. М. 2017р.
 5. RNP Political science (2 kr)
 6. РНП Політологія (2 кредита)

 

 1. Планы семинарских занятий по дисциплине “Современные социологические теории”;
 2. Конспект лекцій з дисципліни “Соціологія культури”
  Болотова В.О.
 3. Конспект лекцій основи демографіїГригор’єва С.В..

 

 1. Методичні вказівки з написання курсової роботи з історії соціології
 2. Методичні вказівки з написання бакалаврської роботи
 3. Методич рекоменд по написанию диплома специалист
 4. Методич рекоменд по написанию курсовой ММСД
 5. Методичні рекомендації з написання курсової роботи з загальної соціології

ПОСИЛАННЯ

 1. soc.lib.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).
 2. www.socioline.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).
 3. www.socio.msk.ru – студентський сайт Російської Академії Наук, має бібліотеку.
 4. www.ecsocman.edu.ru – освітній портал “Экономика. Социология. Менеджмент”.
 5. www.socis.isras.ru – офіційний сайт журналу “Социологические исследования”.
 6. www.isras.ru – офіційний сайт Інституту Соціології.
 7. www.bourdieu.narod.ru – соціологічний простір Пьєра Бурдьє.
 8. www.sau.kiev.ua – офіційний сайт соціологічної асоціації України (устав САУ, кодекс професійної етики соціолога, указ президента про розвиток соціологічної науки).
 9. www.useps.org– офіційний сайт українського центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова (представлені результати досліджень, діаграми, кількісні показники, наводяться дані порівняльних досліджень).
 10. www.socis.kiev.ua – сайт центру соціальних та маркетингових досліджень (Київ), викладено багатий емпіричний матеріал (результати соціологічних досліджень, публікації центру, статистичні дані).
 11. www.politdumka.kiev.ua – “Політична думка”, політологічне Інтернет-видання.
 12. www.sociology.kharkov.ua– Sociology Hall, сайт соціологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
 13. http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm – официальный сайт журнала “Социология: методология, методы, математические модели” – журнал посвящен количественным методам в социологии.
 14. http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm – официальный сайт журнала “Социологический журнал” – можно ознакомиться не только с оглавлением. Содержит большое количество электронных версий статей по различным направлениям социологии.
 15. http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ – официальный сайт журнала “Журнал социологии и социальной антропологии” – ежеквартальное профессиональное издание факультета социологии. Материалы текущего номера (прилагается аннотация). Полный архив.
 16. http://www.ecsoc.msses.ru/ – “Экономическая социология” электронный журнал
 17. http://conflictology.nm.ru/history_of_sociology_i_2.html – першоджерела з історії соціології
 18. http://www.socium.info/library.html – бібліотека соціологічної літератури

Comments are closed.