Дисципліни вільного вибору

Формування індивідуальної освітньої траєкторії

Вибір студентом навчальних дисциплін в обсязі, що складає не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, створює умови для досягнення ним таких цілей:
– поглибити професійні знання в межах обраної освітньої програми та здобути додаткові спеціальні професійні компетентності, у тому числі із здобуттям професійної кваліфікації (у разі наявності професійного стандарту);
– поглибити знання та здобути додаткові загальні та професійні компетентності в межах спеціальності або споріднених спеціальностей у тієї ж самої галузі знань;
– ознайомитись із сучасним рівнем наукових досліджень у інших галузях знань та розширити або поглибити результати навчання за загальними компентностями.

Порядок вибору дисциплін та можливість формування індивідуальної  освітньої траєкторії регламентуються відповідними документами. 

Профільований блок “Веб-розробка на основі Java Platform EE”

Архітектура та проектування програмного забезпечення. Частина 1

Мета навчальної дисципліни “Архітектура та проектування програмного забезпечення. Частина 1” є підготовка студентів у галузі проектування, розробки, впровадження, супроводження та експлуатації програмного забезпечення інформаційних систем, надання студентам знань та навичок, необхідних при проектуванні програмного забезпечення складних інформаційно-управляючих систем, використанні апаратних та програмних засобів обробки економічної та іншої інформації.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Безпека програм та даних

Мета є навчання студентів принципам побудови комплексних систем захисту інформації, дослідженню та використанню сучасних процедур забезпечення надання основних послуг безпеки інформації в банківських системах, що засновані на використанні алгоритмів симетричної та несиметричної криптографії в комунікаційних системах, протоколів інфраструктури відкритих ключів (ІВК)

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Архітектура та проектування програмного забезпечення. Частина 2

Мета навчальної дисципліни “Архітектура та проектування програмного забезпечення. Частина 2” є підготовка студентів у галузі проектування, розробки, впровадження, супроводження та експлуатації програмного забезпечення інформаційних систем, надання студентам знань та навичок, необхідних при проектуванні програмного забезпечення складних інформаційно-управляючих систем, використанні апаратних та програмних засобів обробки економічної та іншої інформації

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Організація баз даних

Мета формування у студентів теоретичних та практичних знань, необхідних при проектуванні та реалізації моделей та баз данихії

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи веб-розробки частина 1

Мета навчальної дисципліни “ Основи веб-розробки (частина 1)” є навчання студентів застосуванню інформаційних технологій при розробці програмних систем у просторі WWW, надання практичних навичок щодо аналізу можливостей інструментальних засобів побудови компонент програмного та інформаційного забезпечення та їх використання у складі веб-орієнтованих інформаційних систем різного призначення.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи веб-розробки частина 2

Мета навчальної дисципліни “Основи веб-розробки (Частина 2)” є поглиблення навчання студентів використанню інформаційних технологій при розробці веб-орієнтованих програмних систем, підсилення практичних навичок щодо аналізу можливостей інструментальних засобів побудови компонент програмного та інформаційного забезпечення та їх застосування у складі веб-орієнтованих інформаційних систем різного призначення.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи комп'ютерних мереж

Мета навчальної дисципліни – вивчення принципів побудови сучасних комп’ютерних систем на основі організації та використання підсистем передачі даних і механізмів каналів зв’язку, які обумовлюють якісні та кількісні характеристики для отримання високопродуктивних інформаційних систем різного призначення.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Об'єктно-орієнтоване програмування ч.1

Мета – це засвоєння необхідних знань з опанування сучасними технологіями об’єктно-орієнтованого аналізу, проектування та програмування, об’єктно-орієнтованої моделі мови програмування Java, а також засобів платформи Java Standard Edition до проектування і реалізації програмного забезпечення.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Об'єктно-орієнтоване програмування ч.2
Проектування баз даних

Мета формування у студентів теоретичних та практичних знань, необхідних при проектуванні реляційних баз даних та програмного забезпечення для роботи з ними.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Практичний семінар з проектування баз даних

Мета формування у студентів теоретичних та практичних знань, необхідних при проектуванні реляційних баз даних та програмного забезпечення для роботи з ними.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Прогиблений курс Java

Мета є надання знань про бібліотеки, класи, фреймворки Java, призначені для розробки інформаційних систем на основі баз даних та організації взаємодії із ними користувачів різних категорій, надання початкових навиків розробки веб-застосування на основі мови Java, а також прищеплення навиків розробки, відлагодження та розгортання таких додатків.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Розробка WEB додатків на основі Javа EE

Мета є надання знань про структуру проектів веб-застосувань, особливості їх відлагодження та розгортання, технологічні прийоми їх розробки з використанням технологій, що входять до складу Java EE, а також прищеплення навиків розробки, відлагодження та розгортання веб-застосувань Java EE, зокрема серверних рішень для роботи із базами даних.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Рішення Javа Science

Метою є надання знань про основи методології та напрямків Data Science та особливостей розробки додатків для реалізації обробки даних в даній галузі із використанням мови Java, прищеплення навиків розробки, відлагодження та розгортання застосувань такого класу.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗРОБКА ДОДАТКІВ НА ОСНОВІ ФРЕЙМВОРКУ SPRING

Метою є надання знань про організацію роботи із базами даних на Java, про компоненти та технології фреймворка Spring, структуру проектів, що створюються із застосуванням фреймворку Spring, особливості їх відлагодження та розгортання, технологічні прийоми їх розробки, а також прищеплення навиків розробки, відлагодження та розгортання веб-застосувань із застосуванням фреймворку Spring.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Профільований блок “Розробка Python”

Архітектура та проектування програмного забезпечення. Частина 1

Мета навчальної дисципліни “Архітектура та проектування програмного забезпечення. Частина 1” є підготовка студентів у галузі проектування, розробки, впровадження, супроводження та експлуатації програмного забезпечення інформаційних систем, надання студентам знань та навичок, необхідних при проектуванні програмного забезпечення складних інформаційно-управляючих систем, використанні апаратних та програмних засобів обробки економічної та іншої інформації.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи безпеки програм та даних

Мета є навчання студентів принципам побудови комплексних систем захисту інформації, дослідженню та використанню сучасних процедур забезпечення надання основних послуг безпеки інформації в банківських системах, що засновані на використанні алгоритмів симетричної та несиметричної криптографії в комунікаційних системах, протоколів інфраструктури відкритих ключів (ІВК)

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Архітектура та проектування програмного забезпечення. Частина 2

Мета навчальної дисципліни “Архітектура та проектування програмного забезпечення. Частина 2” є підготовка студентів у галузі проектування, розробки, впровадження, супроводження та експлуатації програмного забезпечення інформаційних систем, надання студентам знань та навичок, необхідних при проектуванні програмного забезпечення складних інформаційно-управляючих систем, використанні апаратних та програмних засобів обробки економічної та іншої інформації

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Бази даних ч.1

Мета формування у студентів теоретичних та практичних знань, необхідних при проектуванні та реалізації моделей та баз данихії

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основи програмування Python
Комп'ютері мережі

Мета навчальної дисципліни – вивчення принципів побудови сучасних комп’ютерних систем на основі організації та використання підсистем передачі даних і механізмів каналів зв’язку, які обумовлюють якісні та кількісні характеристики для отримання високопродуктивних інформаційних систем різного призначення.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Об'єктно-орієнтоване програмування ч.1

Мета – це засвоєння необхідних знань з опанування сучасними технологіями об’єктно-орієнтованого аналізу, проектування та програмування, об’єктно-орієнтованої моделі мови програмування Java, а також засобів платформи Java Standard Edition до проектування і реалізації програмного забезпечення.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Об'єктно-орієнтоване програмування ч.2
Бази даних ч.2

Мета формування у студентів теоретичних та практичних знань, необхідних при проектуванні реляційних баз даних та програмного забезпечення для роботи з ними.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Практичний семінар з проектування баз даних

Мета формування у студентів теоретичних та практичних знань, необхідних при проектуванні реляційних баз даних та програмного забезпечення для роботи з ними.

СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Поглиблений курс програмування Python
Вступ до нейроних мереж
Інтелектуальний аналіз даних