Історія науки і техніки

Навчальна дисципліна "Історія науки і техніки"

Ларін А. О. Історія науки і техніки : підручник / А. О. Ларін ; Харків : НТУ «ХПІ», 2021. 294 с.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів заочної форми навчання, бакалаврів усіх напрямів підготовки / уклад. М.В. Гутник, С.С. Ткаченко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2018. – 46 с.

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи  з навчальної дисципліни «Історія науки і техніки». - Харків: НТУ "ХПІ", 2017. - 39 с.

Методичні вказівки до написання контрольних робіт / реферату з дисципліни "Історія науки і техніки"

Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи студентів з дисципліни "Історія науки і техніки"

Питання для модульної контрольної роботи з навчальної дисципліни "Історія науки і техніки"

Питання до заліку з навчальної дисципліни "Історія науки і техніки"

Навчальні матеріали англійською:

History of Science and Technology : tutorial / Tkachenko S., Gutnyk M., Sadkovska V. – Kharkiv : NTU “KhPI”, 2020. – 114 p.