Магістр. Сумісна програма з Варшавською політехнікою

 

Інструкція по вступу до магістратури НТУ «ХПІ»

 

 

  1. Подача заяви та іспит з іноземної мови

Для вступу на 1-й курс магістратури у додаткову сесію заяви подаються в паперовій формі для вступу на другу вищу освіту – на основі диплома спеціаліста/магістра.

  • для вступу замість ЄВІ складають звичайний вступний іспит або використовують результати ЄВІ (за наявності);
  • складають фахове вступне випробування (для вступу за іншою спеціальністю) або використовують оцінку за захист дипломної роботи (проекту) для вступників з дипломом бакалавра НТУ «ХПІ» за тією ж самою спеціальністю, та освітньою програмою, та того ж самого підрозділу або оцінка фахового вступного випробування. Докладніше в Правилах приому.
  1. Терміни та дати проведення вступної кампанії для вступу до магістратури

Терміни вступної кампанії затверджені відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти 2020 року. Докладніше в Правилах прийому до НТУ “ХПІ”.

Вступні іспити для вступу на підставі диплому магістра/спеціаліста (з іноземної мови в НТУ «ХПІ»): 19 вересня та 30 вересня
Подача документів на контракт (на основі результатів ЄВІ) у спеціально організовану сесію: з 15 вересня по 29 вересня
Фахові вступні випробування у спеціально організовану сесію:  з 15 вересня по 02 жовтня
Оприлюднення списку рекомендованих у спеціально організовану сесію:  06 жовтня
Виконання вимог до зарахування у спеціально організовану сесію: 09 жовтня
Зарахування (контракт) у спеціально організовану сесію: 13 жовтня

Назва освітньої програми / спеціалізації 142.04 «Двигуни внутрішнього згоряння»

Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ) є вагомою частиною енергетичного комплексу будь-якої розвиненої держави, загальносвітовою тенденцією є збільшення автомобілів до 500 і більше на 1000 мешканців. Прогресивним підходом до розробки нових конструкцій ДВЗ, проведення відповідних наукових досліджень є міжнародна інтеграція проектів при залученні спеціалістів на стику наук. Для вирішення цих завдань галузі необхідною є підготовка фахівців відповідної кваліфікації.

Освітньо-наукова магістерська програма орієнтована на підготовку висококваліфікованого фахівця з виконання робіт інноваційного характеру. Вона передбачає викладання дисциплін англійською мовою, навчання в Польщі протягом одного року за узгодженими планами та отримання двох дипломів – НТУ «ХПІ» (Інститут енергетики, електроніки та електромеханіки) за спеціальністю «Енергетичне машинобудування», спеціалізація по ДВЗ, та Варшавської політехніки (Інститут транспорту) за спеціальністю «Mechanical Engineering».

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Підготовка магістрів здійснюється за двома програмами таким чином, що перший та четвертий семестри викладання дисциплін здійснюється в НТУ «ХПІ». Це «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Чисельне моделювання станів та процесів машин і систем», «Системи керування та діагностики», «Параметрична оптимізація в двигунах внутрішнього згоряння», «Прогресивні технології машинного виробництва», «Сучасні напрямки наукових досліджень кафедри», «Організація виробництва та маркетинг», «Інтелектуальна власність» та інші.

Другий та третій семестри викладання дисциплін здійснюється у Варшавській політехніці. Це «Проектування транспортних засобів», «Вимірювальні системи в транспортних засобах», «Енергетична когенерація в транспортних засобах», «Гібридні приводи», «Основи екологічних силових агрегатів», «Зменшення вібрації та шуму машин», «Передові конструкційні матеріали», «Механіка композитних елементів», «Розрахунок структурної міцності в ANSYS» та інші.

Навчальні програми детально збалансовані між собою.

Програма двох дипломів розрахована для підготовки фахівців для міжнародної науково-дослідної, проектно-конструкторської, виробничо-технічної, організаційно-керівної та педагогічної діяльності в напрямах розробки, виробництва, забезпечення екологічних норм, а також експлуатації та ремонту усіх типів ДВЗ з урахуванням новітніх тенденцій розвитку світового моторобудування. Фахівці кафедри ДВЗ самостійно розробляють та впроваджують в навчальний процес оригінальні методики активізації творчої діяльності, роботи в команді, захисту власних розробок патентами.

Випускники працюють на заводах, в КБ і НДІ («Завод імені Малишева», «Турбоатом», «ФЕД», «КРАЗ», ІПМаш НАН України), в університетах (НТУ «ХПІ», ХНАДУ, УкрДАЗТ, Варшавська політехніка), в салонах з продажу та обслуговування ДВЗ і автотехніки (Lexus (ТОВ “Арт-Лекс”, м. Харків); Jaguar, Land Rover, Volvo, Fiat (ТОВ”АвтоГраф-М”); АТЛ (ТОВ “АТЛ”, Харківська філія); Bosch-Service; Chevrolet, Lada; Audi, Skoda, VW). Значним попитом фахівці користуються в Україні, Німеччині, Польщі, на фірмах BMW, VW, та ін. Магістри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.