Кафедра заснована в 1961 році для підготовки інженерів-електриків за спеціальністю “Електровимірювальна техніка” і мала відповідну назву. Перший випуск інженерів був проведений в 1962 році. За 50 років існування підготовлено більше шести тисяч фахівців у галузі приладобудування та вимірювальної техніки.

З 1990 р. кафедра веде підготовку студентів трьох груп денного і одну групу заочного навчання. У 1994 р. відкрита спеціалізація “Метрологія, стандартизація і сертифікація “. Підготовку фахівців в області сертифікації промислової продукції кафедра здійснює на базі інтелектуальних інформаційних систем управління якістю продукції.

За роки свого існування кафедра входила до складу кількох факультетів. До 2017 року кафедра була структурною одиницею факультета автоматики та приладобудвання (АП), з 2017 по 2021 р. – факультету комп’ютерних та інформаційних технологій (КІТ), з 2021 р. – інституту комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики (ІКМ).

З 2015 р.  кафедра готувала бакалаврів та магістрів у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка». Згідно змін, передбачених постановою КМУ від 16 грудня 2022 р. № 1392 галузь знань була змінена на 17 “Електроніка, автоматизація та електронні комунікації” а спеціальність на 175 “Інформаційно-вимірювальні технології”. У рамках зазначеної спеціальності кафедра готує студентів по освітній програмі “Інформаційно-вимірювальні технології збору та обробки даних​” за спеціалізаціями “Метрологія та вимірювальна техніка” та   “Інформаційні вимірювальні системи”.

Випускники кафедри поєднують спеціальності електрика, спеціаліста з електроніки та системного аналітика. Вони можуть працювати в метрологічних та сертифікаційних випробувальних центрах, на підприємствах, фірмах будь-яких форм власності різноманітних галузях господарства, де застосовуються інформаційно – вимірювальна та обчислювальна техніка, системи управління та обробки інформації. Фахівці, які опанували спеціальність 175, мають можливості працевлаштування на наукових, інженерних та керівних посадах у дослідницьких, виробничих та торговельних підприємствах та установах, як приватного, так і державного сектору. Менеджмент якості, неруйнівний контроль, метрологічне забезпечення, проектування, конструювання та кваліфіковане використання  засобів вимірювання будь якої складності, все це входить в сферу можливої професійної діяльності таких фахівців (бакалаврів з метрології).Наші випускники є затребуваними як в Україні, так і в країнах Європейської Спільноти – метрологічна оцінка продукції, відповідальних вузлів та конструкцій є обов’язковою за законами розвинених країн.

Основними напрямами вивчення в науковій та педагогічній діяльності є:

  • основи метрології та методів обробки результатів вимірювань
  • методи та засоби збору первинної вимірювальної інформації
  • законодавча метрологія
  • розробка мікроелектронних цифрових вимірювальних приладів
  • електромагнітні методи багатопараметрового контролю електрофізичних властивостей металевих виробів
  • контроль стану технічних об’єктів
  • інформаційно-вимірювальні системи