РІЧНИЙ ЗВІТ


про наукову та науково-технічну діяльність
кафедри «ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ І СИСТЕМИ» (ІВТС) за 2012 рік

 

 1. На кафедрі розвивався науковий напрямок «Методи підвищення точності автоматизованих систем керування, управління та вимірювання в робочих режимах в умовах невизначеність з урахування можливості їх самоконтролю». В межах цього напрямку виконувалась одна держбюджетна тема (М6107).
 2. Кафедра має 17 викладачів, серед яких 2 доктора наук, професори, 2 кандидата наук, професори НТУ «ХПІ», 6 докторів, кандидатів наук, доценти НТУ «ХПІ», 3 аспіранта (в т.ч. 2 поступили до аспірантури в 2011р.). Погодинні навантаження мають: проф. Прокопов О.В., Павленко Ю.Ф, проф. ВАК Полулях К.С., ст. викл. Єрмоловська Л.П. Всі викладачі кафедри приводять держбюджетну наукову роботу в межах другої половини дня.
 3. Мають заборгованість по захисту дисертації: ас. Борисенко Є.А., ст.викл. Опришкіна М.І. (наукові керівники, відповідно, проф. Гусельніков В.К., проф. Кондрашов С.І.).
 4. За останні три роки захистили: докторську дисертацію проф. Щапов П.Ф. (н. кер. проф. Кондрашов С.І.); кандидатські дисертації: доц. Григоренко І.В., доц. Чуніхіна Т.В. (н. кер. проф. Кондрашов С.І.), доц. Тверитникова О.Є. (н. кер. проф. Бесов). В 2012 році захистів не було.
 5. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учени

  Роки

  Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях, відсотків Кількість молодих учених, які працюють на кафедрі (НДПКІ) Відсоток молодих учених, які залишаються на кафедрі (НДПКІ) після закінчення аспірантури
  2009 329 2 100%
  2010 320 3 100%
  2011 315 4 100%
  2012 324 4 100%

   Проведена олімпіада з дисципліни МВТ – 49 студентів, з них шість переможців.

 6. Відповідно до наказу ректора НТУ «ХПІ» №592-1 від 05 грудня 2012р. приведена науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених АП факультету. Секція засідання проведена кафедрою ІВТС 24.12.12р. о 1600 в аудиторії 110 Е/К. Кількість доповідей – 8.
 7. Проведено засідання секції Х конференції ММТТ – XXV кафедрою ІВТС. Заслухано – 14 доповідей.
 8. У 2012 році кафедра не мала видань підручників, посібників, та методичних вказівок. Проведена робота до видання 1 підручника, 2 навчальних посібників з грифом МОН у 2013р.
 9. Видавнича діяльність кафедри у 2012 році:
  1) Динамические фильтры и их применение при спектральном анализе случайных сигналов : монографія / В.Н. Чинков, А.Л. Харченко ; под. ред. В.Н. Чинкова. – Харьков : Вид-во «Підручник НТУ «ХПІ»», 2012. – 284 с.
 10. Участь у виставках у 2012 році:

  1. ХVІ Міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні 2012» (м.Київ, 15-17 лютого 2012р.)
  2. Міжнародна виставка-презентація «Сучасні навчальні заклади 2012» (м.Київ, 1-3 березня 2012р.)
  3. Міжнародна виставка «Освіта та кар‘єра» (м. Київ, 29-30 березня 2012р.)
  4. Виставка-презентація Харківської області в рамках загальнодержавної виставкової акції  «Барвиста Україна» (м. Київ, 14-17 серпня 2012р.)
  5. Міжнародний науково-практичний форум «Наука і бізнес – основа розвитку економіки»  (м.Дніпропетровськ, 11-12 жовтня 2012р.)
  6. ІV Виставка-презентація «Інноватика в освіті України» (м. Київ, 16-18 жовтня 2012р.)
  7. Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар‘єра» (м. Київ, 15-17 листопада 2012р.

При проведенні виставок безпосередню участь приймали: ст. викл. Лисенко В.В., зав. навч. лаб. Кайдалов О.Л., інж 1 кат. Ольховий П.К., інж. Острожинський О.О. У 2012 році кафедрою демонструвалось 6 експонатів.

При підготовки до виставок і під час їх проведення активну учать приймали 2 студента кафедри ІВТС (Остапенко А.І. гр.АП-47А, Мамедов А.С. гр. АП-47А).

Завідувач кафедри ІВТС, д.т.н., проф. С.І. Кондрашов.