ГРАФІК ВСТУПУ ТА ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

З будь-яких питань можна звертатися безпосередньо до приймальної комісії НТУ «ХПІ» (http://vstup.kpi.kharkov.ua/contacts/).

Національний мультипредметний тест (НМТ) для вступу

на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО

 

Історія України Математика Українська мова

 

НМТ з історії України

 

Структура блоку НМТ з історії України:

 

Усього у блоці НМТ з історії України буде 20 завдань:

 • 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів;
 • 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).

 

Історичний період: «Історія України 1914 р.– початку ХХІ ст.»

 

Зміст завдань блоку НМТ з історії України:

 • Україна в роки Першої світової війни;
 • Початок Української революції;
 • Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності;
 • Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні;
 • Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні;
 • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період;
 • Україна в роки Другої світової війни;
 • Україна в перші повоєнні роки;
 • Україна в умовах десталінізації;
 • Україна в період загострення кризи радянської системи;
 • Відновлення незалежності України;
 • Становлення України як незалежної держави;
 • Творення нової України.

Усі подробиці про блок “Історія України” в НМТ за посиланням:  https://testportal.gov.ua/blok-nmt-z-istoriyi-ukrayiny/

 

НМТ з математики

 Структура блоку НМТ з математики:

Усього у блоці НМТ з математики буде 20 завдань:

 • 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді з п’яти запропонованих варіантів;
 • 4 завдання на встановлення відповідності (потрібно встановити по 3 «логічні пари»);
 • 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання).

 

Зміст завдань блоку НМТ з математики охоплює такі теми з алгебри й геометрії:

 • «Числа і вирази»;
 • «Рівняння, нерівності і їх системи»;
 • «Функції»;
 • «Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків»;
 • «Планіметрія»;
 • «Стереометрія».

Усі подробиці про блок “Математика” в НМТ за посиланням: https://testportal.gov.ua/blok-nmt-z-matematyky/

 

НМТ з української мови

 Структура блоку НМТ з української мови:

Усього в блоці НМТ з української мови буде 20 завдань, з-поміж яких:

 • 15 завдань з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох або п’яти варіантів;
 • 5 завдань на встановлення відповідності (потрібно встановити по 4 «логічні пари»).

 

Зміст завдань блоку НМТ з української мови охоплює такі теми:

 • «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»;
 • «Лексикологія. Фразеологія»;
 • «Будова слова. Словотвір»;
 • «Морфологія»;
 • «Синтаксис»;
 • «Стилістика»;
 • «Розвиток мовлення».

Не буде завдань, які передбачають надання письмової розгорнутої чи короткої відповідей,

також не буде завдань з української літератури.

Всі подробиці про блок “Українська мова” в НМТ за посиланням: https://testportal.gov.ua/blok-nmt-z-ukrayinskoyi-movy/