Заковоротний Олександр Юрійович
Посада: завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та програмування
Науковий ступінь: доктор технічних наук, 05.13.07 - автоматизація процесів управління
Тема дисертації: «Синтез автоматизованої системи управління рухомим складом на основі геометричної теорії керування та нейронних мереж»
Вчене звання: професор кафедри комп'ютерної інженерії та програмування
Назви дисциплін:

1) Основи обчислювального інтелекту.

2) Основи нейрокомп’ютингу.

Інформація про наукову діяльність:

Членство в регіональних академіях, громадських організаціях та радах:

 1. Дійсний член Академії наук прикладної радіоелектроніки (м. Харків).
 2. Дійсний член Академії інженерних наук України (м. Київ).
 3. Член «Асоціація випускників НТУ «ХПІ» (м. Харків).
 4. Член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація технологів-машинобудівників України» (м. Київ).
 5. Член Вченої ради НТУ «ХПІ».
 6. Член редколегії 2-х наукових фахових видань України: Вісник НТУ «ХПІ» серії «Інформатика та моделювання» та «Нові рішення в сучасних технологіях».
 7. Член оргкомітету чотирьох Міжнародних науково-технічних конференцій: «Проблеми інформатики та моделювання», «Інформатика, управління та штучний інтелект», «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку», «Конференції магістрів та аспірантів НТУ «ХПІ».
 8. Член постійних спеціалізованих вчених рад НТУ «ХПІ» з захисту докторських дисертацій: Д 64.050.07, спеціальність 05.13.07 – автоматизація процесів керування, Д 64.050.15 спеціальність 05.22.09 – електротранспорт.

Виконавець проектів Європейського Союзу:

 1. Єразмус+ «GameHub: Співробітництво університет-підприємництво в сфері ігрової індустрії в Україні» № 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, який був ініційований для забезпечення зайнятості та самодостатності випускників вузів, безробітних інженерів, а також ветеранів АТО України, шляхом надання їм знань і навичок, необхідних у сфері цифрової ігрової індустрії.
 2. «dСоmFra» (598236-ЕРР-1-2018-1-LТ-ЕРРКА2-СВНЕ-SР), який спрямовано на розвиток компетентностей у сфері цифрових технологій в Україні, їх розповсюдження та забезпечення інституціональної проектної сталості.

Стажування:

В 2017 року у Литві пройшов стажування в рамках програми Європейського Союзу Єразмус+ DiSoCi-«Digital, Social and Civic Competences» у Балтійському технологічному інституті освіти.
В 2021 році пройшов курс стажування «Computer systems and networks in the learning process», organized by ISMA University, Riga.

Нагороди:

 1. Подяка Міністерства освіти і науки України (2019)
 2. Відомча заохочувальна відзнака Міністерства освіти і науки України – Нагрудний знак «Відмінник освіти». (2020)
 3. Стипендіат Кабінету Міністрів України 2018-2019 років (рішення колегії МОН України від 24.04.2018 року, протокол № 4/6-13).

Інформація про наукову діяльність:

Науковий керівник у аспірантурі зі спеціальності 123 – комп’ютерна інженерія.

За період наукової діяльності опублікував понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

1) Zakovorotniy A. Neural networks for determining affinity functions of binary objects / Dmitrienko V.D., Leonov S.Y., Zakovorotniy A. Y., Mezentsev N.V. // IEEE KhPI Week on Advanced Technology (KhPIWeek), Conference Paper, Publisher: IEEE, 2020. (Scopus)

2) Zakovorotniy A. Proactive control of rolling stock with traction asynchronous electric motors / Dmitrienko V.D., Noskov V.I., Zakovorotniy A.Y., Leonov S.Y.,. Mezentsev N.V., Gasanov M.I. // 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2021 – Conference Proceedings. (Scopus)

3) Zakovorotniy A. Optimal speed controller design with interval type-2 fuzzy sets / Zakovorotniy A. Y., Kharchenko A. // 2021 IEEE 2nd KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2021 – Conference Proceedings. (Scopus)

4) Заковоротный О.Ю. Властивості інтервальних нечітких множин типу-2 в системах підтримки прийняття рішень / А.Ю. Заковоротный, А.О. Харченко // Вісник НТУ «ХПІ», серії «Нові рішення в сучасних технологіях», № 2. – Х.: НТУ «ХПІ», 2021.

5) New Neural Networks for the Affinity Functions of Binary Images with Binary and Bipolar Components Determining / Dmitrienko V.D., Zakovorotniy A.Yu, Leonov S. // Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2021, Vol. 6, No. 4, pp. 91-99. (Пакістан)

6) Analysis Of Modeling Methods Of Computer Engineering Digital Devices / Dmitrienko V.D., Zakovorotniy A.Yu, Leonov S. // Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Vol.12 No.9 (2021), 1612-1619. (Турція)

7) Computer Modeling and Integrated Forming Technologies / V. Chukhlib, N. Biba, A. Zakovorotniy, O. Duvanskyi, V. Paliienko // The 19th International Conference Information Technologies And Management 2021 April 22-23, 2021, ISMA University of Applied Science, Riga, Latvia. – Р. 85 – 86.

Наукові інтереси: автоматизація процесів керування, математичне моделювання, штучний інтелект, нечітка логіка, методи й алгоритми прийняття рішень, штучні нейронні мережі, проектування систем підтримки прийняття рішень.
Контакти:

Вечірній корпус, к. 311
тел. 707-66-56, +38 (097) 967-32-71
e-mail: Zakovorotniy@kpi.kharkov.ua, oleksandr.zakovorotnyi@khpi.edu.ua

Scopus    Web of Sience    ORCID