Зміни до навчальних планів та визначення типу підсумкової атестації для бакалаврів

Posted on Posted in дипломне проектування, навчальний процес, студентам

Наказом №120 від 7 квітня 2022 р. визначено форми проведення державної підсумкової для бакараврів в цьому році.

Зокрема, для усіх здобувачів денної та заочної форми IV курсу бакалаврського рівня, що навчаються за спеціальністю 151 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, тобто для груп ІКМ-718абв, ІКМ-718за, ІКМ-718зіа, ІКМ-719с, встановлено підсумкову атестацію у формі випускного кваліфікаційного іспиту.

Для усіх здобувачів денної та заочної форми IV курсу бакалаврського рівня, що навчаються за спеціальністю 172 – “Телекомунікації та радіотехніка”, тобто для груп ІКМ-618(аб), ІКМ-618з(аб), ІКМ-618іб підсумкова атестація залишається у формі виконання та захисту дипломної роботи.

У зв’язку зі змінами типу атестації та скорочення практики виникли деякі зміни у навчальних планах.

Зокрема, для груп, що навчаються за освітньою програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерні інтегровані технології» вводиться додаткова навчальна дисципліна «Комп’ютерно-інтегровані технології в системах управління та автоматиці» (3 кредити), яка викладається випусковою кафедрою.
До деяких дициплін додано кредитні бали, зокрема:

  • «Спеціалізовані системи управління» — 4 + 0,5 кредитів та індивідуальне завдання (реферат),
  • «Основи збору, обробки і передачі інформації» – 4 + 0,5 кредитів та індивідуальне завдання (реферат),
  • «Системи управління базами даних» — 4 + 0,5 кредитів та індивідуальне завдання (реферат),
  • «Математичні методи оптимізації» — 3 + 0,5 кредитів та індивідуальне завдання (реферат),
  • «Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації» — 3 + 0,5 кредитів та індивідуальне завдання (реферат),
  • «Основи систем автоматизованого проектування (САПР)» — 3 + 0,5 кредитів та індивідуальне завдання (реферат).

Для груп, що навчаються за освітньою програмою за освітньою програмою «Телекомунікації та радіотехніка» спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка», до деяких дисциплін додано додаткові кредити:

  • «Захист інформації в телекомунікаційних системах» — 4 + 1,5 кредити ЄКТС.
  • «Алгоритми і протоколи телекомунікаційних систем» — 3 + 0,5 кредитів та індивідуальне завдання (реферат),
  • «Основи мобільних телекомунікацій» — 3 + 0,5 кредитів та індивідуальне завдання (реферат),
  • «Моделювання телекомунікаційних систем» — 3 + 0,5 кредитів та індивідуальне завдання (реферат).

Для проведення випускного кваліфікаційного іспиту будуть розроблені відповідні програми, які має бути оприлюдено на сайті університету до 5 травня.