Основна сфера наукової діяльності кафедри

Кафедра: КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Завідувач кафедри:

Професор Дмитро БРЕСЛАВСЬКИЙ, доктор тех. Наук

Викладацький склад: Дослідницький персонал:
Професор, д.т.н. – 5 осіб;

 

Професор, к.т.н. – 1 особа;

 

Доцент, к.т.н. – 6 осіб.

 

Асистент – 1 особа.

Аспіранти – 4 особи.

ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

     Основна сфера наукової діяльності кафедри лежить в рамках наукової школи прикладної математики та механіки, заснованої академіком Олександром Ляпуновим.

Останні напрямки досліджень наступні:

     Математичне моделювання деформації та руйнування елементів конструкцій в аерокосмічній, атомній та енергетичній техніці

Керівник наукової групи: проф. Дмитро БРЕСЛАВСЬКИЙ

e-mail: Dmytro.Breslavsky@khpi.edu.ua

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506478274

     Розробка математичних основ та програмного забезпечення для систем управління, орієнтації та навігації космічних кораблів.

Керівник наукової групи: проф. Валерій УСПЕНСЬКИЙ

e-mail: valerii.uspenskyi@khpi.edu.ua

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55768670200

     Розробка систем управління та навігації БПЛА.

Керівник дослідницької групи: проф. В’ячеслав КОРТУНОВ

e-mail: Vyacheslav.Kortunov@khpi.edu.ua

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602260634

     Моделювання кінематики та динаміки багатоскладових та роботизованих систем.

Керівник дослідницької групи: проф. Юрій АНДРЄЄВ

e-mail: Yurii.Andrieiev@khpi.edu.ua

Scopus ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=10043594600

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Кафедра проводить навчання студентів за спеціальностями:

Прикладна математика в рамках бакалаврських, магістерських та аспірантських програм: «Комп’ютерне та математичне моделювання»

Комп’ютерні науки в рамках бакалаврських та магістерських програм: «Моделювання, дизайн та комп’ютерна графіка»

 

ПЕРСПЕКТИВИ СПІВРОБІТНИЦТВА

 

Кафедра КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ відкрита для міжнародної співпраці в наступних галузях:

Співпраця у галузі підготовки міжнародних заявок на отримання дослідницьких грантів (готовність бути членом міжнародного консорціуму);

Співпраця у галузі підготовки міжнародних заявок на отримання освітніх грантів (готовність бути членом міжнародного консорціуму в рамках програми Erasmus або подібних програм);

Академічна мобільність для студентів бакалавріату та магістратури

Академічна мобільність для викладачів

Взаємне керівництво дисертацією аспірантів (українських студентів або міжнародних).

Спільні дослідницькі проекти.