Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін

Навчально-методичне забезпечення освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня “бакалавр”:

Технологія галузі. Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі (брод)
Технологія галузі. Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі (жири). Ч.1
Технологія галузі. Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі (жири). Ч.2
Технологія галузі. Технологічні розрахунки, облік і звітність у галузі (жири). Ч.3
Контроль якості та безпека продукції галузі
Проектування харчових підприємств
Основи промислового будівництва та санітарної техніки
Технологічне обладнання галузі

 

Навчально-методичне забезпечення освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня “магiстр”:

Управління якістю, системи безпеки та експертиза харчових продуктів
Актуальні питання технологій видобування жирів
 • Робоча програма
 • Навчальний посібник
 • Навчальний контент
 • Кейс поточного контролю знань №1
 • Кейс поточного контролю знань №2
 • Кейс підсумкового контролю знань
 • Комплексна контрольна робота
 • Методичні вказівки для заочників
 • Шкала та критерії оцінювання знань
Актуальні питання пивоваріння і технологій безалкогольних напоїв
 • Робоча програма
 • Навчальний посібник
 • Навчальний контент
 • Кейс поточного контролю знань №1
 • Кейс поточного контролю знань №2
 • Кейс підсумкового контролю знань
 • Комплексна контрольна робота
 • Методичні вказівки для заочників
 • Шкала та критерії оцінювання знань

 

Навчально-методичне забезпечення для підготовки доктора філософії за спеціальністю 181 “Харчові технології”:

Сучасні проблеми хімії та технології жирів
Сучасні проблеми технології продуктів бродіння і виробництва
 • Робоча програма
 • Навчальний посібник
 • Навчальний контент
 • Кейс поточного контролю знань №1
 • Кейс поточного контролю знань №2
 • Кейс підсумкового контролю знань
 • Комплексна контрольна робота
 • Методичні вказівки для заочників
 • Шкала та критерії оцінювання знань