Історія кафедри

Березуцький В.В.В 1963 році в Харківському політехнічному інституті була створена кафедра “Охорони праці”. На теперішній час, кафедра “Безпека праці та навколишнього середовища” є однією з найбільших кафедр Національного технічного університету “Харківського політехнічного інституту”, яка забезпечує виконання навчального плану спеціальностей усіх кафедр університету та навчає фахівців за спеціальністю 263 – “Цивільна безпека”. Викладачі кафедри проводять консультації з розділів “Охорона праці та навколишнього середовища” та “Цивільний захист” в дипломних роботах і проектах бакалаврів та магістрів, приймають участь в засіданнях державних екзаменаційних комісій.

Кафедра входить до складу навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту (ННІ МІТ). Щорічно кафедра в навчальному процесі охоплює понад 6 тисяч студентів усіх форм навчання (денної та заочної). За весь рік існування кафедри, крізь її “стіни” пройшло понад 70 тисяч студентів.

Кафедра проводить навчання за наступними загально-інженерними дисциплінами: “Екологія”, “Основи професійної безпеки та здоров’я людини”, “Безпека праці в професійній діяльності” тощо.

Штат кафедри – 21,25 викладачів, серед яких професори та доценти, доктори та кандидати наук. Середній вік викладачів кафедри 54 роки. На кафедрі вели та ведуть навчальний процес провідні фахівці міста Харкова. Кафедра має навчальні та наукові лабораторії з сучасним оснащенням. Кафедра активно співпрацює с Європейською Асоціацією з Безпеки (EAS) та є її колективним членом. Щорічно проводить міжнародні конференції за напрямом – безпека людини.

Кафедра має сучасне комп’ютерне обладнання, яке підключене до локальної мережі університету, а також до Internet. Кафедра “Безпека праці та навколишнього середовища” має достатній науковий та навчально-методичний потенціал, для виконання задач з підготовки нових інженерних кадрів та розвитку наукової діяльності, які покладено на неї керівництвом політехнічного університету.

Керівництво роботою кафедри здійснювали: до 1970 р. – доц. Наумов С.С., з 1970–1983 р. доц. Привалов О.Д., з 1983–1988 р. доц. Сапунов І.М., з 1989 р. завідує кафедрою проф. Березуцький В.В. по теперішній час.


 

ЗВ’ЯЗОК З КАФЕДРОЮ:

61002, Харків, вул. Кирпичова 2, НТУ “ХПІ”, корпус У-1, 12 поверх,
тел.: +38(057)-707–66–65; +38(057)-707–64–65
E–mail: Viacheslav.Berezutskyi@khpi.edu.ua