Нарахування соціальної стипендії

Право на соціальну стипендію мають  студенти НТУ “ХПІ”, які за результатами навчального семестру не мають академічної заборгованості, незадовільних результатів навчання, включені до Рейтингу та не отримують академічних стипендій, не перебувають на державному утриманні (крім дітей -сиріт та дітей позбавлених батківського піклування), не пребувають в академічній відпусці, і  відносяться до таких категорій:

  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
  • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;
  • особи, батьки яких є шахтарями, які мають стаж підземної роботи не менше 15 років або загинули в результаті нещасного випадку на виробництві або стали інвалідами I або II групи;
  • особи, які визнані учасниками бойових дій і їх діти;
  • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій або збройних конфліктів;
  • діти, один з батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту;
  • діти, які є внутрішньо переміщеними особами.

Детальніше дізнатися про правила та порядок призначення соціальної стипендії можна з ПРАВИЛ призначення і виплати стипендій здобувачам вищої освіти НТУ “ХПІ”, дивись розділ 3 та 4.

Для оформлення соціальної стипендії студент (який має право на її отримання) повинен  написати заяву в дирекції університету з проханням нарахувати йому соціальну стипендію, а також надати певний перелік документів, який відрізняється в залежності від категорії. На наступному етапі університет формує пакет документів і передає його в органи соціального захисту населення, де перевіряється правильність зібраних матеріалів. Після цього соціальна служба визначає, хто зі студентів має право на отримання соціальної стипендії.

Зразок заяви на призначення соціальної стипендії

Зразок заяви на продовження виплати соціальної стипендії

!!! Заяви оформлюються студентом особисто від руки !!!