Колєсніченко Анастасія Сергіївна

Kolesnichenko Посада: старший викладач кафедри
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання:
 e-mail: 
 Персональний сайт:
 Профіль Linkedin: 
 Профіль ORCid: http://orcid.org/0000-0002-5007-9082
 Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=jYOoibsAAAAJ

 Стаж науково-педагогічної діяльності: 5 років
 Навчальні курси: ухгалтерський облік, Облік і аудит, Фінансовий облік ІІ, Оподаткування, Стратегічне бюджетування та аналіз результативності діяльності суб’єктів господарювання
 Сфера наукових інтересів: Проблеми теорії та практики бухгалтерського обліку, аудиту й оподаткування; Облік в управлінні суб’єкта господарювання
 Сфера наукової діяльності:
Додаткові відомості: 

 Перелік наукових праць:

Фахові видання та монографії
Перелік в процесі підготовки
Тези доповідей на науково-практичних конференціях
Перелік в процесі підготовки
  Перелік підготовлених методичних вказівок:
Конспекти лекцій
Перелік в процесі підготовки
Інші методичні вказівки
Перелік в процесі підготовки
Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ “ХПІ”
Повні тексти наукових праць, розміщених в репозітарії бібліотеки НТУ “ХПІ” (2)