Конференція

Шановні колеги!

На базі НТУ “ХПІ” щорічно проводиться міжнародна науково-практична конференція “Інтегровані технології та енергозбереження”.

Секції конференції припускають розгляд доповідей за наступними науковими та проблемними напрямками:
◾енергетика, енергозбереження та ресурсозбереження;
◾енерготехнологія енергоємних галузей промисловості і тепловикористовуючі установки;
◾енергетика і навколишнє середовище, нетрадиційна енергетика, промислова екологія;
◾теплофізика високотемпературних процесів;
◾моделівання процесів промислового обладнання;
◾процесси і апарати різних галузей промисловості;
◾імітаційне моделювання складних технічних систем;
◾базові і критичні технології в машинобудуванні;
◾автоматизовані системи управління та обробки інформації;
◾гідро-, газодинаміка, тепло- і масообмінні процеси та обладнання спеціальної техніки;
◾теплові процеси і кріогенне устаткування медичного призначення;
◾електроенергетика, обладнання електростанцій і передача електроенергії,

а також інших напрямків, на стику різних галузей знань.

Доповіді, оформлені у вигляді статей, будуть опубліковані в журналі «ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ».

Приймаються також стендові доповіді та наукові повідомлення.

Матеріал повинен бути підготовлений на IBМ-сумісному комп’ютері та роздрукований у 2-х примірниках. До матеріалів повинен додаватися диск зі статтею, набраної в редакторі текстів MS Word for Windows версій 97, 2000, або 2003, рецензія, підписана д.т.н. за профілем статті та акт експертизи про можливість опублікування у відкритому друці.