Академічна відпустка

Здобувач вищої освіти Університету, в незалежності від рівня вищої освіти та форми навчання, може взяти перерву у навчанні у зв’язку з обставинами,  які унеможливлюють виконання освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми з таких причин:

  • за станом здоров’я;
  • у зв’язку з призовом на строкову військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї;
  • за сімейними обставинами;
  • участь у програмах академічної мобільності;
  • у зв’язку з захистом дисертації до закінчення нормативного строку підготовки ;
  • по вагітності та пологах, відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку, а у разі коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку

Надання академічної відпустки оформлюється  відповідним наказом  університету із зазначенням виду та підстави надання академічної відпустки та її термінів на підставі заяви здобувача вищої освіти, узгодженою з директором інституту, та документально засвідченого обґрунтування надання здобувачу академічної відпустки.

Здобувач вищої освіти може скористуватись правом на отримання академічної відпустки один раз. У виключних випадках, за наявності відповідного документально засвідченого обґрунтування, здобувачу вищої освіти може бути надано право на повторне отримання академічної відпустки протягом терміну навчання.

Максимальна тривалість академічної відпустки встановлюється, як правило, до одного року. При необхідності тривалість академічної відпустки може бути продовжено.

Документ, що є підставою надання академвіпустки, разом із заявою здобувача вищої освіти  надається до дирекції інституту. Заява оформлюється студентом особисто від руки на бланку заяв та візується директором інституту.

Зразок заяви про надання академвідпустки

Бланк заяви

 

Продовження та повернення з академічної відпустки

Допуск на навчання здобувачів вищої освіти, у яких завершився термін академічної відпустки, незалежно від причин переривання навчання, здійснюється наказом Ректора на підставі заяви здобувача до директорату інституту не пізніше двох тижнів до завершення терміну академічної відпустки. Допуск на навчання здобувачів вищої освіти, яким надано академічну відпустку, здійснюється як правило, під час канікул але не пізніше двох тижнів від початку навчального семестру.

Якщо здобувач перебував в академічній відпустці за медичними показниками, та супровідним документом до заяви має бути висновок лікарсько-консультативної комісії.

Здобувачі вищої освіти, які перебували в академічній відпустці у зв’язку з проходженням строкової військової служби, до заяви додається документ про закінчення строкової військової служби.

Здобувачі вищої освіти, які не надали, в установлений термін документи для допуску на навчання, відраховуються з НТУ “ХПІ”.

Заява оформлюється студентом особисто від руки на бланку заяв, далі візується директором інституту та передається співробітнику дирекції для подальшого оформлення наказу.

Зразок заяви на повернення з академічної відпустки

Зразок заяви на продовження академічної відпустки

Бланк заяви