Шульга Марина Олексіївна – стипендіат Президента України

Аспірантці кафедри «Радіоелектроніка» Шульзі Марині Олексіївні призначено академічну стипендію Президента України на 2020/2021 навчальний рік.

Шульга М.О. у 2017 році вступила до аспірантури НТУ “ХПІ” на кафедру «Радіоелектроніка» за спеціальністю 104 – “Фізика та астрономія”. Науковий керівник – к.ф.-м.н, доцент, с.н.с Інституту іоносфери Котов Дмитро Володимирович. Тема дисертаційної роботи “Прояви слабких варіацій космічної погоди в системі іоносфера-плазмосфера: результати спостережень та моделювання”.

Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної задачі впливу слабких змін космічної погоди на навколоземне плазмове оточення. Аспірантка виявила нові механізми впливу геомагнітних збурень на систему іоносфера-плазмосфера та довела, що навіть слабкі збурення здатні викликати значні глобальні зміни плазмового середовища.

За період навчання в аспірантурі НТУ “ХПІ” Шульга М.О. брала участь у дослідженнях світового рівня разом із вченими провідних наукових центрів США, Японії, Іспанії, Чехії та Угорщини. Одержані за участю Шульги М.О. нові наукові результати стосуються впливу слабких змін космічної погоди на іоносферу та плазмосферу Землі. Головні результати дисертаційних досліджень опубліковано у двох статтях (у співавторстві) у міжнародних рецензованих журналах, що відносяться до квартилю Q1 за класифікацією Scimago Journal Ranking та 12 тезах доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях. Результати досліджень та моделювання впроваджено також у науково-дослідних роботах Інституту іоносфери НАН і МОН України.

За період навчання в аспірантурі Шульга М.О. отримала гранти від закордонних наукових організацій на участь у міжнародних наукових школах та конференціях: “International Reference Ionosphere 2019 Workshop”, (м. Нікосія, Кіпр); “International Space Weather Initiative Workshop 2019” та “Workshop on Ionospheric Forecasting for GNSS Operations in Developing Countries: Findings and Challenges”, (м. Трієст, Італія); “International Space Weather Initiative School on Space Weather and Global Navigation Systems (GNSS) 2018”(м. Баку, Азербайджан).

You may also like...