Специалізація 1. Метрологія та вимірювальна техніка

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма), магістр (освітньо-наукова програма), доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • Комп’ютерне моделювання вимірювальних пристроїв
  • Інформаційні технології в метрології
  • Основи стандартизації та встановлення відповідності
  • Основи забезпечення єдності вимірювань
  • Прилади контролю та діагностики.

Характеристика спеціалізації:

Метрологи – це фахівці, які здійснюють контроль вимірювальної техніки та нагляд за якістю продукції. Метрологія охоплює всі сфери людської діяльності. Метрологи перевіряють відповідність засобів вимірювальної техніки державним і міжнародним вимогам. Ваги в продуктовому магазині, банкомат у відділенні банку, «улюблені» водіями поліцейські радари, лічильники води, газу, електрики – всі вони проходять технічний огляд, перевірку. Правда, на професійній мові цей процес називається повіркою, тобто зіставленням даних. Фахівець зі спеціалізації «Метрологія та вимірювальна техніка» здатний виконувати завдання з експлуатації та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів і пристроїв вимірювання, метрологічного забезпечення виробництва, створення систем випробувань і систем забезпечення якості продукції, розробки комп’ютеризованих засобів контролю і діагностики, проводити сертифікацію і атестацію продукції.

Кваліфікація: бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки

Специалізація 2. Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників:

Бакалавр, магістр (освітньо-професійна програма), магістр (освітньо-наукова програма), доктор філософії

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

  • Структури та алгоритми обробки даних.
  • Технології програмування для вимірювальних систем.
  • Вступ в теорію систем.
  • Комп’ютерне моделювання в приладобудуванні.
  • Системи управління базами даних.

Характеристика спеціалізації:

Комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи (КІВС) – це комплекс вимірювальних, комп’ютерних та допоміжних технічних засобів для автоматичного отримання необхідної інформації безпосередньо від контрольованого об’єкта, візуалізації, реєстрації вихідних даних і обробки цієї інформації на ПЕОМ. КІВС призначені для автоматичного контролю, технічної діагностики та ін. Фахівець зі спеціалізації здатний виконувати завдання з експлуатації та обслуговування інформаційно-вимірювальних систем, систем контролю продукції із застосуванням комп’ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення, застосовувати сучасні технології програмування, розробляти програмне забезпечення мікропроцесорних елементів інформаційно-вимірювальних систем під вимоги конкретної задачі, розробляти методики контролю та проведення технічного контролю обладнання.

Кваліфікація: бакалавр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки