Викладачі

Інформація для інших кафедр:

– Кадрове забезпечення кафедри – цю інформацію можна отримати звернувшись до завідуючого кафедрою за телефоном або відправивши запит на електронну пошту: Viacheslav.Berezutskyi@khpi.edu.ua

Дані, щодо мови викладання дисциплін на кафедрі.

Березуцький Вячеслав Володимирович

д.т.н., професор, завідувач кафедри “БП та НС”

Древаль Олександр Миколайович

к.т.н., доцент, професор кафедри “БП та НС”

Райко Валентина Федорівна

к.т.н., професор, професор кафедри “БП та НС”

Горбенко Вероніка Володимирівна

к.т.н., доцент, професор кафедри “БП та НС”

Васьковець Людмила Антонівна

к.б.н., доцент, професор кафедри “БП та НС”

Бондаренко Тамара Степанівна

к.т.н., доцент, доцент кафедри “БП та НС”

Кузьменко Олена Олексіївна

к.т.н., доцент, доцент кафедри “БП та НС”

Лісогор Олена Сергіївна

к.т.н., доцент, доцент кафедри “БП та НС”

Мезенцева Ірина Олександрівна

к.т.н., доцент, доцент кафедри “БП та НС”

Семенов Євгеній Олександрович

к.т.н., доцент, доцент кафедри “БП та НС”

E-mail:

Гуренко Ірина Вікторівна

к.т.н., доцент, доцент кафедри “БП та НС”

Букатенко Наталя Олексіївна

к.т.н., доцент, доцент кафедри “БП та НС”

Ящеріцин Євгеній Володимирович

к.т.н., доцент кафедри “БП та НС”

Янчик Олександр Григорович

к.т.н., старш. наук. співр., доцент кафедри “БП та НС”
E-mail:

Панчева Ганна Михайлівна

к.т.н., доцент кафедри “БП та НС”

Макаренко Вікторія Василівна

к.т.н., доцент кафедри “БП та НС”

Устинова Наталя Дмитрівна

старш. викладач кафедри “БП та НС”

Ященко Лариса Олександрівна

к.т.н, старш. викладач кафедри “БП та НС”

Євтушенко Наталя Сергіївна

к.т.н., доцент, доцент кафедри “БП та НС”

Твердохлєбова Наталя Євгеніївна

к.п.н., старш. викладач кафедри “БП та НС”

Максименко Олена Аркадіївна

к.т.н., доцент кафедри “БП та НС”

Мовмига Наталя Євгеніївна

к.п.н, доцент кафедри “БП та НС”

Толстоусова Оксана Валеріївна

старш. викладач кафедри “БП та НС”

Єршов Дмитро Ігоревич

асистент кафедри “БП та НС”

Ільїнська Ольга Ігоровна
к.т.н., старш. викладач кафедри “БП та НС” Вчений секретар Вченої ради ННІ МІТ
Тел.: 095-3255181
E-mail:
Османова Ольга Вікторівна

асистент кафедри “БП та НС”

E-mail: