Студентські наукові гуртки

З метою виявлення та залучення обдарованої молоді до наукової діяльності, поглибленого вивчення студентами відповідної галузі наук, набуття навичок науково-дослідної роботи та застосування здобутих знань на практиці, обговорення актуальних проблем відповідної галузі наук, розширення загального та професійного світогляду на кафедрі ПІІТУ було створено студентські наукові гуртки під керівництвом викладачів кафедри.

Консультації в межах роботи наукових гуртків відбуваються 1 раз на 2 тижні, за погодженням з керівниками гуртків.

Діючі студентські наукові гуртки кафедри ПІІТУ:

Методи та моделі дослідження якості програмного забезпечення з використанням елементів теорії інтелекту
доц. Білова М.О.
Sokol, V., Bilova, M., Druzhynin, A., Cherkun, N., & Perepelytsia, I. (2021). An Adaptive Algorithm for Effective Selection of Training Content for IT Professionals. In COLINS (pp. 1173-1183). https://ceur-ws.org/Vol-2870/paper85.pdf

Дослідження проблем інформаційного пошуку на ресурсах електронної торгівлі
доц. Вовк М.А.
Вовк, М. А., Іващенко, О. В., Павленко, В. С., & Шевченко, Т. А. (2021). Пошук та порівняння товарів на майданчиках електронної торгівлі. https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/63458aa9-0a6e-4afc-8554-c35a9d732452/content

Інформаційні технології управління системами в умовах невизначеності
доц. Воловщиков В.Ю.
Лобанов, М. С., Воловщиков, В. Ю., Шапо, В. Ф., & Левінський, М. В. (2021). Оцінка надійності програмних систем на етапах проектування та тестування. https://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/67811

Інформаційні технології для повсякденної діяльності НПП ВНЗ
доц. Двухглавов Д.Е., ст. викл. Двухглавова А.С.
Ковальська, Н. О., & Двухглавов, Д. Е. (2023). Мобільний застосунок для відображення інформації про навчальне навантаження викладача. https://repository.kpi.kharkov.ua/bitstreams/dee984e9-9b31-42ef-a077-c94783d569da/download

Методи та моделі формування баз знань в межах KMS
доц. Козуля М.М.
Нікітін, В. В., & Козуля, М. М. (2022). Сертифікація цифрового контенту у NFT, Національний технічний університет” Харківський політехнічний інститут”. https://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/62316/1/Nikitin_Sertyfikatsiia_2022.pdf

Методи та моделі Business Intelligence
доц. Копп А.М.
Рудський, О., & Копп, А. (2023). ALGORITHM AND SOFTWARE TO ASSESSS THE COMPLIANCE OF BUSINESS PROCESS MODELS WITH THEIR TEXTUAL DESCRIPTIONS. Computer systems and information technologies, (3), 40-50. https://doi.org/10.31891/csit-2023-3-5

Комплексне оцінювання багатоознакових об’єктів і процесів
доц. Лютенко І.В.
Liutenko, I. V., & Bieliaiev, O. I. (2021). Problems of assessing the economic efficiency of information systems for retail enterprises. https://card-file.ontu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0b6b82e2-3565-448e-97ac-5f047a1791d6/content

Моделювання та аналіз бізнес-систем та бізнес-процесів. Теоретичні та практичні аспекти
проф. Орловський Д.Л.
Копп, А., Орловський, Д., & Ерсойлеєн, Д. (2022). AN APPROACH TO APPLICATIONS ARCHITECTURE MODELS ANALYSIS. Computer systems and information technologies, (2), 23-32. https://csitjournal.khmnu.edu.ua/index.php/csit/article/view/133

Моделі, методи та засоби розробки програмного забезпечення на основі використання корпоративних знань та якісної підготовки персоналу ІТ-компаній
доц. Сокол В.Є.
Sokol, V., Bilova, M., & Kharin, A. (2020, October). An Approach for Creating Learning Content from Knowledge Management System. In Conference on Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering–Synergetic Engineering (pp. 692-703). Cham: Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-66717-7_59

Проблеми інформаційного пошуку та інтелектуального аналізу даних на електронних ресурсах
проф. Чередніченко О.Ю.
Чередніченко, О. Ю., Зубенко, А. О., Євтушенко, Д. С., & Хоанг, В. Х. (2021). Групування товарних пропозицій на торгових платформах електронної торгівлі. https://repository.kpi.kharkov.ua/bitstreams/6ab61aa7-bb82-4df7-892b-5f73b01690db/download

Методи та моделі віртуалізації систем паралельної обробки даних
проф. Шевченко С.В.
Шевченко, С. В., & Красножон, Є. В. (2022). Формування оцінок еффективності багатокритеріального вибору архітектури обчислювальної системи в хмарному середовищі. https://repository.kpi.kharkov.ua/bitstreams/a3e88c44-299c-4bd6-a9a9-8c3f06d068e0/download

Розподілені системи підтримки прийняття стратегічних рішень
доц. Шматко О.В.
Shmatko, O., Litvinova, J., & Shokin, M. (2023). New blockchain-based supply chain management system model. Scientific Collection «InterConf+», (33 (155)), 470-479. https://archive.interconf.center/index.php/2709-4685/article/view/3429

Багатоагентні моделі та методи збору та видобування інформації
доц. Янголенко О.В.
Янголенко, О. В., Матвеєв, О., Острогляд, В. В., & Корсун, І. А. (2021). Збір та видобування інформації шляхом побудови мультиагентної системи. https://repository.kpi.kharkov.ua/bitstreams/3e7c414a-9bd2-4239-aca2-1516b17b73ca/download

Нові наукові гуртки кафедри ПІІТУ, до участі в яких запрошуються студенти:

Методи та моделі штучного інтелекту та їх застосування у програмному забезпеченні
доц. Бурдаєв В.П.

Моделі і методи побудови адаптивних систем електронного навчання
ст. викл. Космачов О.С.

Розробка комплексних моделей підтримки та прийняття рішень з управління складними системами
доц. Чернова Н.Л.

Методи і моделі електроенергетичних і  електромеханічних систем з використанням сучасних IT-технологій
проф. Ягуп К.В.