Філатова Ганна Євгенівна
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор технічних наук, 05.11.17 – біологічні та медичні прилади та системи
Тема дисертації: «Методи та засоби підтримки прийняття рішень у біомедичних системах на основі морфологічного аналізу біомедичних сигналів та зображень»
Вчене звання: професор кафедри комп'ютерної інженерії та програмування
Заступник завідувача кафедри КІП з навчальної роботи
Назви дисциплін:

1) Архітектура операційних систем (https://t.me/OSArh).

2) Розробка та проектування баз даних (https://t.me/BD_part2).

3) Обробка сигналів та зображень (https://t.me/SigImProc).

4) Проектування комп’ютерних діагностичних систем.

5) Оптимізація процесів в мультисервісних системах і мережах (заочна форма навчання).

Інформація про наукову діяльність:

Наукова діяльність ведеться в рамках напряму «Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень для діагностики, керування та оптимізації технічних та біомедичних об’єктів».

Член постійної докторської ради Д 64.050.14 зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут».

Член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки (м. Харків).

Опублікувала понад 180 наукових і науково-методичних праць, з них 50 за останні 5 років.
Як науковий керівник підготувала 1-го кандидата технічних наук.
В даний час керує підготовкою аспірантів за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». Керує НДРС.
Виступає в якості офіційного опонента. Пише відгуки на автореферати дисертацій.

1) Filatova A. Evaluating the Effectiveness of Electrocardiological Study Using Cardiological Decision Support Systems / A. Filatova, M. Fahs, and other // CEUR Workshop Proceedings 2711, CEUR-WS.org 2020. – P. 294-308. (Scopus). https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56448583600.

2) Filatova A. Developing an informational model of instrumental examination / A. Filatova, A. Povoroznyuk, M. Fahs, and other // Journal of Physics: Conference Series 2019. – 2019. – Vol. 1260 (2019) 032017. (Scopus). https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56448583600.

3) Filatova A.E. The visualization quality improvement method of x-ray images with locally concentrated features (IMRI-method) / A.I. Povoroznyuk, A.E. Filatova, and other // Proceedings of SPIE – The International Society for Optical Engineering, 2019, 11176, 111760S (Scopus). https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56448583600.

4) Filatova A.E. Application of probabilistic-time graphs for evaluating the effectiveness of the electrocardiological study process / Anna E. Filatova, Anatoliy I. Povoroznyuk, Mohamad Fahs // Applied Aspects of Information Technology. – 2020. – Vol.3, No.1. – P. 405-417. doi:10.15276/aait.01.2020.3 (Фахове видання України).

5) Filatova A. E. Method of Automatic Determination of the Heart’s Electrical Axis in Cardiological Decision Support Systems / A.E. Filatova, M. Fahs // Applied Aspects of Information Technology. – 2021. – Vol.4, No.1. – P. 11–23. doi:10.15276/aait.01.2021.1 (Фахове видання України).

Наукові інтереси: морфологічний аналіз медичних сигналів і зображень, методи і алгоритми обробки експериментальних даних в медицині, теорія розпізнавання образів, проектування систем підтримки прийняття рішень в медицині, теорія ймовірності і математична статистика.
Контакти:

Вечірній корпус, к. 304
тел. 707-60-19
e-mail: filatova@gmail.com, Hanna.Filatova@khpi.edu.ua

Scopus    ORCID Web of Science ResearchGate Google Scholar DBLP