Міхлін Юрій Володимирович

MikhlinМіхлін Юрій Володимирович,

доктор фізико-математичних наук, професор.

  НТУ ХПІ, вул. Кирпичова 2, кафедра прикладної математики, учбовий корпус У-2, кім. 404

 +38057 707-67-94

  muv@kpi.kharkov.ua, Yuri_Mikhlin@mail.ru

 Наукова робота в галузі механіки та прикладної математики.

Народився 21.09.1947 р. в Дніпропетровську.

В 1970 р. закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “Динаміка та міцність машин”.

З 1970 р. працював інженером, молодшим і старшим науковим співробітником в НДІ Автоматизації Чорної Металургії. З 1976 р. – доцент кафедри вищої математики Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту. З 1989 по 1995 рр. працював професором кафедри математичного моделювання Дніпропетровського державного університету. З 1995 р. – професор кафедри прикладної математики Національного Технічного Університету “Харківський політехнічний інститут”.

В січні 1974 р. захистив в ДДУ кандидатську дисертацію за спеціальністю “Динаміка та міцність машин ”. У квітні 1988 р. захистив в Інституті проблем механіки (Москва, Академія наук СРСР) докторську дисертацію “Нормальные колебания нелинейных конечномерных систем” за спеціальністю “Теоретична механіка”. В 1991рг. отримав звання професора. Розробляв і читав курси лекцій з різних математичних дисциплін, теорії коливань, теорії асимптотичних методів, математичному моделюванню. Під його керівництвом захищено 1 докторську, 5 кандидатських дисертацій та значну кількість дипломних робот.

Основні наукові результати зв’язані з розробкою теорії нелінійних нормальних коливань, дослідженнями стійкості нелінійних коливань, резонансної поведінки нелінійних дисипативних системи, проблем нелінійного віброгасіння, коливань нелінійних пружних систем, коливань систем з обмеженим джерелом енергії, коливань роторних систем, дослідженнями хаотичних коливань, віброударних коливань та ін. Автор більш ніж 250 наукових публікацій, в тому числі 7 книг (в співавторстві). Автор статей в журналах Applied Mechanics Review, Journal of Sound and Vibration, Nonlinear Dynamics, Int. Journal of Nonlinear Mechanics, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Journal of Mechanical Engineering Science, Chaos, Solitons and Fractals, Int. Journal of Solids and Structure, Meccanica, Прикладная механика, Прикладная математика и механика та інших. Запрошений редактор спеціальних выпусків в журналах Mathematical Problems in Engineering, 2010, Journal of Sound and Vibration, 2009, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Journal of Mechanical Engineering Science, 2016, Int. Journal of Nonlinear Mechanics, 2017. H-index=18 (Google Scholar Citation)

Член редколегій журналів Nonlinear Dynamics, Mathematical Problems in Engineering та Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers: Journal of Mechanical Engineering Science.

Неодноразово виступав з докладами на міжнародних конференціях, що проходили в Австрії, Бельгії, Великій Британії, Греції, Нідерландах, Німеччини, Ізраїлі, Італії, Росії, Україні, Франції та ін. Запрошувався для виступів на семінарах та для спільної роботи в університети Австрії, Бразилії, Великої Британії, Італії, Росії, Сербії, США, Франції.

Організатор міні-симпозіумів в рамках наукових конференцій ENOC (European Nonlinear Oscillation conference) в С-Петербурзі, 2008, Римі, 2011, Відні, 2014 та Будапешті, 2017.

Один з організаторів і голова наукових комітетів міжнародних конференцій з нелінійної динаміки в НТУ «ХПИ» (2004, 2007, 2010, 2013 і 2016 рр.) з участю відомих вчених з Австралії, Бразилії, Великої Британії, Італії, Канади, Кореї, Німеччини, Польщі, Португалії, Росії, Сербії, США, України, Японії та інших країн. Член наукових комітетів кількох міжнародних наукових конференцій.

Член Американської математичної спільноти, Німецької спільноти прикладної математики та механіки (GAMM), а також спільноти EUROMECH.

H-index=19 by Google Scholar Citation.

СПИСОК ВИБРАНИХ ПУБЛІКАЦІЙ
 1. Yuri V Mikhlin, Matthew P Cartmell and Jerzy Warminski. Special Issue on Nonlinear Dynamics. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Journal of Mechanical Engineering Science, 230(1), 2016. 3–4.
 2. «Нелинейная динамика упругих систем. Том 1. Модели, методы, Явления» (Второе издание), Москва-Ижевск: ИКИ, 2015, 716 с. (К.В. Аврамов, Ю.В. Михлин)
 3. «Нелинейная динамика упругих систем. Том 2. Приложения», Москва-Ижевск: ИКИ, 2015, 700 с. (К.В. Аврамов, Ю.В. Михлин)
 4. K.Y. Plaksiy, Yu.V. Mikhlin. Dynamics of nonlinear dissipative systems in the vicinity of resonance. Journal of Sound and Vibration, 334, 2015, 319-337.
 5. K.Y. Plaksiy, Yu.V. Mikhlin. Resonance behavior of the limited power-supply systemc oupled with the nonlinear absorber, Mathematics in Engineering, Science and Aerospace, 6 (3), 2015, 475-495.
 6. K.V. Avramov, Yu.V. Mikhlin. Review of Applications of Nonlinear Normal Modes for Vibrating Mechanical Systems. Applied Mechanics Review, 65(2), 2013 (20 pages).
 7. N.V. Perepelkin, Yu.V.  Mikhlin,  C. Pierre. Non-linear normal forced vibration modes in systems with internal resonance. Int. Journal of Non-Linear Mechanics, 57, 2013, 102–115.
 8. A.A. Klimenko, Y.V. Mikhlin, J. Awrejcewicz. Nonlinear normal modes in pendulum systems.  Nonlinear Dynamics, 70 (1), 2012, 797-813.
 9. Yu.V. Mikhlin, N.V. Perepelkin, A.A. Klimenko and E. Harutyunyan. Nonlinear normal vibration modes in the dynamics of nonlinear elastic systems. Journal of Physics: Conference Series, 382, 2012, Conference 1.
 10. Y.V. Mikhlin, N.V. Perepelkin. Nonlinear normal modes and their applications in mechanical systems. Proc. of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: J. of Mechanical Engineering Science, 2011, 225 (10), 2369-2384
 11. «Нелинейная динамика упругих систем. Том 1. Модели, методы, Явления», Москва-Ижевск: «Регулярная и хаотическая динамика», 2010, 704 с. (К.В. Аврамов, Ю.В. Михлин)
 12. Yu.V. Mikhlin, K.V. Avramov. Nonlinear normal modes for vibrating mechanical systems. Review of Theoretical Developments. Applied Mechanics Review, 63 (6), 2010 (21 pages)
 13. Yuri V. Mikhlin. Two formulations of nonlinear normal vibration modes and their applications. IUTAM Symposium on Nonlinear Dynamics for Advanced Technologies and Engineering Design, Aberdeen, UK, 2010 (eds. M.Wiercigroch, G. Rega). Springer, 2013, 31-45.
 14. Yu.V. Mikhlin, S.G. Mitrokhin. Nonlinear oscillatory processes in vehicles. Int. Applied Mechanics, 11, 2010, 115-123
 15. Special Issue on Nonlinear Dynamics (Eds. Y.V.Mikhlin and M.P.Cartmell). Journal of Sound and Vibration, v.322 (3), 2009, p.475-628.
 16. I.D. Breslavsky, K.V. Avramov, Yu.V. Mikhlin, R. Kochurov. Nonlinear modes of snap-through motions of shallow arch. J. of Sound and Vibrations, 311, 2008, P. 297-313
 17. Kozmin, Yu. Mikhlin, C. Pierre. Transient in a two-DOF nonlinear system. Nonlinear Dynamics, 51 (1-2), 2008, 141-154
 18. Avramov, Yu. Mikhlin, E. Kurilov. Asymptotic analysis of nonlinear dynamics of simply supported cylindrical shells. Nonlinear Dynamics, 47, 2007, 331-352
 19. Avramov, Yu. Mikhlin. Snap-through truss as absorber of forced oscillations. J. of Sound and Vibration, 290, 2006, 705-722
 20. Yu.V. Mikhlin, G.V. Manucharyan. Determination of the chaos onset in mechanical systems with several equilibrium positions. Meccanica, 2006, 41, 253-267.
 21. Yu. Mikhlin, S. Reshetnikova. Dynamical interaction of an elastic system and essentially nonlinear absorber. J. of Sound and Vibration, 283, 2005, 91-120
 22. V. Avramov and Yu. V. Mikhlin. Snap-through truss as a vibration absorber. J. of Vibration and Control, 10, 2004, 291-308.
 23. Yu. Mikhlin, T. Shmatko and G. Manucharyan. Lyapunov definition and stability of regular or chaotic vibration modes. Computers and Structures, 82, 2004, 2733-2742
 24. Г.В. Манучарян, Ю.В. Михлин. Построение гомо- и гетероклинических траекторий в нелинейных системах. Прикладная математика и механика, Т. 68, N 6, 2004, 958-968.
 25. Yu. Mikhlin and G. Manucharyan. Construction of homoclinic and heteroclinic trajectories in mechanical systems with several equilibrium positions. Chaos, Solitons & Fractals, 16, 2003, 299-309
 26. Yu.Mikhlin, B.Morgunov. Normal vibrations in near-conservative self-excited viscoelastic nonlinear systems. Nonlinear Dynamics 25, 2001, 33-48
 27. Yu.V. Mikhlin and A.M.Volok. Solitary transversal waves and vibro-impact motions in infinite chains and rods. Int. J. of Solids and Structure, N12, 1999, 3403-3420.
 28. Yu.V.Mikhlin, A.F.Vakakis and G.Salenger. Direct and inverse problems encountered in vibro-impact oscillations of a discrete system. J. of Sound and Vibration, 216(2), 1998, 227-250.
 29. Yu.V.Mikhlin and A.L.Zhupiev. An application of the Ince algebraization to the stability of non-linear normal vibration modes. Int. J. of Nonlinear Mechanics, 1997, 32(1), 493-509.
 30. «Normal Modes and Localization in Nonlinear Systems, New York: Wiley, 1996, 552 p. (A.Vakakis, L.Manevitch, Yu.Mikhlin, V.Pilipchuk, A.Zevin)
 31. Yu.V.Mikhlin. Normal vibrations of a general class of conservative oscillators. Nonlinear Dynamics, 1996, 11(1) ,1-16.
 32. Yu.V.Mikhlin. Matching of local expansions in the theory of non-linear vibrations. J. of Sound and Vibration, 1995, 182(4), 577-588.
 33. «Метод нормальных колебаний для существенно нелинейных систем», Москва: «Наука», 1989, 216 с. (Л.И. Маневич, Ю.В. Михлин, В.Н. Пилипчук)
 34. А.Л.Жупиев, Ю.В.Михлин. Устойчивость и ветвление нормальных форм колебаний нелинейных систем. Прикладная математика и механика, 45(3), 450-455, 1981.
 35. Ю.В.Михлин. Резонансные режимы нелинейных системах, близких к консервативным. Прикладная математика и механика, 1974, 38(3), 459-464.
 36. Л.И.Маневич, Ю.В.Михлин. О периодических решениях, близких к прямолинейным нормальным формам колебаний. Прикладная математика и механика, 36(6), 1972, 1051-1058.