Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Кафедра Менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Спеціальності

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 – «ЕКОНОМІКА»

Підготовка за освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» (спеціальність 051 «Економіка») здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях. 

Мова навчання:  українська

ЗНО для вступу на 1-й курс (2019): українська мова та література, математика, іноземна мова або географія.

Особливість спеціалізації: сьогодні це універсальні фахівці, які поєднують в собі глибоке розуміння економічних процесів і лідерські якості, уміння працювати з людьми і формувати ефективну стратегію розвитку персоналу.

Майбутня діяльність випускників пов’язана з престижними, високооплачуваними посадами у різних сферах економіки:

 • економісти (економіст з планування, економіст-демограф, економіст-статистик, економіст з праці);
 • менеджери (HR-менеджер, коучер, івент-менеджер, тренінг-менеджер, адміністратор офісу, мотиваційний спікер, менеджер освітніх і соціально-політичних проектів);
 • керівники HR-відділів (департаментів), керівник відділу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, керівник відділу професійного підбору і навчання (тренінгу) персоналу;
 • професіонали в галузі праці і зайнятості (аналітик ринку праці з питань професійної зайнятості, експерт із соціальної відповідальності бізнесу, інженер-нормувальник праці);
 • професійні агенти із зайнятості та трудових контактів (рекрутер, спеціаліст з аутсорсингу персоналу, спеціаліст з лізингу персоналу);
 • викладачі і наукові співробітники.

Переглянути презентацію спеціалізації можна тут

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 073 – «МЕНЕДЖМЕНТ»

Спеціалізації:

 • Менеджмент підприємств та організацій
 • Управління підприємницькою діяльністю
 • Менеджмент туризму та гостинності
 • Менеджмент інноваційної діяльності (магістерський рівень)

Підготовка за освітньою програмою «Менеджмент підприємств та організацій» (спеціальність 073 «Менеджмент») здійснюється на бакалаврському та магістерському рівнях. 

Мова навчання:  українська

ЗНО для вступу на 1-й курс (2019): українська мова та література, математика, іноземна мова або географія.

Менеджер – це людина, що професійно займається управлінською діяльністю, це також людина, наділена повноваженнями приймати управлінські рішення і здійснювати їхнє виконання. Метою менеджера є забезпечення стабільної конкурентоздатності підприємства.

Дана спеціальність є однією з найбільш перспективних в умовах ринкової економіки для тих, хто пов’язує свою кар’єру з організацією виробництва і управлінням ним, підприємництвом, малим і середнім бізнесом.

Отримавши професію менеджера, Ви зможете: працювати на керівних посадах у вітчизняних та іноземних компаніях, зокрема у глобальних світових корпораціях; отримувати гідну матеріальну і моральну винагороду; мати перспективи у розвитку своєї професійної кар’єри; стати кваліфікованим і ефективним керівником.

Спеціалізація «Менеджмент підприємств та організацій» є універсальною, випускник може працювати менеджером на підприємствах та в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління.

У процесі навчання студент набуває знання, вміння та компетентності з планування, мотивації, контролю, організації та координації управлінської діяльності.

Фахівець з «Менеджменту підприємств та організацій» може працювати:

 • менеджером та економістом із виробництва товарів і послуг;
 • менеджером з питань комерційної діяльності;
 • фахівцем в галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва;
 • фахівцем зі зв’язків з громадськістю та пресою;
 • аналітиком з дослідження ринку;
 • консультантом з економічних питань, з питань організації та управління підприємством.

Переглянути презентацію спеціалізації можна тут

«Управління підприємницькою діяльністю»

Термін навчання – 4 роки (бакалавр),  1,4 роки (магістр).

Вступні випробування: Українська мова та література, Історія України, Іноземна мова або географія,

На магістерський рівень приймаються бакалаври будь-яких напрямків підготовки.

Майбутні фахівці одержують професійні компетенції в області економіки і управління, ведення сучасного бізнесу у конкретному середовищі, аналізу економічних результатів суб’єкта підприємницької діяльності.

Фахівці з «Управління підприємницькою діяльністю» здобувають сучасні ґрунтовні знання для організації бізнесу та постійного розвитку і вдосконалення підприємницької діяльності у конкурентному середовищі; можуть займати керівні посади на підприємствах (установах), у фірмах, компаніях і об’єднаннях різних форм власності.

Переглянути презентацію спеціалізації можна тут

«Менеджмент туризму та гостинності»

 Термін навчання – 4 роки (бакалавр)

Якщо ви маєте жагу до пізнання світу та різних культур, любите подорожувати та відкриті до всього нового – вам до нас:

 • Навчання та практика в системі міжнародного туристичного бізнесу;
 • Викладання українською, російською та англійською мовами;
 • Міжнародні стажування в кращих університетах Європи;
 • Робота вже зараз чекає на вас в туристичних агенціях;
 • Робота в системі готельно-ресторанного та розважального туристичного комплексу;
 • Незабутні зустрічі та нові враження;
 • Диплом менеджера у сфері туризму та гостинності.

Переглянути презентацію спеціалізації можна тут (на англійській мові)

«Менеджмент інноваційної діяльності»

Термін навчання – 1,4 роки.

 Приймаються бакалаври будь-яких напрямків підготовки.

Підготовка магістрів за фаховим спрямуванням «Менеджмент інноваційної діяльності» має за мету формування сучасних фахівців на засадах інноваційного мислення, креативності, активного інтелекту, які здатні ефективно працювати в динамічному інноваційному просторі та управляти інноваційними процесами.

За спеціалізацією здійснюється підготовка:

 • керівників з інноваційного розвитку підприємства;
 • керівників патентно-ліцензійних відділів;
 • менеджерів-управителів інноваційних проектів та програм;
 • фахівців з комерціалізації нових товарів та послуг;
 • аналітиків з дослідження та формування нових ринків та ін.

Переглянути презентацію спеціалізації можна тут

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 075 – «МАРКЕТИНГ»

Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності

 Термін навчання – 4 роки.

Підготовка за освітньою програмою «Маркетинг і правова охорона інтелектуальної власності» (спеціальність 075 «Маркетинг») здійснюється на бакалаврському рівні. 

Мова навчання:  українська

ЗНО для вступу на 1-й курс (2019): українська мова та література, математика, іноземна мова або географія.

 Інтелектуальна власність, у випадку її ефективного використання, є важливим інструментом для створення іміджу бізнесу в представленні нинішніх і потенційних клієнтів або для локалізації бізнесу на ринку.Права інтелектуальної власності у сполученні з іншими інструментами маркетингу (такими як реклама й інші заходи щодо просування товарів) є важливими для того, щоб: відрізняти продукцію і послуги і робити їх легко розпізнаваними; просувати продукцію і послуги і здобувати потенційну клієнтуру; диверсифікувати ринкову стратегію з обліком різних цільових груп; збувати продукцію і послуги в інших країнах.

Переглянути презентацію спеціалізації можна тут

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 – «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Eкономіка та управління інтелектуальною власністю

 Термін навчання – 1,4 роки.

Приймаються бакалаври різних напрямків підготовки.

Підготовка за освітньою програмою «Eкономіка та управління інтелектуальною власністю» (спеціальність 076 Підприєм-ництво, торгівля та біржова діяльність») здійснюється на магістерському рівні. 

Мова навчання:  українська

В процесі навчання студент отримує необхідні знання для створення сучасних технологій управління інтелектуальною власністю при використанні її в виробничо-господарській діяльності підприємства, що забезпечить його конкурентоспроможність в ринкових умовах.

Під час навчання при організації наукової роботи студента здійснюється поглиблене дослідження проблем, пов’язаних із створенням та використанням інтелектуальної власності. Така робота планується за побажанням для кожного студента і результати дослідження публікуються в наукових виданнях.

Фахівці з «Eкономіки та управління інтелектуальною власністю» мають загальну та основи юридичної освіти з інтелектуальної власності та займаються оцінкою вартості об’єктів інтелектуальної власності, інноваційною діяльністю, комерціалізацією об’єктів інтелектуальної власності.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 – «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Підготовка за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини» (спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини») здійснюється на бакалаврському рівні. 

Мова навчання:  українська, англійська

ЗНО для вступу на 1-й курс (2019): українська мова та література, іноземна мова, математика або географія.

 Спеціалізації:

292-1 «Міжнародні економічні відносини»

292-2 «Міжнародні бізнес-структури»

292-3 «Міжнародна економіка»

«Міжнародні бізнес-структури»: метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців (економістів-міжнародників) зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» спеціалізації «Міжнародні бізнес-структури», особливістю освітньої програми є фахова економічна підготовка у сфері міжнародних бізнес-процесів на корпоративному рівні з поглибленим вивченням двох іноземних мов.

«Міжнародна економіка»: метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців (економіс-тів-міжнародників) зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» спеціалізації «Міжнародна економіка», особливістю освітньої програми є фахова економічна підготовка у сфері міжнародної економіки на макроекономічному (державному) рівні і на рівні міжнародних компаній з поглибленим вивченням двох іноземних мов. Окрім англійської мови, студент матиме можливість вибрати французьку або німецьку іноземну мову.

Освітня кваліфікація: економіст–міжнародник.

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з міжнародних економічних відносин зі знанням іноземних мов.