Магістр. Сумісна програма з Варшавською політехнікою

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА ДВОХ ДИПЛОМІВ – НТУ «ХПІ» ТА ВАРШАВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

Правилами прийому передбачені вступні іспити з англійської мови та за спеціальністю.

З 26 червня розпочинаються цикли консультацій зі спеціальності (обов’язкова реєстрація).

Для реєстрації  на консультації  звертатись за посиланням:
https://goo.gl/forms/ltb9GuyuQe84RFoj2

Назва освітньої програми / спеціалізації 142.04 «Двигуни внутрішнього згоряння»

Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави, загальносвітовою тенденцією є збільшення автомобілів до 500 і більше на 1000 мешканців. Прогресивним підходом до розробки нових конструкцій ДВЗ, проведення відповідних наукових досліджень є міжнародна інтеграція проектів при залученні спеціалістів на стику наук. Для вирішення цих завдань галузі необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації.

Освітньо-наукова магістерська програма орієнтована на підготовку висококваліфікованого фахівця з виконання робіт інноваційного характеру. Вона передбачає викладання дисциплін англійською мовою, навчання в Польщі протягом одного року за узгодженими планами та отримання двох дипломів – НТУ «ХПІ» (Інститут енергетики, електроніки та електромеханіки) за спеціальністю «Енергетичне машинобудування», спеціалізація по ДВЗ, та Варшавської політехніки (Інститут транспорту) за спеціальністю «Mechanical Engineering».

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Підготовка магістрів здійснюється за двома програмами таким чином, що перший та четвертий семестри викладання дисциплін здійснюється в НТУ «ХПІ». Це «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Чисельне моделювання станів та процесів машин і систем», «Системи керування та діагностики», «Параметрична оптимізація в двигунах внутрішнього згоряння», «Прогресивні технології машинного виробництва», «Сучасні напрямки наукових досліджень кафедри», «Організація виробництва та маркетинг», «Інтелектуальна власність» та інші.

Другий та третій семестри викладання дисциплін здійснюється у Варшавській політехніці. Це «Проектування транспортних засобів», «Вимірювальні системи в транспортних засобах», «Енергетична когенерація в транспортних засобах», «Гібридні приводи», «Основи екологічних силових агрегатів», «Зменшення вібрації та шуму машин», «Передові конструкційні матеріали», «Механіка композитних елементів», «Розрахунок структурної міцності в ANSYS» та інші.

Навчальні програми детально збалансовані між собою.

Програма двох дипломів розрахована для підготовки фахівців для міжнародної науково-дослідної, проектно-конструкторської, виробничо-технічної, організаційно-керівної та педагогічної діяльності в напрямах розробки, виробництва, забезпечення екологічних норм, а також експлуатації та ремонту усіх типів ДВЗ з урахуванням новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. Фахівці кафедри ДВЗ самостійно розробляють та впроваджують в навчальний процес оригінальні методики активізації творчої діяльності, роботи в команді, захисту власних розробок патентами.

Випускники працюють на заводах, в КБ і НДІ («Завод імені Малишева», «Турбоатом», «ФЕД», «КРАЗ», ІПМаш НАН України), в університетах (НТУ «ХПІ», ХНАДУ, УкрДАЗТ, Варшавська політехніка), в салонах з продажу та обслуговування ДВЗ і автотехніки (Lexus (ТОВ “Арт-Лекс”, м. Харків); Jaguar, Land Rover, Volvo, Fiat (ТОВ”АвтоГраф-М”); АТЛ (ТОВ “АТЛ”, Харківська філія); Bosch-Service; Chevrolet, Lada; Audi, Skoda, VW). Значним попитом фахівці користуються в Україні, Німеччині, Польщі, на фірмах BMW, VW, та ін. Магістри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.