Посилання

 1. soc.lib.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).
 2. www.socioline.ru – електронна бібліотека (підручники, роботи соціологів-класиків, першоджерела, статті з журналів).
 3. www.socio.msk.ru – студентський сайт Російської Академії Наук, має бібліотеку.
 4. www.ecsocman.edu.ru – освітній портал “Экономика. Социология. Менеджмент”.
 5. www.socis.isras.ru – офіційний сайт журналу “Социологические исследования”.
 6. www.isras.ru – офіційний сайт Інституту Соціології.
 7. www.bourdieu.narod.ru – соціологічний простір Пьєра Бурдьє.
 8. www.sau.kiev.ua – офіційний сайт соціологічної асоціації України (устав САУ, кодекс професійної етики соціолога, указ президента про розвиток соціологічної науки).
 9. www.useps.org– офіційний сайт українського центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова (представлені результати досліджень, діаграми, кількісні показники, наводяться дані порівняльних досліджень).
 10. www.socis.kiev.ua – сайт центру соціальних та маркетингових досліджень (Київ), викладено багатий емпіричний матеріал (результати соціологічних досліджень, публікації центру, статистичні дані).
 11. www.politdumka.kiev.ua – “Політична думка”, політологічне Інтернет-видання.
 12. www.sociology.kharkov.ua– Sociology Hall, сайт соціологічного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
 13. http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm – официальный сайт журнала “Социология: методология, методы, математические модели” – журнал посвящен количественным методам в социологии.
 14. http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm – официальный сайт журнала “Социологический журнал” – можно ознакомиться не только с оглавлением. Содержит большое количество электронных версий статей по различным направлениям социологии.
 15. http://www.soc.pu.ru/publications/jssa/ – официальный сайт журнала “Журнал социологии и социальной антропологии” – ежеквартальное профессиональное издание факультета социологии. Материалы текущего номера (прилагается аннотация). Полный архив.
 16. http://www.ecsoc.msses.ru/ – “Экономическая социология” электронный журнал
 17. http://conflictology.nm.ru/history_of_sociology_i_2.html – першоджерела з історії соціології
 18. http://www.socium.info/library.html – бібліотека соціологічної літератури

Comments are closed.