Силабуси вибіркових компонентів освітніх програм кафедри

Освітньо-професійна програма є документом, що містить профіль освітньої програми, перелік обов’язкових і вибіркових компонентів програми, матриці результатів навчання та компетенцій.

 

Профільний пакет дисциплін (Хімічні технології неорганічних речовин)
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус (PDF) Інформація про викладачів 
ВП1.1 Вступ до технології неорганічних речовин. Ознайомча практика 4 Диференційований залік Силабус CV
ВП1.2 Методи аналітичного контролю у технологіях неорганічних речовин 5 Диференційований залік Силабус CV
ВП1.3 Технології зв’язаного азоту 4 Екзамен Силабус CV
ВП1.4 Технології мінеральних добрив та солей 6 Екзамен Силабус CV
ВП1.5 Теоретичні основи технології неорганічних речовин 6 Екзамен Силабус CV
ВП1.6 Устаткування галузі 6 Екзамен Силабус CV, CV
ВП1.7 Хімічні технології неорганічних речовин 5 Диференційований залік Силабус CV
Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус (PDF) Інформація про викладачів 
ВВП1 Каталіз в хімії та хімічній технології 3 Екзамен Силабус CV
ВВП2 Комп’ютерне проектування виробництв неорганічних речовин 4 Екзамен Силабус CV
ВВП3 Конструкційні матеріали та транспортне обладнання у неорганічних виробництвах. Частина 1. 5 Диференційований залік Силабус CV
ВВП4 Конструкційні матеріали та транспортне обладнання у неорганічних виробництвах. Частина 2. 5 Диференційований залік Силабус CV
ВВП5 Основи нанотехнологій та наукових досліджень 4 Екзамен Силабус CV
ВВП6 Прикладна хімія 3 Диференційований залік Силабус CV, CV
ВВП7 Ресурсо- та енергоощадні технології у виробництвах неорганічних продуктів 5 Екзамен Силабус CV
ВВП8 Теоретичні основи каталізу 3 Екзамен Силабус CV
ВВП9 Технології мінеральних кислот 4 Екзамен Силабус CV
ВВП10 Технології питної води та водопідготовка у виробництвах неорганічних речовин 4 Диференційований залік Силабус CV
ВВП11 Технології соди, лугів та глинозему 4 Диференційований залік Силабус CV
ВВП12 Хімічні технології вуглецьвмісних речовин 4 Екзамен Силабус CV
Дисципліни вільного вибору студента із загальноуніверситетського каталогу дисциплін
Код Компоненти освітньої програми Кількість  кредитів Форма підсумкового контролю Силабус (PDF) Інформація про викладачів 
ВД1 Агрохімія 4 Диференційований залік Силабус CV
ВД2 Благородні метали в хімічній технології 4 Диференційований залік Силабус CV
ВД3 Сучасні біотехнології у неорганічному синтезі 4 Диференційований залік Силабус CV