ПРО ІНСТИТУТ

У складі інституту сімнадцять кафедр, з яких п’ятнадцять – випускають. Інститут готує бакалаврів і магістрів за п’ятьма спеціальностями:

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (спеціалізації: «Електричні станції», «Електричні системи і мережі», «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії», «Електроізоляційна, кабельна і оптоволоконна техніка», «Енергетичний менеджмент і енергоефективні технології», «Електричні машини», «Електричні апарати», «Електропобутова техніка», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»,«Мехатроніка та робототехніка», «Електричний транспорт»,«Відновлювальні джерела енергії та техніка високих напруг», «Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії», «Техніка і електрофізика високих напруг», «Технології кібербезпеки в електроенергетиці»).

Спеціальність «Енергетичне машинобудування» (спеціалізації: «Енергогенеруючі технології і установки», «Комп’ютерна інженерія турбомашин», «Газотурбінні установки і компресорні станції», «Двигуни внутрішнього згоряння», «Експлуатація, діагностика та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння», «Кріогенна і холодильна техніка», «Турбіни»).

Спеціальність «Теплоенергетика» (спеціалізації: «Промислова і комунальна теплоенергетика», «Теплові процеси в енергетичному обладнанні», «Енергетичний менеджмент та енергоефективність»).

Спеціальність «Електроніка» (спеціалізація: «Промислова електроніка», «Біомедична електроніка»).

Спеціальність «Залізничний транспорт» (спеціалізація «Локомотиви і локомотивне господарство»).

Абітурієнти, які мають диплом молодшого спеціаліста, приймаються на навчання зі скороченим терміном підготовки за умови вступу на споріднений напрям підготовки без зовнішнього тестування.

Сьогодні навчальний процес здійснюють близько 250 викладачів інституту, в тому числі 75 професорів і докторів наук, близько 120 кандидатів наук.

Застосування прогресивних методів навчання, широке використання в навчальному процесі сучасних засобів обчислювальної техніки, програмних продуктів та інформаційних технологій, потужна матеріальна база, участь студентів у проведенні наукових досліджень, тісний зв’язок з провідними підприємствами та установами області дозволяють забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців.