Редакційна колегія

image

Головний редакторТоважнянський Л.Л.,
Почесний ректор НТУ «ХПІ», радник ректора, голова Вченої ради НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Почесний академік Академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів.

Відповідальний секретар

Горбунов К.О., доцент кафедри інтегрованих технологій,
процесів та апаратів НТУ «ХПІ», канд. техн. наук, доцент.

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Мешалкін В.П.,
д-р техн. наук, проф., завідувач каф. Логістики та Економічної
інформатики РХТУ Москва (Росія);
Ферст Д.Б.,
BA, ген. директор, F. Executive Co. (Великобританія);
Клемеш Й.,
PhD, проф. DSc (Hon) ун-та “Паннонія» (м. Веспрем, Угорщина)
та ун-та Манчестера (Великобрітанія);
Плешу В.,
PhD, професор, ун-т POLITEHNIKA Бухарест (Румунія);
Стехлік П.,
PhD, професор, VUT Брно (Чехія);
Аніпко О.Б.,
професор Харківського університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба,
д-р техн. наук, професор;
Сокол Є.І,
Ректор НТУ «ХПI», завідувач кафедри промислової та біомедичної електроніки НТУ «ХПІ»,
член-кор. НАН України;
Качанов П.О.,
завідувач кафедри «Автоматика та управління в технічних системах» НТУ «ХПІ»,
д-р техн. наук, професор;
Маляренко В.А.,
професор кафедри електропостачання міст Харківської академії міського господарства,
д-р техн. наук, професор;
Сімбірський Д.Ф.,
професор кафедри конструкції та міцності двигунів літальних апаратів Національного аерокосмічного університету
ім. Н.Є. Жуковського «ХАІ», д-р техн. наук, професор;

Шапорев В.П.,
завідувач кафедри хімічної техніки та промислової екології НТУ «ХПІ»,
д-р техн. наук, професор,

Данилов Ю.Б.,
професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів НТУ «ХПІ»,
д-р техн. наук, професор,

Яковлев С.В.,
начальник факультету управління та інформації Університету внутрішніх справ (м. Харків),
д-р ф.-мат. наук, професор;
Мацевітий Ю.М.,
Інститут проблем машинобудування ім. Підгорного (м. Харків),
акад. НАН України;
Ведь В.Є.,
професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів НТУ «ХПІ»,
д-р техн. наук, професор;

Арсеньєва О.П.,
професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів НТУ «ХПІ»,
д-р техн. наук, доцент,

Капустенко П.О.,
професор кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів НТУ «ХПІ»,
канд. техн. наук, акад. Академії будівництва України.