Завідувач кафедри

Березуцький Вячеслав Володимирович
д.т.н., професор, завідувач кафедрою “Безпека праці та навколишнього середовища”
тел.: +38(057)-707-66-65, +380632440231
E–mail: Viacheslav.Berezutskyi@khpi.edu.ua

Наукові інтереси: безпека життєдіяльності людини, очистка виробничих стічних вод, розробка та створення замкнутих локальних водозворотніх систем водовикористання промислових підприємств, регенерація мастильно-емульсійних вод тощо.
Березуцьким В.В. розроблено технологію та обладнання для очистки вод, що містять хром та іони інших металів. Технологія передбачає вилучення домішок до заданих технологічних норм з наступним поверненням води у виробництво. Основною конструктивною відмінністю запропонованої технології є апарат, розроблений Вячеславом Володимировичем. Технологія та обладнання пройшли дослідно-промислові випробування та були впроваджені на ряді промислових підприємств м. Харкова, Запоріжжя та ін.

Науковий вклад складається з понад 250 робіт, а саме: монографія “Теоретичні основи безпеки життєдіяльності”, “Техногенна безпека мастильно-емульсійних вод” та навчальних посібників “Вибір засобів та методів запобігання забруднення біосфери промисловими стічними водами”, “Екологічні аспекти використання мастильно-охолоджуючих рідин”, а також написаних у співавторстві учбових посібників “Основи охорони праці”, “Лабораторний практикум з курсу “Основи охорони праці”.
Як відомий вчений В.В. Березуцький є членом комісії Міністерства освіти з Цивільного захисту.