Випускаючі спеціальності

Галузь знань: (15) “Автоматизація та приладобудування”

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю:
(152) “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”

спеціалізації (спеціалісти, магістри):
“Метрологія та вимірювальна техніка”
“Інформаційно-вимірювальні системи”