Кафедра заснована в 1961 році для підготовки інженерів-електриків за спеціальністю “Електровимірювальна техніка” і мала відповідну назву. Перший випуск інженерів був проведений в 1962 році. За 50 років існування підготовлено більше шести тисяч фахівців у галузі приладобудування та вимірювальної техніки.

З 1990 р. кафедра веде підготовку студентів трьох груп денного і одну групу заочного навчання. У 1994 р. відкрита спеціалізація “Метрологія, стандартизація і сертифікація “. Підготовку фахівців в області сертифікації промислової продукції кафедра здійснює на базі інтелектуальних інформаційних систем управління якістю продукції.

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» у спеціалізаціях 152-01 “Метрологія та вимірювальна техніка” та  152-02 “Інформаційні вимірювальні системи”.

 

Випускники кафедри поєднують спеціальності електрика, спеціаліста з електроніки та системного аналітика. Вони можуть працювати в метрологічних та сертифікаційних випробувальних центрах, на підприємствах, фірмах будь-яких форм власності різноманітних галузях господарства, де застосовуються інформаційно – вимірювальна та обчислювальна техніка, системи управління та обробки інформації.

Основними напрямами вивчення в науковій та педагогічній діяльності є:

  • основи метрології та методів обробки результатів вимірювань
  • методи та засоби збору первинної вимірювальної інформації
  • законодавча метрологія
  • розробка мікроелектронних цифрових вимірювальних приладів
  • контроль стану технічних об’єктів
  • інформаційно-вимірювальні системи